• Altruistický fenomén živého dárcovství ledviny 

   Bobek, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Altruistický fenomén živého dárcovství ledviny Předkládaná diplomová práce pojednává o zkušenosti obsažené v altruistickém fenoménu živého dárcovství ledviny. Klade si za cíl popsat a objasnit motivy, postoje a jednání ...
  • Bariatrické výkony a motivace obézních pacientů 

   Laštovičková, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   This diploma thesis deals with obese patients' motivation to undergo or refuse a bariatric surgery in obesity treatment. The aim of the thesis was to create an overview of patient's motivation to undergo or refuse a bariatric ...
  • Dodržování legislativy zdravotnickými pracovníky na anesteziologicko-resuscitačním oddělení 

   Šašková, Marcela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 11. 2. 2015
   Tématem diplomové práce je dodržování legislativy v oblasti kompetencí, odborných sesterských výkonů, všeobecných sester a sester pro intenzivní péči na anesteziologicko- resuscitačním oddělení. Cílem šetření bylo zmapovat, ...
  • Etické problémy pracovníků nemocnice z hlediska organizační etiky 

   Braunerová, Marcela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Organizační etika je koncept, který se zaměřuje na podporu a aplikaci etických principů a hodnot v činnosti organizace. Podle teorie sociální odpovědnosti, která vytváří základ konceptu organizační etiky, má organizace ...
  • Exuser a řízení v terapeutické komunitě - koncept Betel 

   Tichá, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Diplomová práce se zabývá postavením a rolí exuserů (bývalých uživatelů návykových látek) v léčbě závislých klientů a v procesech řízení komunit organizace Betel. Značnou pozornost věnuje i popisu metod práce v organizaci ...
  • Hlášení a evidence nežádoucích událostí v lůžkovém zdravotnickém zařízení 

   Chabrová, Světluše (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   V předkládané diplomové práci se zabývám tématem výskytu nežádoucích událostí. Nezaobírám se však množstvím popsaných a evidovaných nežádoucích událostí ve zdravotnickém zařízení, ani jejich spektrem. Zajímá mě zejména ...
  • Hodnocení pracovníků jako faktor stimulace pracovního výkonu zdravotníků 

   Lulková, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 11. 2. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá systémem hodnocení pracovníků a jeho vlivem na podporu a zvyšování pracovního výkonu zaměstnanců ve zdravotnictví. Je strukturovaná do dvou hlavních částí, a to teoretické a praktické. První ...
  • Integrace ukrajinských imigrantů do české společnosti prostřednictvím manželství s Čechem/Češkou 

   Chernykh, Aleksandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
  • Jakým způsobem technologie ovlivňují přímý kontakt sestry s pacientem? 

   Chalabalová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   V diplomové práci se zabývám technologiemi, které všeobecné sestry používají při své práci. Těmito technologiemi je myšleno využívání počítačů a tabletů při psaní elektronické ošetřovatelské dokumentace, používání čteček ...
  • Komunikační proces mezi zaměstnanci v přímé péči v domově sociální péče v návaznosti na standardy kvality sociálních služeb: analýza stavu a zavedení změn ve struktuře multidisciplinární porady zaměstnanců 

   Medková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 24. 10. 2012
   Tato práce pojednává o komunikačním procesu mezi zaměstnanci v přímé péči v rámci Domova sociální péče (zařízení si nepřeje být jmenováno). Dále potom o zavádění změny ve struktuře multidisciplinární porady zaměstnanců ...
  • Management dobrovolnictví v hospicích 

   Sobotová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   NÁZEV: Management dobrovolnictví v hospicích AUTOR: Bc. Zdeňka Sobotová KLÍČOVÁ SLOVA: hospic, paliativní péče, dobrovolnictví, management dobrovolníků, koordinátor dobrovolníků Tato práce se zabývá řízením dobrovolnického ...
  • Motivace dobrovolníků ke kvalitní činnosti v ziskových i neziskových organizacích : analýza a srovnání přístupu organizací a dobrovolných pracovníků 

   Pešková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 6. 2. 2013
   5 Abstract The dissertation thesis occupy by defining of volunteering characteristics. There are some questions about what the volunteering should be and what shouldn't be, what is volunteering motivation and what is ...
  • Motivy a strategie jednání rodičů odmítajících povinné očkování 

   Štětovská, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   7 ABSTRACT The compulsory vaccination of children has lately become a very actual and frequently discussed topic in the Czech Republic. The public opinion about the compulsory vaccination divide parents on two different ...
  • Postoje k řešení problematiky nadváhy a obezity 

   Paterová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá postoji klientů výživové poradny Diet Plan k řešení nadváhy a obezity. Cílem práce bylo zjistit, jaké jsou důvody preference výživové poradny před zdravotnickým zařízením a zkušenosti ze ...
  • Profese zdravotní sestry na přelomu tisíciletí 

   Révayová, Anežka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Autorka se v diplomové práci zabývá proměnou profese zdravotní sestry od šedesátých let 20. století do současnosti z pohledu sester, které již ukončily svoji profesní dráhu. Během jejich profesního života došlo k významným ...
  • První případ integrace specializované paliativní péče do domova pro seniory 

   Pochmanová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   Ve své diplomové práci se zabývám integrací paliativní péče do domova pro seniory, kterou ukazuji na popisu praktické spolupráce dvou organizací- Cesty domů a Domova Sue Ryder. V teoretické části nejdříve vysvětluji pojem ...
  • Psychické prožívání neplodnosti a asistované reprodukce z pohledu neplodného jedince 

   Vinterová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak žena prožívá neplodnost, jak prožívali proces asistované reprodukce, komunikaci s personálem centra asistované reprodukce a vztah se svým okolím, rodinou a přáteli. Diplomová práce ...
  • Regulace kouření v zdravotnickém zařízení IKEM 

   Johnová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Diplomová práce se zabývá regulací kouření ve zdravotnickém zařízení IKEM. Předmětem mého zájmu je zkoumání průběhu regulace kouření v IKEM a její výsledný efekt, tedy evaluace projektu. Tématem práce, je hledání cesty, ...
  • Rizika úzké profesní specializace při výkonu zaměstnání zdravotníků 

   Mařík, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 2. 2. 2017
   Tématem této diplomové práce je problematika vzdělávání zdravotnického personálu, konkrétně prohlubování profesní kvalifikace radiologických asistentů. Je strukturována do dvou hlavních částí, a to teoretické a praktické. ...
  • Supervize jako jedna z možných podpor pracovníků poskytujících přímou péči v hospici 

   Pižlová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   Tato diplomová práce představuje jeden z výstupů výzkumného projektu Potřeby a⁠ podpora pracovníků poskytujících paliativní péči v hospicích (FHS_P19_2014_068) realizovaného v roce 2015. Práce se snaží vystihnout potřeby ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV