• Aktuální situace a trendy v chráněném bydlení a v navazujících službách pro dospělé mentálně postižené klienty 

   Defence status: DEFENDED
   Krupičková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 1. 2009
   RESUME (ABSTRACT) Sheltered living is quite recent service. It occured as an alternative to services of institutional care that was beeing the most common service untill early 90's. Nowadays this service is suitable ...
  • Analýza praktických důsledků změn v rodinném právu podle §655 - §975 občanského zákoníku 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 2. 2014
   (in English) This bachelor thesis deals with new legal regulations of Family Law listed in new Civil Code Act No. 89/2012Coll.in force from 1. 1. 2014 with it simplifications for the practice of Social and Legal Protection ...
  • Aplikace politiky zaměstnanosti ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Johana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 2. 2011
   The thesis "Administration of labour policy in the relation to people with disabilities in the Czech Republic" presents the actual usage of labour policy instruments in supporting employment of people with ...
  • Deset let občanského poradenství 

   Defence status: DEFENDED
   Mozharivska, Alla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 12. 9. 2007
   Tato studie byla vypracována jako diplomová práce z oboru sociální práce. Jejim tématem je analýza vývoje občanského poradenství v letech 1997 - 2007 jako zcela nové sociální služby. Práce mapuje proces etablování této ...
  • Dostupné a plánované služby v oblasti bydlení pro dospělé osoby s autismem v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Palme, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Práce pojednává o problematice dostupnosti sociální služby chráněného bydlení pro dospělé osoby s poruchou autistického spektra (PAS) v jednotlivých krajích ČR. Výstupem je popis dostupných a plánovaných služeb formou ...
  • Fenomén zaměstnanosti v evropském kontextu a jeho reflexe v sociální politice MPSV ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda stačí historické pojetí zaměstnanosti tak jak se vyvinulo za komunismu a zda je zaměstnanost v pojetí ekonomické činnosti hlavním terapeutickým nástrojem v současnosti dvou ...
  • Harmonizace rodinného a pracovního života - reflexe závazků práva EU v činnosti vlády ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Vošmik, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   The problem of reconciliation or work and family life has been of cardinal importance over the past few years not only in the Czech Republic but in most European countries. For most families it is becoming more and more ...
  • Harmonizace rodinného a pracovního života - reflexe závazků práva EU v činnosti vlády ČR 

   Defence status: RECOGNIZED
   Vošmik, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 3. 2010
   The problem of reconciliation or work and family life has been of cardinal importance over the past few years not only in the Czech Republic but in most European countries. For most families it is becoming more and more ...
  • Historie sociálních činností v podniku a její optimální model v tržním hospodářství 

   Defence status: DEFENDED
   Horská, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Práce se zabývá otázkou, jakým způsobem byly poskytovány sociální činnosti v podnicích v minulém století na českém území a v porovnání s dnešní péčí o zaměstnance podniků ze strany zaměstnavatelů. V teoretické části je ...
  • Identifikace sociálních problémů spojených s postavením pracovních migrantů ze třetích zemí 

   Defence status: DEFENDED
   Budská, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Život pracovních migrantů ze třetích v ČR s sebou přináší řadu sociálních problémů, které musí cizinci nějakým způsobem řešit. Jejich postavení v ČR je z velké části determinováno nastavením právních předpisů pro povolení ...
  • Indikátory chudoby a sociálního vyloučení ("Laekenské indikátory") 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 9. 2009
   This bachelor work is engaged in the indicators of poverty and social exclusion. It is focused on establishment of the indicators, their definitions and algorithms they are calculated. The first chapter displays indicators ...
  • Integrace osob se zdravotním postižením do společnosti, jejich uplatnění a pohyb na trhu práce 

   Defence status: DEFENDED
   Holanová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
   Diplomová práce a její empirická část byla postavena na dvou základních hypotézách. První hypotézu "Občané, kterým byl přiznán invalidní důchod a účastní se aktivit pořádaných Svazem tělesně postižených v ČR, jsou motivováni ...
  • Komunitní plánování sociálních služeb ve spolupráci měst Benešov, Vlašim, Votice 

   Defence status: DEFENDED
   Frauenterková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   Tato práce, nazvaná Komunitní plánování sociálních služeb ve spolupráci měst Benešov, Vlašim, Votice, se tedy zabývá problematikou komunitním plánováním sociálních služeb nejen jako pojmem, ale hlavně jako procesem. Na ...
  • Krajská rodinná politika zaměřená na ohrožené rodiny 

   Defence status: DEFENDED
   Burešová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Regional Family Policy Focused on Families at Risk Veronika Burešová Introduction: Diploma thesis deals with the activities of regional authorities focused on support of families at risk, in context of the process of ...
  • Křesťanský altruismus a solidarita jako impuls k sociální práci 

   Defence status: DEFENDED
   Erdinger, Michael (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   Mnohé sociálně charitativní aktivity pochází z prostředí církve a její členové byli mezi prvními, kteří se sociální problematikou začali zabývat. Mají křesťanské církve opravdu takový vliv na formování sociální práce? Hraje ...
  • Metamorfózy mezigeneračních vztahů v rodině 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 2. 2015
   (česky) Předmětem předkládané práce jsou metamorfózy mezigeneračních vztahů v rodině, ke kterým dochází v souvislosti se sociálním procesem stárnutí populace. Tento současný demografický trend má totiž své hlubší socioekonomické ...
  • Metody a techniky financování nestátních neziskových organizací ze soukromých zdrojů 

   Defence status: DEFENDED
   Hejna, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   The use of private sources in nongovernmental nonprofit organizations funding is a very topical issue that needs to be addressed for the successful, effective and long-term functioning of such organizations. This diploma ...
  • Modely podpory rodin veřejně peněžitými dávkami. Komparatistická studie řešení v České republice, Finsku a Velké Británii 

   Defence status: DEFENDED
   Macháčková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Modely podpory rodin veřejně peněžitými dávkami. Komparatistická studie řešení v České republice, Finsku a Velké Británii Tato práce se zabývá komparací modelů podpory rodin veřejně u České republiky, Finska a Velké Británie. ...
  • Možnosti měření sociálního vyloučení bezdomovců 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Tématem diplomové práce jsou možnosti měření sociálního vyloučení osob bez domova. V první kapitole jsou definovány pojmy použité v této diplomové práci. Následující kapitola obsahuje zkrácený a upravený překlad metodologické ...
  • Možnosti prodlužování pracovní aktivity seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Molatová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 5. 2009
   V diplomové práci se zabývám obecnými definicemi stáří, historickou retrospektivou zaměstnávání seniorů, stárnutím obyvatelstva a jeho důsledky pro trh práce, legislativní úpravou zaměstnávání seniorů, motivací seniorů k ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV