Now showing items 1-20 of 20

  • Badatelské vyučování matematice v tématu zlomek 

   Defence status: DEFENDED
   Podhajská, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 1. 2017
   Teoretická část se zabývá přístupy k vyučování, konkrétně konstruktivistickým, instruktivním a transmisivním přístupem. Záměrem této části bylo porovnat tyto přístupy a zhodnotit je vzhledem k trvalosti poznání a aktivnímu ...
  • Cesty rozvíjení tvořivosti ve vyučování matematice v 1. - 5. ročníku ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Horáčková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   2 NÁZEV: Cesty rozvíjení tvořivosti ve vyučování matematice v 1. - 5. ročníku ZŠ ABSTRAKT: Má diplomová práce se věnuje kreativitě od obecného pojetí k užšímu úhlu pohledu, kreativitě v hodinách matematiky na základní škole ...
  • Desing and synthesis of Tn-bearing glycodendrimers and their interaction with components of innate and adaptive immunity 

   Defence status: DEFENDED
   Vepřek, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 7. 12. 2006
  • Hodnocení výsledků stabilometrického vyšetření s využitím 3D scén 

   Defence status: DEFENDED
   Vogelová, Martina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 1. 2012
   Jméno a příjmení autora: Martina Vogelová Vedoucí práce: MUDr. Marie Tichá Oponent práce: Název bakalářské práce: Hodnocení výsledků stabilometrického vyšetření s využitím 3D scén: Objektivní hodnocení tréninku pacientů ...
  • Identifikace antimikrobiálních peptidů v jedu pavouků 

   Defence status: DEFENDED
   Benýšek, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   Stále rostoucí rezistence vůči antibiotikům vede k potřebě nalezení nových účinných látek s antimikrobiálními vlastnostmi. Tato práce se zaměřuje na výskyt, chemický a fyzikální popis, mechanismus účinku a na biologickou ...
  • Kolektivní reflexe v přípravě studentů učitelství 1. stupně v matematice 

   Defence status: DEFENDED
   Macháčková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   TITLE: Joint reflection in pre-servise primary school mathematics teacher training AUTHOR: Jana Macháčková DEPARTMENT: Department of mathematics and didactics of mathematics SUPERVISOR: Mgr. Marie Tichá, CSc. Abstract: The ...
  • Nestandardní úlohy v matematice 

   Defence status: DEFENDED
   Horkel, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Cílem mé diplomové práce je zmapovat oblast nestandardních úloh ve výuce matematiky. Teoretická část práce má vymezit význam tohoto termínu a zmínit práce a názory současných odborníků v oblasti didaktiky matematiky. Chci ...
  • Objektivní hodnocení efektu terapie : Synapsys Posturography System 

   Defence status: DEFENDED
   Markvartová, Anna (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   Jméno autora: Anna Markvartová Vedoucí práce: MUDr. Marie Tichá Oponent práce: Název bakalářské práce: Objektivní hodnocení efektu terapie: Synapsys Posturography System Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce je ...
  • Objektivní hodnocení efektu terapie: footscan 

   Defence status: DEFENDED
   Chorváthová, Jana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   Jméno a příjmení autora: Jana Chorváthová Vedoucí práce: MUDr. Marie Tichá Oponent práce: Název bakalářské práce: Objektivní hodnocení efektu terapie: footscan Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce je zaměřena ...
  • Objektivní hodnocení poruch stability u pacientů po poškození mozku 

   Defence status: DEFENDED
   Studená, Vendula (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Tato práce pojednává o terapii poruch stability s využitím virtuální reality. Blíže se věnuje využití tohoto druhu terapie v rehabilitaci posturální stability u pacientů s poškozením mozku v chronickém stádiu onemocnění. ...
  • Objektivní vyšetření posturální stability s využitím stabilometrických systémů u pacientů po cévní mozkové příhodě 

   Defence status: DEFENDED
   Ungrová, Dominika (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 6. 2014
   bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá objektivním vyšetřením a hodnocením. Pro hodnocení efektu terapie autorka zvolila přístroj Synapsys Posturography System. Teoretická část práce definuje základní pojmy, ...
  • Představy a interpretace zlomků u žáků 5. ročníku základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Vašíčková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 5. 2007
   Základní částí této diplomové práce je klasifikace úloh získaných v šetření zaměřeném na zjišťování představ zlomků u žáků pátých ročníků základních škol. Předmětem experimentu, který jsem uskutečnila ve čtyřech různých ...
  • Připrava slepičích protilátek proti fosfoserinovym zbytkům fosfoproteinu 

   Defence status: DEFENDED
   Benýšek, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Byl připraven nový typ imunogenu pro přípravu slepičích protilátek specifických pro O-fosforylované aminokyselinové zbytky fosfoproteinů: směs fosfopeptidů α-kaseinu imobilizovaná na maleylovaný derivát hovězího serového ...
  • Rozvíjení aktivity a tvořivosti ve vyučování tématu zlomek v 6. - 7. ročníku ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   NÁZEV: Rozvíjení aktivity a tvořivosti ve vyučování tématu zlomek v 6. - 7. ročníku ZŠ AUTOR: Bc. Lenka Svobodová KATEDRA Katedra matematiky a didaktiky matematiky VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Marie Tichá. CSc. ABSTRAKT: Diplomová ...
  • Stabilita sedu u pacientů po cévní mozkové příhodě. Objektivní hodnocení nácviku stabilizačních mechanismů. 

   Defence status: DEFENDED
   Chábová, Marianna (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Autor: Marianna Chábová Vedoucí práce: MUDr. Marie Tichá Oponent práce: Název bakalářské práce: Stabilita sedu u pacientů po cévní mozkové příhodě - objektivní hodnocení nácviku stabilizačních mechanismů Abstrakt bakalářské ...
  • Terapie poruch stability v domácím prostředí u pacientů po cévní mozkové příhodě S využitím vizuální zpětné vazby a stabilometrické plošiny 

   Defence status: DEFENDED
   Lidová, Monika (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Jméno a příjmení autora: Monika Lidová Vedoucí práce: MUDr. Marie Tichá Oponent práce: Název bakalářské práce: Terapie poruch stability v domácím prostředí u pacientů po cévní mozkové příhodě S využitím vizuální zpětné ...
  • Termostabilita elongačních faktorů Tu z E.coli a B.stearothermophilus studovaná cílenou bodovou mutagenezí 

   Defence status: DEFENDED
   Tišerová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
  • Trénink stability s využitím virtuální reality 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 1. 2013
  • Vytváření představ zlomku na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Siblíková, Marta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Diplomová práce Vytváření představ zlomku na 1. stupni základní školy je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část diplomové práce vymezuje učivo o zlomcích v kurikulárních dokumentech, zabývá se pojmem ...
  • Využití systému StereoBalance pro nácvik stabilizačních mechanismů 

   Defence status: DEFENDED
   Brázdilová, Kateřina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   Jméno a příjmení autora: Kateřina Brázdilová Vedoucí práce: MUDr. Marie Tichá Oponent práce: Název bakalářské práce: Využití systému StereoBalance pro nácvik stabilizačních mechanismů Abstrakt bakalářské práce Tato bakalářská ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV