Now showing items 1-20 of 59

  • Akutagawa Rjúnosuke a jeho úvahy o literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Bedáňová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Anotace: Práce se zabývá interpretací literárně teoretické diskuze mezi dvěma významnými japonskými spisovateli: Akutagawou Rjúnosukem a Tanizakim Džun'ičiróem. Jako reakci na tento spor napsal Akutagawa literárně kritickou ...
  • Cenzúrne praktiky v literatúre v období Meidži 

   Defence status: DEFENDED
   Virág, Dalibor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Cieľom tejto práce bolo preskúmať cenzúrne praktiky a administratívne procedúry využívané cenzormi v období Meidži (1868-1912), ktorých snahou bolo formovať literárnu produkciu v Japonsku. Ďalším cieľom bolo nájsť korene ...
  • Chrám v japonské literatuře jako prostor pro dekonstrukci hodnot 

   Defence status: DEFENDED
   Cima, Igor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
  • Dialekty japonštiny: srovnání a historický vývoj 

   Defence status: DEFENDED
   Abbasov, Dmitry (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   Cílem této práce je podat synchronní i diachronní přehled dialektů japonského jazyka na území čtyř největších ostrovů Japonska. Práce nejprve vymezuje pojem dialektu a poté podává krátký přehled historie dialektologie v ...
  • Explicitní popisy v soudobé japonské literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivá, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   V diplomové práci "Explicitní popisy v soudobé japonské literatuře" se zabývám současnou prozaickou tvorbou popisující problémy dnešní japonské společnosti. První část práce je věnována vymezení tabu a zvolení vhodných děl ...
  • Filmová tvorba režiséra Ošii Mamorua 

   Defence status: DEFENDED
   Baďurová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Tématem bakalářské práce je filmová tvorba režiséra Ošiiho Mamorua. Cílem práce je zhodnocení jeho děl a určení charakteristických rysů jeho animovaných i hraných filmů. Jsou rozebrána dvě reprezentativní díla, na kterých ...
  • Funkce postav v současné japonské ženské literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Fuchsová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   Cílem práce je analyzovat postavy z děl Vetešnictví pana Nakana od Kawakami Hiromi, Za sklem od Sajaky Muraty a Emisar od Tawady Jóko především na základě textu, ze kterého vychází. Při analýze dojde k využití veškerých ...
  • Hajaši Fumiko a její román Ukigumo 

   Defence status: DEFENDED
   Ticová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Cílem této práce je analyzovat jedno z nejvýznamnějších děl moderní japonské spisovatelky Hajaši Fumiko a zařadit toto dílo do kontextu moderní japonské literatury a také sledovat vývoj stylu autorky v čase. Toto dílo je ...
  • Hlavní motivy v prozaickém díle Rjú Murakamiho 

   Defence status: DEFENDED
   Nešpor, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   This bachelor's thesis deals with the subject of the Japanese author Murakami Ryu and the major themes in his works. I have chosen four of his novels as representative works, i.e. Almost Transparent Blue; Piercing; In the ...
  • Hoši Šin'iči a žánr šóto šóto 

   Defence status: DEFENDED
   Holeyšovská, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Bakalářskou prací "Hoši Šin'iči a žánr šóto šóto" se věnuji dílu autora, který proslul právě především svou povídkovou tvorbou formy šóto šóto. Tento žánr, na který se prací zaměřuji, se postupně stal jeho doménou a Hoši ...
  • Ideál sabi a pomíjivost v díle Tanizakiho Džun'ičiróa 

   Defence status: DEFENDED
   Micková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   Tato práce popisuje způsob, jakým Tanizaki Džun'ičiró ve svém literárním díle vyjadřuje estetický ideál sabi a fenomén pomíjivosti a jaké prostředky k jejich vyjádření používá. Po krátkém představení ideálu sabi a pomíjivosti ...
  • Individualismus v díle Nacume Sósekiho 

   Defence status: DEFENDED
   Gieblová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   (česky) Práce se zabývá individualismem v díle Nacume Sósekiho. Cílem je zjistit, jak problematice individualismu rozuměl sám autor a na základě jakých osobních zkušeností k tomuto pojetí došel. Druhá část práce se věnuje ...
  • Inovace a konvence v poetikách Fudžiwary Teiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kylberger, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   poetikách Fudžiwary Teiky. Cílem práce bylo rozhodnout, zda byl Fudžiwara Teika skutečně básníkem inovujícím, či zda svým dílem naopak přispěl k upevnění stávajících poetických že přinejmenším v Kindai šúka nazíraných ...
  • Japonská literatura v čínštině do r. 1600 

   Defence status: DEFENDED
   Ulman, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   V této práci se zabývám čínsky psanou japonskou literaturou v období od počátku japonské literatury do roku 1600. Uvádím nejdůležitější díla a jejich stručný popis. Posléze se blíže věnuji osobě Sugawara no Mičizaneho a ...
  • Japonské partikule "ni" a "de" 

   Defence status: DEFENDED
   Roubíčková, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Partikule jsou nepostradatelným pojivem v japonské větě, mezi jejímiž členy slouží vztahotvorně. Pádové partikule ( , kakudžoši) přibližně odpovídají v českém jazyce skloňování jmen, případně jmennému spojení s příslušnou ...
  • Japonské pohádky 

   Defence status: DEFENDED
   Leštinová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Tématem práce jsou japonské pohádky a jejich analýza. Cílem práce bylo klasifikovat pohádky podle často se opakujících motivů a rozebrat každý z typů japonských pohádek. Práce se také zabývá literárními zdroji, z nichž ...
  • Japonský vojnový film 

   Defence status: DEFENDED
   Kikta, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Práca je tematicky zameraná na japonský vojnový film. Jej autor prostredníctvom rozboru určitého počtu diel japonskej kinematografie s vojnovou tematikou poukazuje na kvality a špecifiká konkrétnych filmov. Cieľom analýzy ...
  • Jazyková ideologie a politika ve vztahu k regionálním dialektům od 2. sv. války do současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Abbasov, Dmitrij (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Cílem této práce je vystopovat vývoj jazykové ideologie a politiky vůči regionálním dialektům v Japonsku od 2. světové války až do současnosti. V první části jsou vymezeny pojmy dialektu, jazykové ideologie a jazykové ...
  • Literární rozbor díla Ukijoburo spisovatele Šikiteie Sanby 

   Defence status: DEFENDED
   Mikeš, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Hlavním tématem práce je literární analýza díla Ukijoburo Šikiteie Sanby, významného japonského spisovatele období Edo. Práce obsahuje poměrně obsáhlou část věnovanou Sanbovu životu a dílu. V této části je největší pozornost ...
  • Maskulinita v díle Mišimy Jukia 

   Defence status: DEFENDED
   Mentzlová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 2. 2022
   Cílem práce je analyzovat konstrukt maskulinity v díle Mišimy Jukia a zjistit, zda a jak se proměňuje a k jakému účelu je ideál maskulinity využíván v rámci literární výstavby. Rozebíraná díla jsou vybrána na základě ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV