Now showing items 1-18 of 18

  • Charakterizace pre-Sertoliho buněk Xenopus tropicalis ve tkáňové kultuře 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková Jonáková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   4 Abstrakt Xenopus tropicalis je významným modelovým organismem vývojové i buněčné biologie. Dlouhodobá primární smíšená buněčná kultura získaná z juvenilních varlat Xenopus tropicalis, je první tkáňovou kulturou u tohoto ...
  • Časo-prostorové utváření molekulárních gradientů v časném embryonálním vývoji Xenopus laevis. 

   Defence status: DEFENDED
   Šídová, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Detailní pochopení vývoje nového jedince zavisí na objasnění časo- prostorových mechanismů, které určují tělní plán. Z tohoto důvodu klíčovou otázkou časného embryonálního vývoje obratlovců stále zůstává, kdy a jak dochází ...
  • Diferenciace progenitorů Sertoliho buněk a příprava testikulárních 3D kultur Xenopus tropicalis. 

   Defence status: DEFENDED
   Slováková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Sertoliho buňky jsou jediné somatické buňky nacházející se v přímém kontaktu se zárodečnými buňkami. Tyto buňky jsou významnými mediátory procesů vedoucích k vývoji testikulárního niche během embryonálního vývoje. Jejich ...
  • Folát a jeho role v časném embryonálním vývoji vyšších obratlovců. 

   Defence status: DEFENDED
   Zahradníková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 7. 2020
   Folate or vitamin B9 is an essential water-soluble nutrient that takes part in important cellular processes. These include amino acid metabolism, methylation, and nucleotide synthesis, the last two of which play a key role ...
  • Formování blastému při procesu regenerace končetiny u obojživelníků 

   Defence status: DEFENDED
   Paušlyová, Lucia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Úplná regenerace končetiny je doménou některých obojživelníků. Ocasatí obojživelníci mají schopnost regenerace amputovaných končetin po celý život. I bezocasí obojživelníci ovládají úplnou schopnost regenerace končetin po ...
  • In vitro diferenciace testikulárních somatických buněk Xenopus tropicalis a Mus musculus. 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaviznová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Sertoliho buňky (SCs) jsou somatické buňky testikulární tkáně, které se podílí na spermatogenezi a zrání pohlavních buněk. V současnosti jsou intenzivně zkoumány pro své imunomodulační schopnosti a nedávné studie ukazují, ...
  • Indukce diferenciace testikulárních kmenových buněk u savců. 

   Defence status: DEFENDED
   Strnadová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Kmenové buňky představují unikátní zdroj buněk s potenciálním využitím v oblasti regenerační medicíny a orgánové transplantace. Jak je známo, spermatogoniální kmenové buňky jsou unipotentní, dávají tedy vzniknout jedinému ...
  • Indukce diferenciace testikulárních kmenových buněk Xenopus tropicalis in vitro. 

   Defence status: DEFENDED
   Strnadová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Původ somatických buněk vyvíjejících se varlat zůstává u savců prozatím nejasný. Kultura testikulárních buněk založená z varlat juvenilního samce Xenopus tropicalis by mohla přispět k jeho objasnění. Expresní profil ukázal ...
  • Maternální a fetální mikrochimérismus. 

   Defence status: DEFENDED
   Hynková, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 6. 2021
   Microchimerism is defined as the presence of small amount of genetically distinct cells in one individual. It most often arises during pregnancy and breastfeeding. It can also arise from blood transfusion or organ ...
  • Migrace a implantace mezenchymálních kmenových buněk. 

   Defence status: DEFENDED
   Porkertová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   Mesenchymal stem cells (MSCs) are multipotential progenitor cells derived from the mesodermal germ layer of vertebrate embryos. These cells are able to differentiate in different cell types, such as adipocytes, chondrocytes, ...
  • Příprava transgenní kultury testikulárních kmenových buněk Xenopus tropicalis. 

   Defence status: DEFENDED
   Vegrichtová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Testikulární kmenové buňky (TSCs) představují relativně dostupný zdroj potencionálně pluripotentních buněk, které jsou významné zejména pro své uplatnění v regenerativní medicíně. Pro studium migračního a diferenciačního ...
  • Role kaspázy-3 při apoptóze 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 9. 2022
   Caspases provide anti-inflammatory, apoptotic and developmental processes in organisms. They are enzymes with a wide range of activities in all cells, and various pathogeneses can occur if their proper function is disturbed. ...
  • Senescence buněk se zaměřením na telomerázovou teorii 

   Defence status: DEFENDED
   Laštůvková, Viktorie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 7. 2020
   Cell senescence is an irreversible state in which the cell cycle ends. The cell remains metabolically active, but its physiological functions are limited. Cell cycle arrest is a response to the action of a number of factors, ...
  • Transfekce kmenových a jiných testikulárních buněk Xenopus tropicalis 

   Defence status: DEFENDED
   Šídová, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Xenopus tropicalis je jedním z nejvýznamnějších modelových organismů, který je využíván, jak ve vývojové biologii, tak i v buněčné biologii. V laboratoři vývojové biologie, Přf UK se podařilo úspěšně založit dlouhodobou ...
  • Transportní proteiny kyseliny močové v epitelech a jejich alelické varianty 

   Defence status: DEFENDED
   Vrzáčková, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 9. 2022
   In humans, uric acid is the end product of purine metabolism and it is excreted from the body on the one hand by the epithelium lining the tubules of the nephrons, and on the other hand by the intestinal epithelium. This ...
  • Úloha morfogenů při neurogenní diferenciaci kmenových buněk savců 

   Defence status: DEFENDED
   Slováková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Stem cells are non-differentiated self-renewing cell population that can derive different kinds of cell types according to their differential potential. Neurogenic differentiation is the process of generating of all three ...
  • Úloha proteinů Bmp4 a Bmp8b na vzniku primordiálních zárodečných buněk u myši 

   Defence status: DEFENDED
   Vegrichtová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Primordiální zárodečné buňky jsou prekurzory pohlavních buněk u sexuálně se rozmnožujících organismů. K indukci jejich vzniku jsou nezbytné růstové faktory z extraembryonálního ektodermu. Mezi těmito faktory jsou klíčové ...
  • Vliv oxidačního stresu na diferenciaci mezenchymálních kmenových buněk. 

   Defence status: DEFENDED
   Bura, Radek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 1. 2023
   Mezenchymální kmenové buňky jsou schopné tvořit různé typy tkání jako například svalové, kostní, tukové nebo chrupavčité tkáně, a to díky schopnosti se dělit a přeměnit se na jiný buněčný typ. Mezenchymální kmenové buňky ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV