Now showing items 1-20 of 81

  • Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Brandeisová, Anetta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Resumé Téma mé diplomové práce jsou Alternativní tresty odnětí svobody. S ohledem na značný rozsah daného tématu, jsem se ve své diplomové práci zaměřila na problematiku podmíněného trestu odnětí svobody, obecně prospěšných ...
  • Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Knotková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   Diplomová práce je věnována otázkám alternativních trestů, tedy trestům nahrazujícím trest nepodmíněného odnětí svobody v České republice. Práce je členěna na dvě části, úvod a závěr. První část pojednává v teoretické ...
  • Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Egerová, Radka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá alternativami nepodmíněného trestu odnětí svobody, přičemž hlavní pozornost je věnována alternativním trestům v užším smyslu, především podmíněnému trestu odnětí svobody, podmíněnému trestu odnětí ...
  • Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Hrstka, Josef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 6. 2012
   Josef Hrstka: Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody Abstrakt Hlavní cíl diplomové práce nazvané "Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody" spočívá v zhodnocení současných alternativ nepodmíněného trestu ...
  • Kriminologické aspekty kriminální recidivy 

   Defence status: DEFENDED
   Oliberiusová, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Otázka kriminální recidivy představuje vážný společenský problém. Cílem diplomové práce je analyzovat problematiku kriminální recidivy, shrnout dostupné poznatky k této tématice, zhodnotit současné prostředky sloužící k ...
  • Nedpomíněný trest odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Psotová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 1. 2009
  • Nepodmíněný trest odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Hádková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Nepodmíněný trest odnětí svobody Kateřina Hádková 1 Abstrakt Nepodmíněný trest odnětí svobody zůstává i přes snahu o stále širší využívání alternativních trestů hlavní formou trestní sankce a může být uložen za kterýkoliv ...
  • Nepodmíněný trest odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Gistrová, Jolana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   Nepodmíněný trest odnětí svobody Abstrakt Tato diplomová práce se zaobírá problematikou nepodmíněného trestu odnětí svobody, jež je trestem ze všech trestních sankcí nejpřísnějším, protože představuje nejzávažnější zásah ...
  • Nepodmíněný trest odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Bednářová, Marina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 12. 2021
   Nepodmíněný trest odnětí svobody Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá právním institutem nepodmíněného trestu odnětí svobody. Tento druh trestu bude vždy tématem aktuálním z důvodu jeho specifického postavení, kdy je v ...
  • Nepodmíněný trest odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Kolárová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
  • Nepodmíněný trest odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Rozsypal, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 10. 2013
   This thesis deals with the issue of imprisonment, which is the strictest penalty that our legal system uses. Although the possibility of alternative sanctions has extended widely in recent years, imprisonment still retains ...
  • Nepodmíněný trest odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Hrtko, Igor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 1. 2023
   Nepodmíněný trest odnětí svobody Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá nepodmíněným trestem odnětí svobody, tématem, které je v oblasti trestního právo dlouhodobě diskutováno. Nepodmíněný trest odnětí svobody představuje ...
  • Obhájce v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Jíchová, Pavlína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
  • Ochrana před korupcí a úplatkářstvím a jejich prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Faltusová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 1. 2011
   Resumé OCHRANA PŘED KORUPCÍ A ÚPLATKÁŘSTVÍM A JEJICH PREVENCE Cílem této diplomové práce je zamyslet se nad podstatou korupce a jevů s ní příbuzných, popsat zakotvení protiprávnosti těchto jevů v právním řádu a zhodnotit ...
  • Ochranné léčení a zabezpečovací detence 

   Defence status: DEFENDED
   Rejfek, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 2. 2013
   - OCHRANNÉ LÉČENÍ A ZABEZPEČOVACÍ DETENCE Tato diplomová práce se zabývá dvěma druhy ochranných opatření v českém trestním právu - ochranným léčením a zabezpečovací detencí. Cílem bylo přiblížit, analyzovat a srovnat tyto ...
  • Operativně pátrací činnost policie při vyšetřování hospodářské kriminality 

   Defence status: DEFENDED
   Mazánek, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 11. 2010
  • Postavení a činnost státního zastupitelství v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Zoufalá, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 2. 2013
   This thesis on The Role and Activities of the Prosecuting Attorney in Criminal Proceedings attempts to comprehensively analyse the role and activities of the prosecuting attorney within the Czech legal regulations of ...
  • Právní postavení odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Tučková, Miroslava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 11. 2013
   Diplomová práce se zabývá právním postavením osob ve výkonu trestu odnětí svobody z pohledu vybraných oblastí jejich základních práv. Analyzovanými oblastmi jsou právo na ochranu před mučením, krutým, nelidským nebo ...
  • Prevence kriminality 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíčková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 1. 2018
   Prevence kriminality Specifika prevence kyberkriminality na sociálních sítích Abstrakt (CZ): Kriminalita je nejzávažnějším negativním společenským jevem, proto je třeba kriminalitě předcházet a nikoli ji pouze trestat. ...
  • Prevence kriminality 

   Defence status: DEFENDED
   Michal, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 1. 2020
   Crime Prevention - Abstract - keywords Abstract The thesis outlines the current theoretical knowledge in the area of crime prevention. It focuses on the definition of crime prevention as one of two components of crime ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV