Now showing items 1-20 of 82

  • Aktuální problémy Evropské unie 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Žiga, Vít (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
  • Banky a jejich elektronická komunikace s klienty 

   Defence status: DEFENDED
   Chvalová, Kristina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 5. 2022
   This bachelor thesis deals with the topic of banks with focus on electronic banking. The thesis has two part - theoretical and practical one. The theoretical part of this thesis characterizes the banking system in the Czech ...
  • Banky a jejich služby obyvatelstvu 

   Defence status: DEFENDED
   Kunteová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
  • Banky a jejich služby obyvatelstvu 

   Defence status: DEFENDED
   Stárková, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
  • Banky a jejich služby obyvatelstvu 

   Defence status: DEFENDED
   Melicharová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
  • Banky a jejich úloha v ekonomice 

   Defence status: DEFENDED
   Forštová, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bank a jejich úlohou v ekonomice. Cílem práce je charakterizovat bankovní systém, centrální banku, komerční banky a bankovní systém v České republice a srovnat nabídky běžných ...
  • Banky a jejich úloha v ekonomice České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Zamrazilová, Věra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
   Předmětem této diplomové práce je charakteristika bank a jejich úlohy v ekonomice České republiky, představení základních bankovních činností a produktů a analýza významného bankovního produktu, kterým je stavební spoření. ...
  • Banky a penzijní spoření 

   Defence status: DEFENDED
   Čakovský, Zdeněk (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
  • Charakteristika rozpočtu Evropské unie pro rok 2010 a analýza aktuálních diskuzí o budoucí podobě rozpočtu 

   Defence status: DEFENDED
   Fridrich, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Tématem bakalářské práce je rozpočet Evropské unie. Práce se nazývá "Charakteristika rozpočtu Evropské unie pro rok 2010 a analýza aktuálních diskuzí o budoucí podobě rozpočtu". Cílem této práce je poukázat na problémy ...
  • Chudoba a zaostalost rozvojových zemí 

   Defence status: DEFENDED
   Nováčková, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   Chudoba a zaostalost rozvojových zemí pramení už z jejich historického vývoje. Současná pozice rozvojového světa v globální ekonomice má kořeny v koloniálních expanzích světových metropolí, kdy velmi nerovnoměrná dělba ...
  • Česká republika a její členství v EU - sociálně ekonomické důsledky 

   Defence status: DEFENDED
   Beránková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 1. 2007
   In my thesis "The Czech Republic and its Membership in the European Union - social-economic consequences" is described the history of the European Union and the integration of the Czech Republic into this integration ...
  • Daně a daňové soustavy v EU 

   Defence status: DEFENDED
   Dobiášová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
  • Daně a daňové soustavy v EU 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Dobiášová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
  • Daně a daňové zatížení ČR - srovnání se zeměmi EU 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Tato bakalářská práce se zabývá daněmi a daňovým zatížením České republiky ve srovnání se zeměmi Evropské unie. Je rozdělena do čtyř hlavních částí. V první kapitole je vymezen pojem daně, následně se zaměřuje na daňové ...
  • Dopady americké hypoteční krize z roku 2007 na ekonomiku ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Gajdošová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Diplomová práce se zabývá finanční krizí z roku 2007 a jejími dopady na českou ekonomiku. Zvláštní pozornost je především věnována čtyřem makroekonomickým ukazatelům ČR a jejich proměnou v průběhu této krize a po ní. První ...
  • Dopady světové ekonomické krize na zaměstnanost ve Spolkové republice Německo 

   Defence status: DEFENDED
   Lukeš, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tato bakalářská práce se věnuje dopadům světové ekonomické krize na zaměstnanost ve Spolkové republice Německo. Cílem práce je analyzovat ekonomický vývoj v Německu v rozmezí let 2007 až 2009 na základě statistických dat ...
  • Eurozóna, její problémy a možná integrace ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Suchánek, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Cílem této práce je vymezení současných problémů evropské hospodářské a měnové unie a následný rozbor výhodnosti vstupu ČR do ní. Hlavními použitými metodami jsou syntéza názorů odborných textů na dané téma a analýza veřejně ...
  • Evropská unie a její aktuální problémy 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Práce je orientována na aktuální problémy, které řeší v současné době Evropská unie. Hlavní pozornost je věnována dvěma okruhům problémů, a to rozšiřování Evropské unie a prohlubování integrace. V rámci rozšiřování jsou ...
  • Financování českého školství a jeho srovnání s financováním školství v Portugalsku a ve Švédsku 

   Defence status: DEFENDED
   Zezulová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Diplomová práce se zabývá financováním českého školství a jeho následnou komparací se systémem financování školství ve dvou členských státech Evropské unie (Portugalskem a Švédskem). Představuje jednotlivé instituce a ...
  • Financování veřejných vysokých škol v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Pešíková, Natálie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   v ČJ Diplomová práce se zabývá financováním veřejných vysokých škol v České republice. Popisuje, analyzuje a hodnotí současný způsob financování škol z veřejných i dalších zdrojů a upozorňuje na jeho nejzávažnější problémy. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV