• Analýza metod klavírní pedagogiky v Albánii a návrh inovace systému 

   Defence status: DEFENDED
   Rapaj, Paola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 9. 2020
   Tato diplomová práce se věnuje potřebám výuky hry na klavír v Albánii pro děti ve věku 6-9 let. Práce obsahuje metodiku, která je založena na oboručném hraní v protipohybu od tónu c1 a seznamuje tak žáka s houslovým i ...
  • Charakteristika českých klavírních škol 2. poloviny 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kozlová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
  • Emil Hradecký a jeho instruktivní klavírní literatura 

   Defence status: DEFENDED
   Vilímová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 21. 1. 2020
   Tato diplomová práce představuje Emila Hradeckého hlavně jako autora klavírních instruktivních skladeb. Cílem práce je blíže popsat instruktivní klavírní dílo Emila Hradeckého a zhodnotit jej z pohledu pedagoga klavírní ...
  • Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy - jedinečné vzdělávání hudebníků 

   Defence status: DEFENDED
   Böhmová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 5. 2016
  • Hans Krása a jeho opera pro děti Brundibár 

   Defence status: DEFENDED
   Klimešová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Summary: Without a doubt, Hans Krása belongs amongst the most important figures in Czech music. In my thesis, I would like to focus on his opera for children, Brundibar, which represents an important bridge between free ...
  • Hudební osobnosti Benátek nad Jizerou 

   Defence status: DEFENDED
   Walterová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
  • Interpretační a pedagogické uchopení cyklu Bagately a Impromtus Bedřicha Smetany 

   Defence status: DEFENDED
   Walterová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 9. 2020
   Cílem této diplomové práce je hlubší pochopení kompozičního záměru a návrh interpretačního pojetí a pedagogického řešení klavírního cyklu Bagately a Impromtus Bedřicha Smetany. První část textu bude zaměřena na osobnost ...
  • Interpretační problematika fantazie na české národní písně Bedřicha Smetany 

   Defence status: DEFENDED
   Lukš, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
  • K metodice práce na klavírní technice 

   Defence status: DEFENDED
   Křesálková, Magda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 1. 2006
   Název mé diplomové práce zní: "K metodice práce na klavírní technice". Dobrá nástrojová technika je pro každého instrumentalistu podstatnou podmínkou kvalitní interpretace. O to větší důraz je v metodice hry na ...
  • Klavírní album Josefa Koreše a jeho užití v klavírní výuce 

   Defence status: DEFENDED
   Klimešová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
  • Klavírní dílo Bély Bartóka a jeho využití v klavírní pedagogice 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzová, Mária (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Titul: Klavírní dílo Bély Bartóka a jeho využití v klavírní pedagogice Abstrakt: Předmětem práce je klavírní dílo Bély Bartóka se zaměřením na jeho skladby využitelné pro pedagogické účely. Jejím cílem je toto klavírní ...
  • Klavírní interpretace barokní hudby na základních uměleckých školách 

   Defence status: DEFENDED
   Honzová, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 6. 2020
   Tato bakalářská práce se zabývá klavírní interpretací barokní hudby na základních uměleckých školách. V první kapitole jsou popsána specifika barokní interpretace. Je uvedeno devět základních oblastí, ke kterým by měl ...
  • Klavírní sonáty Wolfganga Amadea Mozarta 

   Defence status: DEFENDED
   Lin, Feng-Yu (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 1. 2013
   3 Autorský abstrakt Záměrem této bakalářské práce je proniknout hlouběji do Mozartovy hudby komponované pro klavír. Pro analýzu jeho kompozičního stylu a zákonitosti interpretace jeho skladeb jsem si zvolil dvě klavírní ...
  • Klavírní soutěže a jejich význam pro rozvoj žáků na základních uměleckých školách 

   Defence status: DEFENDED
   Voruda, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 6. 2020
   Diplomová práce se zabývá fenoménem klavírních soutěží. Teoretická část si klade za cíl zmapovat vývoj klavírních soutěží a podrobněji charakterizovat nejvýznamnější světové klavírní soutěže. Následující kapitola o kariéře ...
  • Klavírní škola Bastien Piano Basics a její využití na základních uměleckých školách 

   Defence status: DEFENDED
   Mužíková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
  • Klavírní školička a Nová klavírní škola Z Janžurové a M.Borové - Moderní ucelený systém klavírní výuky 

   Defence status: DEFENDED
   Janíková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 1. 2007
   My diploma thesis focuses on the issue of instructive piano methodology. My aim was to introduce Klavírní školička (The Piano Method for Children), four parts of Nová klavírní škola (The New Piano Method) and its addendum ...
  • Klavírní školství ve Španělsku 

   Defence status: DEFENDED
   Kocáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Diplomová práce Klavírní školství ve Španělsku se zaměřuje na vývoj španělského klavírního vzdělávání od počátku 19. století po současnost. Popisuje a charakterizuje obecné a hudební vzdělávání od předškolního věku po ...
  • Klavírní tvorba Vítězslavy Kaprálové 

   Defence status: DEFENDED
   Reitmajerová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   The aim of my thesis is to present the personality of Vítězslava Kaprálová and her work both in a broad contemporary context and in connection with the events and turning points in various stages of her life, with which ...
  • Metodika klavírního vyučování začátečníků s návrhem optimálního řešení výběru a uspořádání notových materiálů 

   Defence status: DEFENDED
   Lorenc, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 9. 2019
   The beginnings of piano playing of children play an important role in laying quality pianistic groundings, which are crucial for their further pianistic development as well as for building their relationship with the ...
  • Mikis Theodorakis a jeho klavírní dílo 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Paraskevi, Antoniou (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 21. 1. 2020

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV