• Analýza stavebních aktivit císařů flavijské dynastie na území římských provincií 

   Rychtarová Vavřincová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Tato práce se zabývá analýzou stavebních prvků v době vlády flaviovské dynastie na území provincií Římské říše. Pojednává se zde o třech císařích - Vespasiánovi, Titovi a Domitiánovi. Časově spadá jejich vláda do druhé ...
  • Antické předměty ve sbírkách Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě 

   Schmidtová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   SCHMIDTOVÁ, DOMINIKA. Antické předměty ve sbírkách Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2015, 115 425 znaků. Bakalářská práce Tato práce zpracovává antické předměty ...
  • Konzervace potravin na území římské Itálie 

   Benková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice uchovávání potravin v antice se zaměřením na římskou Itálii, přičemž svoji pozornost soustředí na jednotlivé konzervační postupy. Zabývá se technikami skladování i přímými ...
  • Orientální kulty v Noriku počas období principátu 

   Sarkisjan, Juraj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 9. 2012
   Hlavním tématem této práce jsou orientální, syrsko-anatolské kulty, které zasáhli a také ovlivnili domácí obyvatelstvo a další náboženství v provincii Norikum. Také se zmiňuje o jejich původu a o způsobu jak se dostali do ...
  • Proklínací destičky a jejich archeologický kontext v římské provincie Britannie 

   Śmiejová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   (česky) Proklínací destičky jsou zajímavým fenoménem antického světa, kdy na (obvykle) olověné destičce je sepsána kletba. Celkem takovýchto kleteb bylo objeveno přes 1500. Z toho třetina jsou latinské a z nich 309 pochází ...
  • Proklínací destičky v kontextu magie praktikované v antickém Řecku 

   Śmiejová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   The sense of this Bachelor's thesis is to approximate archaeological evidence of magical behavior in Ancient Greece, especially through the curse tablets which are both: archaeological and written source. Their occurence ...
  • Rané chrámy v antickém Římě a jejich architektura 

   Götzová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na počátky chrámové architektury v antickém Římě. Jejím smyslem je na archeologickém základě dále chronologicky, topograficky, architektonicky i historicky sledovat vývoj chrámové ...
  • Rituál a jeho vyobrazenie v materiálnej kultúre Etruskov 

   Zubajová, Marína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Práca sa zaoberá zobrazeniami rituálov na etruských bronzových zrkadlách. V prvej časti práce je skúmaný a definovaný pojem "rituál". Pozornosť je následne venovaná Etruskom a ich náboženstvu s dôrazom na etruskú náuku, ...
  • Římské stolní a deskové hry v archeologickém kontextu 

   Filipová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Tato práce se zabývá problematikou stolních a deskových her jakožto nedílnou součástí každodenního života lidí v římské společnosti. Hry byly určeny pro všechny věkové kategorie bez rozdílu majetkových tříd. Tyto aktivity ...
  • Sacra Publica 

   Kocna, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Práce se snaží vhodně porovnat způsoby uctívání a role vybraného sektoru římského panteonu ve sféře sacra publica a sacra privata v období římské republiky, vymezené roky 509 př. Kr. a 27 př. Kr. Jejím cílem je výstižně ...
  • Stavební program krále Heroda Velikého 

   Pažout, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Práce si klade za cíl pojednat o stavební programu judského krále Héróda Velikého jako celku. V první části se věnuje historickému, kulturnímu a společenskému pozadí jeho života a vlády, především vnitřním stavem judské ...
  • Vindolanda a tabulky z Vindolandy. Archeologie všedního života na britském limitu 

   Tlustá, Johana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Podél římské cesty Stanegate vedoucí přes šíji Solway-Tyne fungoval od 80. let 1. století do přelomu 4. a 5. století římský tábor Vindolanda určený pro auxiliární sbory. Vlhké přírodní prostředí a římská technologie ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV