• Nevizuální ochranné známky v EU 

   Defence status: DEFENDED
   Kolouch, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 11. 2021
   Nevizuální ochranné známky představují relativně nový fenomén na poli ochranných známek, jehož prostřednictvím se podnikatelé snaží originálním způsobem odlišit své výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb svých konkurentů. ...
  • Obchodní vedení kapitálové společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 5. 2022
   1 Abstract Business management of a capital company This thesis deals with the business management of a capital company. This thesis summarizes applicable legislation and conclusions of legal theory. Conclusions of legal ...
  • Smlouva o výkonu funkce jednatele ve společnosti s ručením omezeným 

   Defence status: DEFENDED
   Kianková, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 11. 2020
   Smlouva o výkonu funkce jednatele ve společnosti s ručením omezeným Abstrakt Cílem této rigorózní práce je identifikovat způsoby odměňování jednatele za výkon jeho funkce a s tím související aplikační problémy platné právní ...
  • Smluvní volnost a její omezení v zakladatelském právním jednání kapitálových společností 

   Defence status: DEFENDED
   Aranyossyová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 1. 2022
   Smluvní volnost a její omezení v zakladatelském právním jednání kapitálových společností Abstrakt Diplomová práce na téma Smluvní volnost a její omezení v zakladatelském právním jednání je dělena do dvou částí, a to do ...
  • Vícepráce ve smlouvě o dílo ve stavebnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Kunešová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
   Vícepráce ve smlouvě o dílo ve stavebnictví Abstrakt Předložená práce se zabývá problematikou víceprací v rámci smlouvy o dílo ve stavebnictví, které jsou jednou z nejčastějších příčin sporů mezi zhotovitelem a objednatelem. ...
  • Zákon o registru smluv - výkladové problémy 

   Defence status: DEFENDED
   Kořínková, Karolina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 10. 2020
   Tato diplomová práce se zabývá vybranými instituty zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jako "zákon"). Jednotícím kritériem je jejich dopad na podnikatelské subjekty uvedené v § 2 odst. 1 zákona. Vybranými instituty ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV