• Aktuální problémy Evropské unie 

   Žiga, Vít (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
  • Banky a jejich služby obyvatelstvu 

   Kunteová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
  • Banky a jejich služby obyvatelstvu 

   Melicharová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
  • Banky a jejich služby obyvatelstvu 

   Stárková, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
  • Banky a jejich úloha v ekonomice 

   Forštová, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bank a jejich úlohou v ekonomice. Cílem práce je charakterizovat bankovní systém, centrální banku, komerční banky a bankovní systém v České republice a srovnat nabídky běžných ...
  • Banky a jejich úloha v ekonomice České republiky 

   Zamrazilová, Věra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
   Předmětem této diplomové práce je charakteristika bank a jejich úlohy v ekonomice České republiky, představení základních bankovních činností a produktů a analýza významného bankovního produktu, kterým je stavební spoření. ...
  • Charakteristika rozpočtu Evropské unie pro rok 2010 a analýza aktuálních diskuzí o budoucí podobě rozpočtu 

   Fridrich, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Tématem bakalářské práce je rozpočet Evropské unie. Práce se nazývá "Charakteristika rozpočtu Evropské unie pro rok 2010 a analýza aktuálních diskuzí o budoucí podobě rozpočtu". Cílem této práce je poukázat na problémy ...
  • Chudoba a zaostalost rozvojových zemí 

   Nováčková, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   Chudoba a zaostalost rozvojových zemí pramení už z jejich historického vývoje. Současná pozice rozvojového světa v globální ekonomice má kořeny v koloniálních expanzích světových metropolí, kdy velmi nerovnoměrná dělba ...
  • Česká republika a její členství v EU - sociálně ekonomické důsledky 

   Beránková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 1. 2007
   In my thesis "The Czech Republic and its Membership in the European Union - social-economic consequences" is described the history of the European Union and the integration of the Czech Republic into this integration ...
  • Daně a daňové soustavy v EU 

   Dobiášová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
  • Daně a daňové soustavy v EU 

   Dobiášová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
  • Daně a daňové zatížení ČR - srovnání se zeměmi EU 

   Říhová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Tato bakalářská práce se zabývá daněmi a daňovým zatížením České republiky ve srovnání se zeměmi Evropské unie. Je rozdělena do čtyř hlavních částí. V první kapitole je vymezen pojem daně, následně se zaměřuje na daňové ...
  • Dopady světové ekonomické krize na zaměstnanost ve Spolkové republice Německo 

   Lukeš, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tato bakalářská práce se věnuje dopadům světové ekonomické krize na zaměstnanost ve Spolkové republice Německo. Cílem práce je analyzovat ekonomický vývoj v Německu v rozmezí let 2007 až 2009 na základě statistických dat ...
  • Eurozóna, její problémy a možná integrace ČR 

   Suchánek, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Cílem této práce je vymezení současných problémů evropské hospodářské a měnové unie a následný rozbor výhodnosti vstupu ČR do ní. Hlavními použitými metodami jsou syntéza názorů odborných textů na dané téma a analýza veřejně ...
  • Evropská unie a její aktuální problémy 

   Krejčová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Práce je orientována na aktuální problémy, které řeší v současné době Evropská unie. Hlavní pozornost je věnována dvěma okruhům problémů, a to rozšiřování Evropské unie a prohlubování integrace. V rámci rozšiřování jsou ...
  • Financování českého školství a jeho srovnání s financováním školství v Portugalsku a ve Švédsku 

   Zezulová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Diplomová práce se zabývá financováním českého školství a jeho následnou komparací se systémem financování školství ve dvou členských státech Evropské unie (Portugalskem a Švédskem). Představuje jednotlivé instituce a ...
  • Financování veřejných vysokých škol v České republice 

   Pešíková, Natálie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   v ČJ Diplomová práce se zabývá financováním veřejných vysokých škol v České republice. Popisuje, analyzuje a hodnotí současný způsob financování škol z veřejných i dalších zdrojů a upozorňuje na jeho nejzávažnější problémy. ...
  • Financování vysokého školství 

   Grechová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Diplomová práce je zaměřena na rozbor a zhodnocení terciárního vzdělávání v České republice. Nejprve je v ní charakterizováno terciární vzdělávání, jeho systém, klasifikace a role ve vzdělávání. Dále je pozornost věnována ...
  • Financování základních a středních škol v České republice 

   Zeithamová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   Tématem této práce je financování základních a středních škol v České republice. Proces financování je zde představen jako navzájem propojený celek, který se skládá z příjmů a výdajů. Je zde charakterizován jako proces, ...
  • Finanční gramotnost a její využití v každodenním životě 

   Břízová, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV