• Čtenářské portfolio jako prostředek rozvoje a sledování zájmu žáků 1.stupně ZŠ o čtenářství 

   Defence status: DEFENDED
   Mlátilíková, Ludmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá čtenářským portfoliem jako jedním z prostředků, pomocí kterých lze rozvíjet a sledovat čtenářství žáků 1. stupně ZŠ. Zaměřuje se na strategie a metody rozvoje dětského čtenářství a čtenářské ...
  • Dlouhodobý projekt v primární škole 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 5. 2007
   Diplomová práce Dlouhodobý projekt v primární škole mapuje využití projektového vyučování na primární škole. Zabývá se dlouhodobým projektem realizovaným na prvním stupni ZS pomocí různých vyučovacích metod a přístupů. ...
  • Domácí vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Pumrová, Noemi (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 5. 2017
   The goal of the thesis is to specify the position of homeschooling in the Czech Republic and to discuss its effectiveness in the fulfilment of the common educational aims. For this reason, the theoretical part is firstly ...
  • Domácí vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Burgerová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Diplomová práce se zabývá domácím vzděláváním žáků 1. stupně základní školy v České republice. Teoretická část poskytuje informace o domácím vzdělávání jako alternativě plnění povinné školní docházky. Z práce je možno ...
  • Dramatická výchova pomáhající žákům se specifickými vzdělávacími potřebami 

   Defence status: DEFENDED
   Žáková, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   Diplomová práce má teoreticko výzkumný charakter. Zabývá se dramatickou výchovou jako jednou z možných cest k reedukaci specifických poruch učení a chování u žáků na 1. stupni základních škol. Poukazuje na vhodnost ...
  • Ekologická / environmentální výchova v primární škole 

   Defence status: DEFENDED
   Kodetová, Magdalena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 5. 2007
   Diplomová práce pojednává o ekologické/environmentálni výchově v primární škole. Jejím cílem je podat přehled o dané problematice v procesu transformace českého školství. Získané poznatky využiji pro navržení aktuálních ...
  • Evropské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Cohen, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 1. 2013
   Evropské školy jsou vzdělávací zařízení působící na území některých zemí EU a poskytující především dětem zaměstnanců evropských institucí vzdělání v jejich mateřštině, a to od mateřské školy až po maturitu. Vzhledem k ...
  • Funkční cesty rozvoje čtenářské gramotnosti v ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Řešátková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   The aim of this thesis is to acquaint readers with the functional ways of the development of reading literacy of pupils in primary school, and to find out how and with what results these way can be aquired from the position ...
  • Hodnocení pro učení 

   Defence status: DEFENDED
   Pučálková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Předkládaná diplomová práce pojednává o hodnocení cílené na podporu efektivního učení žáků. V první části práce jsou diskutována teoretická východiska tématu, konkrétně školní, a především formativní hodnocení. Je zde ...
  • Hodnocení sloužící žákovu učení 

   Defence status: DEFENDED
   Šubertová, Jarmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 5. 2011
   Autor: Jarmila Šubertová Název diplomové práce: Hodnocení sloužící žákovu učení Univerzita: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Vedoucí diplomové práce: Ph.Dr. Anna Tomková, Ph.D. Rok vydání: Praha 2011 Počet stran: ...
  • Hodnotící kompetence učitele na 1. stupni základní školy se zaměřením na sebehodnocení žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Homoky, Vendula (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 2. 5. 2018
   Disertační práce poukazuje na problematiku školního hodnocení. Zaměřuje se na kompetenci učitele 1. stupně ZŠ k rozvoji sebehodnocení žáků. Cílem je vymezit a popsat problematiku hodnocení a sebehodnocení na 1. stupni ZŠ ...
  • Individualizace a diferenciace ve výuce nadaných dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Smolíková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Tato diplomová práce se zabývá výukou nadaných dětí na prvním stupni základní školy. Teoretická část zpracovává informace z odborné literatury. Informace se týkají nadání, nadaných dětí, vzdělávání nadaných dětí, modelům ...
  • Individuální projekt v primární škole 

   Defence status: DEFENDED
   Tichá, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   Diplomová práce se věnuje projektové metodě vyučování, jejímu vzniku u nás i ve světě, využití projektů v alternativních školách a inovativních programech, typům projektů jako takovým, způsobům organizace, možnostem, ...
  • Inkluze v mateřských školách u nás a ve Francii 

   Defence status: DEFENDED
   Hamouzová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 1. 2018
  • Jak se učit v přírodě a přírodou 

   Defence status: DEFENDED
   Šrámková, Monika Nikol (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 5. 2014
   Diplomová práce se věnuje tématu "Jak se učit v přírodě a přírodou". Hledá kořeny zapojení přírody do vzdělávání a výchovy v historii a současnosti, jak v zahraničí, tak u nás. Zabývá se průzkumem vzdělávání a výchovy ...
  • Kompetence učitele k rozvoji čtenářství žáků na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzlíková, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 5. 2017
   Tato diplomová práce se zabývá kompetencemi učitele k rozvoji čtenářství u žáků na 1. stupni ZŠ. První kapitola se zabývá odbornou terminologií, se kterou by měl být seznámen každý učitel, který chce rozvíjet čtenářství. ...
  • Komunikace mezi učitelem a rodiči jeho žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Vachulová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   The thesis deals with the communication of class teacher with the parents in primary school. The current position of this topic within the Czech education system is examined. Educational programs and initiatives focusing ...
  • Komunikace učitele s rodiči žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Šebková, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   This thesis contains theorethical facts about communication of teachers with parents. The thesis is focused on effective cooperation between school and parents. Defines actual forms and other possible forms of communication ...
  • Kooperace ve vyučování se zaměřením na specifika 1. třídy ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdinová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 1. 2006
   Ústředním tématem diplomové práce je kooperace ve vyučování se zaměřením na specifika 1. třídy ZŠ. V teoretické části se zabývám pojmy, změnami ve školské vzdělávací soustavě, strategiemi ve vyučování s preferencí skupinové ...
  • Kooperativní učení 

   Defence status: DEFENDED
   Mačugová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 5. 2011
   Diplomová práce se zabývá kooperativním učením. Jejím hlavním cílem je porozumět systému kooperativního učení a umění jeho aplikace v praxi. Práce obsahuje dvě části - praktickou a teoretickou. Teoretická část pojednává o ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV