• Aktuální situace a trendy v chráněném bydlení a v navazujících službách pro dospělé mentálně postižené klienty 

   Krupičková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 1. 2009
   RESUMÉ Chráněné bydlení je poměrně nová služba, která vznikla jako alternativa ke službám ústavního typu u nás převládajících do začátku devadesátých let. V současné době služba CHB vhodně doplňuje nabídku služeb pro lidi ...
  • Analýza praktických důsledků změn v rodinném právu podle §655 - §975 občanského zákoníku 

   Veselá, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 2. 2014
   (in English) This bachelor thesis deals with new legal regulations of Family Law listed in new Civil Code Act No. 89/2012Coll.in force from 1. 1. 2014 with it simplifications for the practice of Social and Legal Protection ...
  • Aplikace politiky zaměstnanosti ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v České republice 

   Svobodová, Johana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 2. 2011
   Diplomová práce "Aplikace politiky zaměstnanosti ve vztahu k lidem se zdravotním znevýhodněním" pojednává o praktickém využití nástrojů politiky zaměstnanosti na podporu zaměstnanosti osob se zdravotním znevýhodněním. V ...
  • Deset let občanského poradenství 

   Mozharivska, Alla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 12. 9. 2007
   Tato studie byla vypracována jako diplomová práce z oboru sociální práce. Jejim tématem je analýza vývoje občanského poradenství v letech 1997 - 2007 jako zcela nové sociální služby. Práce mapuje proces etablování této ...
  • Dostupné a plánované služby v oblasti bydlení pro dospělé osoby s autismem v ČR 

   Palme, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Práce pojednává o problematice dostupnosti sociální služby chráněného bydlení pro dospělé osoby s poruchou autistického spektra (PAS) v jednotlivých krajích ČR. Výstupem je popis dostupných a plánovaných služeb formou ...
  • Fenomén zaměstnanosti v evropském kontextu a jeho reflexe v sociální politice MPSV ČR 

   Ševčíková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda stačí historické pojetí zaměstnanosti tak jak se vyvinulo za komunismu a zda je zaměstnanost v pojetí ekonomické činnosti hlavním terapeutickým nástrojem v současnosti dvou ...
  • Harmonizace rodinného a pracovního života - reflexe závazků práva EU v činnosti vlády ČR 

   Vošmik, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 3. 2010
   Problematika harmonizace práce a rodiny nabývá v posledních letech na významu, a to nejen v České republice, ale ve většině evropských zemí. Pro většinu rodin je stále obtížnější úspěšné skloubit nároky plynoucí z péče o ...
  • Harmonizace rodinného a pracovního života - reflexe závazků práva EU v činnosti vlády ČR 

   Vošmik, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   Problematika harmonizace práce a rodiny nabývá v posledních letech na významu, a to nejen v České republice, ale ve většině evropských zemí. Pro většinu rodin je stále obtížnější úspěšné skloubit nároky plynoucí z péče o ...
  • Historie sociálních činností v podniku a její optimální model v tržním hospodářství 

   Horská, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Práce se zabývá otázkou, jakým způsobem byly poskytovány sociální činnosti v podnicích v minulém století na českém území a v porovnání s dnešní péčí o zaměstnance podniků ze strany zaměstnavatelů. V teoretické části je ...
  • Identifikace sociálních problémů spojených s postavením pracovních migrantů ze třetích zemí 

   Budská, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Život pracovních migrantů ze třetích v ČR s sebou přináší řadu sociálních problémů, které musí cizinci nějakým způsobem řešit. Jejich postavení v ČR je z velké části determinováno nastavením právních předpisů pro povolení ...
  • Indikátory chudoby a sociálního vyloučení ("Laekenské indikátory") 

   Novotný, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 9. 2009
   Tématem bakalářské práce jsou indikátory chudoby a sociálního vyloučení. Důraz je kladen na jejich vznik, definice a algoritmy, kterými se vypočítají. První kapitola je zaměřena indikátory jako nástroje realizace sociální ...
  • Integrace osob se zdravotním postižením do společnosti, jejich uplatnění a pohyb na trhu práce 

   Holanová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
   Diplomová práce a její empirická část byla postavena na dvou základních hypotézách. První hypotézu "Občané, kterým byl přiznán invalidní důchod a účastní se aktivit pořádaných Svazem tělesně postižených v ČR, jsou ...
  • Komunitní plánování sociálních služeb ve spolupráci měst Benešov, Vlašim, Votice 

   Frauenterková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   Tato práce, nazvaná Komunitní plánování sociálních služeb ve spolupráci měst Benešov, Vlašim, Votice, se tedy zabývá problematikou komunitním plánováním sociálních služeb nejen jako pojmem, ale hlavně jako procesem. Na ...
  • Krajská rodinná politika zaměřená na ohrožené rodiny 

   Burešová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Krajská rodinná politika zaměřená na ohrožené rodiny Veronika Burešová Úvod: Diplomová práce se zabývá aktivitami krajů směřujícími k sanaci ohrožených rodin v kontextu procesu transformace systému péče o ohrožené děti v ...
  • Křesťanský altruismus a solidarita jako impuls k sociální práci 

   Erdinger, Michael (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   charitable projects were born in church environment and church members were among the first social workers ever. Do Christian churches have such a remarkable influence on social work evolution? Is Christian altruism, help ...
  • Metamorfózy mezigeneračních vztahů v rodině 

   Dvořáková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 2. 2015
   (česky) Předmětem předkládané práce jsou metamorfózy mezigeneračních vztahů v rodině, ke kterým dochází v souvislosti se sociálním procesem stárnutí populace. Tento současný demografický trend má totiž své hlubší socioekonomické ...
  • Metody a techniky financování nestátních neziskových organizací ze soukromých zdrojů 

   Hejna, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Problematika soukromých zdrojů v rámci financování nestátních neziskových organizací je velmi aktuálním tématem, kterému je nutné se věnovat pro jejich úspěšné, efektivní a dlouhodobé fungování. Diplomová práce - Metody a ...
  • Modely podpory rodin veřejně peněžitými dávkami. Komparatistická studie řešení v České republice, Finsku a Velké Británii 

   Macháčková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Modely podpory rodin veřejně peněžitými dávkami. Komparatistická studie řešení v České republice, Finsku a Velké Británii Tato práce se zabývá komparací modelů podpory rodin veřejně u České republiky, Finska a Velké Británie. ...
  • Možnosti měření sociálního vyloučení bezdomovců 

   Novotný, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Tématem diplomové práce jsou možnosti měření sociálního vyloučení osob bez domova. V první kapitole jsou definovány pojmy použité v této diplomové práci. Následující kapitola obsahuje zkrácený a upravený překlad metodologické ...
  • Možnosti prodlužování pracovní aktivity seniorů 

   Molatová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 5. 2009
   V diplomové práci se zabývám obecnými definicemi stáří, historickou retrospektivou zaměstnávání seniorů, stárnutím obyvatelstva a jeho důsledky pro trh práce, legislativní úpravou zaměstnávání seniorů, motivací seniorů k ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV