• Antonio Vivaldi - Čtvero ročních období 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
  • Česká lidová píseň v houslové pedagogice 

   Defence status: DEFENDED
   Bublíková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Diplomová práce s názvem Česká lidová píseň v houslové pedagogice pojednává o využití českých lidových písní v hodinách výuky hry na housle. Přináší obecné poznatky o lidových písních, popisuje jejich charakteristické ...
  • Česká škola violové hry 

   Defence status: DEFENDED
   Mokrá, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   I focus on viola performances in the Czech surroundings in my thesis. I follow the topic of my Bachelor thesis. I resume the history of the instrument playing in my introduction; then I follow the development to the string ...
  • České houslové školy pro začátečníky 

   Defence status: DEFENDED
   Muzikářová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   AUTORSKÝ ABSTRAKT: Diplomová práce obsahuje popis, rozbor a následné srovnání vybraných českých houslových škol pro začátečníky. Výsledné hodnocení je provedeno na základě několika kritérií, například efektivity a rychlosti ...
  • Giuseppe Tartini a jeho vplyv na vývoj huslovej hry 

   Defence status: DEFENDED
   Krajčiová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   RESUMÉ Giuseppe Tartini patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti v dejinách husľovej hry a literatúry. Svojím bohatým dedičstvom prispel k jej rozvoju, pričom jeho vplyv ďaleko presiahol hranice Talianska. Táto diplomová práca ...
  • Houslista v symfonickém orchestru 

   Defence status: DEFENDED
   Bublíková, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
  • Houslová hra v jihočeském regionu - tradice a současnost 

   Defence status: DEFENDED
   Žureková, Manuela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
  • Houslová pedagogika Otakara Ševčíka a její využití na ZUŠ v jižních Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Macková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
  • Houslová tvorba Felixe Mendelssohna-Bartholdyho se zaměřením na Houslový koncert e moll op. 64 

   Defence status: DEFENDED
   Rada, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Tématem bakalářské práce je Houslová tvorba Felixe Mendelssohna-Bartholdyho se zaměřením na Houslový koncert e moll op. 64. V práci je podrobně mapován život Felixe Mendelssohna-Bartholdyho (1809-1847), avšak největší ...
  • Hra na housle z hlediska psychologického 

   Defence status: DEFENDED
   Klásková, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 1. 2010
   Ve své diplomové práci jsem se pokusila vyjádřit nejdůležitější poznatky získané studiem houslové hry, pedagogiky i vlastní interpretační a pedagogickou praxí. Práce si neklade za cíl zpracování veškerých dostupných údajů ...
  • Hudba v terezínském ghettu 1941-1945 se zaměřením na komorní tvorbu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hrdinová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
   Cílem bakalářské práce je čtenáři stručnou a čtivou formou přiblížit život v terezínském ghettu za Druhé světové války a rozmach kulturního dění, který zde nastal. Představit hudební dění, muzikanty a práci skladatelů zde ...
  • Hudba v terezínském ghettu 1941-1945 se zaměřením na Passacaglii a fugu Hanse Krásy 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdinová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   Cílem bakalářské práce je čtenáři stručnou a čtivou formou přiblížit život v terezínském ghettu za Druhé světové války a rozmach kulturního dění, který zde nastal. Představit hudební dění, muzikanty a práci skladatelů zde ...
  • Josef Suk - významný český houslista 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Zimányi, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 1. 2017
   Tato diplomová práce představuje osobnost Josefa Suka, významného houslisty 20. století, který navázal na své slavné předky - Antonína Dvořáka a Josefa Suka. Popisuje Mistra nejen jako houslistu, ale také jako komorního ...
  • Klavírní trio v české komorní hudbě 

   Defence status: DEFENDED
   Pichlíková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Autorský abstrakt Cílem této práce je zmapovat historii klavírního tria, komorního ansámblu, který od počátků svého vzniku žije ve stínu svého vyspělejšího druha - smyčcového kvarteta a snad v žádné literatuře mu ještě ...
  • Klavírní trio v kontextu jeho historického, hudebního a interpretačního vývoje 

   Defence status: DEFENDED
   Pichlíková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
   Cílem této práce je hlouběji zmapovat historii klavírního tria, blíže se seznámit s jednotlivými skladbami pro toto obsazení, přiblížit čtenářům vznik a osudy předních českých i zahraničních souborů a porovnat jejich způsob ...
  • Komorní hra jako prostředek rozvoje hudebnosti a kreativity 

   Defence status: DEFENDED
   Klinecká, Magdalena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   V této práci pohlížíme na komorní hudbu z různých úhlů pohledu. Jednak na komorní hudbu jako takovou, pak také v jejím vztahu k interpretovi a dále i k posluchačům. Co se týče vztahu interpreta a komorní hudby, poznáváme ...
  • Koncertní život v Teplicích v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Bublíková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Bakalářská práce Koncertní život v Teplicích v Čechách se zabývá hudebním životem v lázeňském městě Teplice v Čechách a jeho blízkém okolí. Hlavní pozornost je věnována historii a současnosti nejvýznamnějších hudebních ...
  • Metodická analýza instruktivní literatury na ZUŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Adamcová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 1. 2015
   Autorský abstrakt Diplomová práce je zaměřena na metodický a praktický postup při výuce houslové hry na Základní umělecké škole. Kapitoly jsou rozděleny chronologicky do sedmi ročníků výuky I. stupně na ZUŠ. U každého ...
  • Niccolo Paganini: 24 Caprices pro sólové housle op. 1, dílo a interpretace 

   Defence status: DEFENDED
   Rada, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Diplomová práce detailně rozebírá 24 Caprices pro sólové housle op. 1 Niccola Paganiniho. Práce obsahuje stručný životopis slavného interpreta a skladatele, ale především se zaměřuje na 24 Caprices op. 1. Autor práce se ...
  • Osobnost Eugèna Ysaÿe 

   Defence status: DEFENDED
   Morysová, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Souhrn Tato diplomová práce obrací svoji pozornost k jedné z nejvýznamnějších osobností houslové historie. Vykresluje Eugèna Ysaÿe nejenom jako interpreta, dirigenta a pedagoga, ale i jako nekonvenčního skladatele, který ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV