• Digitální platformy a jejich dopad na pracovní právo 

   Defence status: DEFENDED
   Konečný, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   This thesis provides an analysis of digital platforms and its impact on labour law and related work patterns in general. The main focus is upon description of caused problems and their possible solutions whereas the question ...
  • Intervence k zabezpečení bydlení: komparativní pohled 

   Defence status: DEFENDED
   Klika, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 12. 2021
   Rigorózní práce je zaměřena na komparaci právní úpravy různých intervencí v oblasti dostupnosti bydlení. Analýza pokrývá rakouský, italský a český právní řád a zahrnuje instrumenty práva sociálního zabezpečení (sociální ...
  • Konkurenční doložka 

   Defence status: DEFENDED
   Blažek, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 2. 2020
   Non-competition clause Abstract This thesis deals with the institute of the non-competition clause. The main aim of this thesis is to describe this institute, evaluate how much is the current legislation corresponding to ...
  • Konkurenční doložky a obdobná ujednání 

   Defence status: DEFENDED
   Kozlová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 1. 2021
   Konkurenční doložky a obdobná ujednání Tato diplomová práce pojednává o smluvních ujednáních mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem omezujících zaměstnance v určitém jednání po skončení jeho pracovního poměru u zaměstnavatele. ...
  • Legální a nelegální práce cizinců v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Novakovská, Ivana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 12. 2020
   Tématem této diplomové práce je legální a nelegální práce cizinců v České republice. Jelikož se problematika jak zaměstnávání cizinců, tak i jejich výkonu nelegální práce vztahuje na výkon závislé práce, na začátek je ...
  • Nároky z neplatného skončení pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Šulc, Radim (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Nároky z neplatného skončení pracovního poměru Abstrakt v českém jazyce Cílem této diplomové práce je pojednat o právní úpravě a relevantní judikatuře nároků z neplatného skončení pracovního poměru. Nedílnou součástí této ...
  • Neplatné a zdánlivé skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

   Defence status: DEFENDED
   Baběrad, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 9. 2020
   71 Invalid and Apparent Termination of Employment by the Employer Abstract This diploma thesis deals with an everlasting issue: invalid and apparent termination of employment by the employer. The text of the thesis is ...
  • Obtěžování v pracovněprávních vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Sommerová, Dominika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 11. 2019
   Obtěžování v pracovněprávních vztazích Abstrakt Tato diplomová práce se týká obtěžování v pracovněprávních vztazích. Blíže se věnuji problematice mobbingu, bossingu a sexuálního obtěžování na pracovišti. Cílem je zanalyzovat ...
  • Ochrana těhotných zaměstnankyň před skončením pracovního poměru v evropském a českém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Betuštiaková, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 12. 2020
   Diplomová práce poskytuje rozbor a porovnání unijní a vnitrostátní právní úpravy týkající se ochrany těhotných zaměstnankyň před skončením pracovního poměru. Práce je zaměřena především na porovnání ochranných institutů ...
  • Okamžité zrušení pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáček, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Název práce v českém jazyce: Okamžité zrušení pracovního poměru Tato práce se zabývá tématem okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance i zaměstnavatele. Téma zpracovává převážně s ohledem na bohatou ...
  • Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů ve světle pracovního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Mojzíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů ve světle pracovního práva Abstrakt Pověřenec pro ochranu osobních údajů je odborníkem na právo a praxi v oblasti ochrany osobních údajů. Jeho úkolem je pomáhat správci a ...
  • Postavení řidičů tradičních taxislužeb a alternativních služeb z hlediska pracovního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Kotara, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   The legal status of drivers of traditional and alternative taxi services in terms of employment law Abstract The aim of this thesis is to apply the defining features of dependent work to the activity performedby drivers ...
  • Pracovnělékařské služby 

   Defence status: DEFENDED
   Kheková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   Company health care services Abstract The thesis deals with the legal regulation of the company health care services. The thesis' aim is to describe and evaluate the current legislation of the basic institutes of the ...
  • Pracovnělékařské služby 

   Defence status: DEFENDED
   Kramoliš, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 4. 2021
   Pracovnělékařské služby Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na oblast pracovnělékařských služeb a její právní regulaci. Cílem práce je popsat a analyzovat dílčí povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance a poskytovatele ...
  • Pracovněprávní aspekty zaměstnávání HIV pozitivních osob 

   Defence status: DEFENDED
   Kubová, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
   Pracovněprávní aspekty zaměstnávání HIV pozitivních osob Abstrakt Tato diplomová práce popisuje a analyzuje problematiku zaměstnávání HIV pozitivních osob. Práce se zaměřuje na aspekty, které jsou v pracovněprávní oblasti ...
  • Pracovněprávní problematika v oblasti profesionálního sportu 

   Defence status: DEFENDED
   Dušek, Šimon (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 1. 2021
   Název práce: Pracovněprávní problematika v oblasti profesionálního sportu Abstrakt Tato práce se dotýká vztahu mezi pracovním právem a konkrétními specifiky sportu a sportovní činnosti, jakožto masovým celospolečenským ...
  • Právní status osob činných v ekonomice digitálních platforem 

   Defence status: DEFENDED
   Menzelová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 1. 2020
   Právní status osob činných v ekonomice digitálních platforem Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem právního statusu osob činných v ekonomice digitálních platforem. Tyto osoby, v diplomové práci označovány ...
  • Problematika spravedlivého odměňování 

   Defence status: DEFENDED
   Seidlová, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 1. 2021
   Problematika spravedlivého odměňování Diplomová práce se zaměřuje na problematiku spravedlivého, respektive nespravedlivého odměňování v České republice. Cílem této práce je zejména přiblížit a zhodnotit platnou a účinnou ...
  • Projevy zaměstnanců na sociálních sítích z pohledu pracovního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Lysková, Taťána (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 12. 2021
   Projevy zaměstnanců na sociálních sítích z pohledu pracovního práva Abstrakt Diplomová práce se zabývá projevy zaměstnanců na sociálních sítích z pohledu pracovního práva. Jejím cílem je zodpovědět otázku, do jaké míry již ...
  • Překážky v práci na straně zaměstnance ve světle koronavirové krize 

   Defence status: DEFENDED
   Michek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 12. 2021
   Rigorózní práce je věnována oblasti právní regulace překážek v práci na straně zaměstnance ve světle koronavirové krize v České republice. Cílem rigorózní práce však není pouze poskytnout zevrubnou právní analýzu, ale ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV