• Alokace karotenoidů a redoxní homeostáza u ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Mojžišová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Karotenoidní ornamenty hrají u mnoha druhů důležitou roli při výběru partnera a byla pozorována spojitost mezi úrovní jejich exprese, fitness jedince a různými ukazateli jeho kondice. Předpokládá se tedy, že v pohlavním ...
  • Fyziologické a hormonální mechanizmy ovlivňující kvalitu ejakulátu u ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Mojžišová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Pohlavní výběr je důležitým mechanismem evolučního vývoje. Kromě předkopulačního výběru, kdy většinou samci soupeří o partnerky, existuje ještě pokopulační výběr mezi spermiemi (tzv. kompetice spermií) v případě, že samice ...
  • Fyziologické adaptace související s délkou života u endotermních obratlovců 

   Defence status: DEFENDED
   Pazdera, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Abstact Lifespan is related to a number of physiological processes that are interconnected. Longevous species are assumed to have evolved certain physiological adaptations that slow down ageing rate and enable long lifespan. ...
  • Lipidové složení biologických membrán a životní strategie pěvců 

   Defence status: DEFENDED
   Šimonová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 7. 2020
   Rozdíly ve složení buněčných membrán bývají považovány za fyziologický mechanismus zodpovědný za různou intenzitu metabolismu, délku života a následně i odlišné životní strategie. Pacemakerová hypotéza předpokládá, že vyšší ...
  • Lipidové složení biologických membrán jako determinant metabolického výdeje a životních strategií 

   Defence status: DEFENDED
   Šimonová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Slože í iologi ký h e rá á zásad í vliv a pol e as e é ast é k seli , jako je apříklad DHA, jsou vel i itlivé k poškoze í vol ý i radikál , oproti o o e as e ý MUFA a as e ý SFA ast ý k seli á . předpokladu, že spolu s e ...
  • Oxidační stres a kondiční závislost ornamentálních signálů kvality u sociálně monogamního pěvce 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Valášek, Stanislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   5 ABSTRAKT Kondiční ornamenty plní nenahraditelnou funkci v pohlavním výběru nemalé části pohlavně se rozmnožujících živočichů. Náročnost vytvoření a později také nošení těchto ornamentů, signalizujících stav jejich nositele, ...
  • Reprodukční investice, tělesná kondice a přežívání u vlaštovky obecné (Hirundo rustica) 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   Teorie životních strategií poskytuje možná vysvětlení pro načasování důležitých událostí v životě jedinců, které utváří povahu jejich specifických životních cyklů a způsob získávání zdrojů. Jelikož množství dostupných ...
  • Reprodukční stárnutí u samic vlaštovky obecné (Hirundo rustica): vliv věku na jednotlivé komponenty reprodukčního úspěchu 

   Defence status: DEFENDED
   Pazdera, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Vliv věku na fitness jedince je jedním z klíčových témat evoluční ekologie. V současnosti intenzivně studovaným projevem věku je stárnutí organismu, tedy zhoršování tělesných funkcí a kondice s věkem. Narůstající počet ...
  • Sekundární pohlavní znaky a stárnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Pohlavní výběr je jedním z klíčových evolučních mechanismů, který je založen na rozdílném reprodukčním úspěchu mezi jedinci. Pohlavním výběr vede k evoluci pohlavního dimorfismu a specifických druhotných pohlavních znaků. ...
  • Signalizace personality a stresové odpovědi prostřednictvím druhotných pohlavních znaků u sociálně monogamního pěvce 

   Defence status: DEFENDED
   Tesař, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   Secondary sexual traits play an irreplaceable role in the reproduction of a range of animals and are used as quality and fitness sensors during pairing of individuals. Expression of these traits, ornamentes, can correlated ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV