• Analýza didaktických materiálů z oblasti hudební výchovy pro děti 3-6 let a jejich využití v praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Martínková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Analýza didaktických materiálů z oblasti hudební výchovy pro děti 3 - 6 let a jejich využití v praxi Teoretická část diplomové práce shrnuje poznatky o současném pojetí hudební výchovy v mateřské škole, popisuje hudební ...
  • Činnost pěveckých sborů při ZUŠ se zaměřením na sbor Pražská kantiléna 

   Defence status: DEFENDED
   Malcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
  • Dětské pěvecké sbory Středočeského kraje se zaměřením na okres Prahu-východ 

   Defence status: DEFENDED
   Bílá, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 5. 2015
   Diplomová práce popisuje pohled na historii dětských pěveckých sborů ve Středočeském kraji od roku 1989 až po současnost. V některých případech i hlouběji. V teoretické části je přiblížena historie dětských pěveckých sborů, ...
  • Dětský folklor - jeho tradice a současnost 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
  • Didaktické využití tématu zhudebněné poezie v českém jazyce a hudební výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Dobiášová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   Cílem této diplomové práce je ověření specifických didaktických postupů, které mají přiblížit poezii žákům základních škol a studentům škol středních netradiční cestou. Tohoto cíle má být dosaženo prostřednictvím hudby. ...
  • Dramatická a hudební improvizace jako prostředek v rozvoji osobnosti dítěte na 1.stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Strejčková, Michala (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Ve své diplomové práci se zabývám propojení dramatických a hudebních prvků na základě improvizace a tím, jaký mají vliv na rozvoj osobnosti dítěte na 1. stupni základní školy. V první kapitole teoretické části se věnuji ...
  • Historie hudebního kurzu Rodina zpívá, hraje a tancuje 

   Defence status: DEFENDED
   Veverková, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 1. 2009
   Celá léta mi zní v hlavě dvě melodie, zpívám si je, každý den si na ně vzpomenu. Až když jsem viděla video z roku 1990, tedy 18 let zpátky, zjistila jsem, že toho roku (tedy v mém prvním pelhřimovském roce) jsme tyto dvě ...
  • Hlas a řeč jako součást osobnosti učitele 

   Defence status: DEFENDED
   Havlová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
  • Hudba v Junáku - svazu skautů a skautek ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Vítková, Miloslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Diplomová práce na téma Hudba v Junáku - svazu skautů a skautek ČR poukazuje na význam hudby a hudebnosti v činnosti a působení skautského hnutí v České republice. Dokládá tuto činnost na konkrétních případech a mapuje ...
  • Hudební fyziologie, ergonomie a fyzioterapie v podpoře zdraví, prevenci a terapii profesionálních postižení pohybového aparátu hudebníků a jejich využití v hudební pedagogice 

   Defence status: DEFENDED
   Vencel, Miroslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   The aim of this thesis is to describe the current state of knowledge and research on music physiology. The information on music physiology and musician`s medicine, ergonomics, physical therapy and neuroscience of music is ...
  • Kultura hlasového projevu adolescentů 

   Defence status: DEFENDED
   Gabrielová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
   Hlas hraje v životě člověka významnou roli. Jeho správné používání je závislé na mnoha oblastech života a osobnosti člověka. Kvalita hlasu je ve vzájemné integritě s kvalitou slovního vyjadřování. Velmi významným činitelem ...
  • Lidové písně a jejich úloha v hudebním rozvoji dětí v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Bohatá, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Práce se snaží poukázat na důležitou roli a přínos lidových písní v rozvoji hudebních dovedností dítěte. V teoretické části se zabývá dnešními dětmi v mateřských školách a jejich vývojem. Děti jsou často ve věkově heterogenních ...
  • Metodika dechových cvičení jako průprava pro pěvecký dech 

   Defence status: DEFENDED
   Strnadová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   Cílem práce je vytvořit systém odůvodněných dechových cvičení, vhodných pro průpravnou fázi výcviku pěveckého dechu. Abychom byli schopni splnit náš záměr, rozdělili jsme práci na dvě základní části. Část teoretickou, v ...
  • Mezipředmětové vztahy v hodinách hudební výchovy a anglického jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Budigová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Žijeme v době moderních způsobů komunikace a komunikačních technologií, jako je internet, videotelefony atd., které nás nutí a zároveň nám umožňují získávat potřebné informace. Potřeba větší komunikace roste a s ní roste ...
  • Moderní trendy v zahraniční hudební výchově. Hudební výchova ve Francii. 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
   Přítomná diplomová práce má za cíl seznámit s aktuální problematikou hudebního školství ve Francii na nižším a vyšším sekundárním stupni (college a lycée). Prezentuje a terminologicky ukotvuje základní strukturu francouzského ...
  • Možnosti a meze komunikace dítěte s hudbou 

   Defence status: DEFENDED
   Krištufová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Autorský abstrakt Diplomová práce na téma Možnosti a meze komunikace dítěte s hudbou je pedagogicko-psychologickou sondou do hudebně výchovného procesu ve škole. Jejím cílem je vytvořit didaktický materiál, který by mohl ...
  • Muzikálový sbormistr jako interpretační poradce 

   Defence status: DEFENDED
   Balašová Trčková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   RESUME Cílem práce je zmapovat na základě historického a společenského pozadí vývoj muzikálu jako hudebního žánru a v rámci uvedených souvislostí sledovat proměnnou úlohu sborových partů v tomto hudebně dramatickém oboru. ...
  • Muzikoterapie v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Šírová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017
   Tato práce se zaměřuje na téma muzikoterapie ve speciální mateřské škole pro děti s kombinovaným postižením. V teoretické části se vyjasňuje pojem a princip muzikoterapie a dále se pak charakterizují jednotlivé typy ...
  • Nároky učitelské profese na hlas pedagoga 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Diplomová práce pojednává o hlasových nárocích učitelské profese a správném užívání hlasu v tomto povolání. Obsahuje teoretickou a výzkumnou část. Část teoretická je rozdělena do devíti částí, které se zaměřují na anatomii ...
  • Netradiční hudební nástroje a jejich využití v hodině hudební výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíčková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 1. 2017
   Bakalářská práce Netradiční hudební nástroje a jejich využití v hodině hudební výchovy se zabývá podomácku vyrobenými nástroji a předměty všedního dne a jejich využitím k elementárním hudebním činnostem. Kapitola o hudebních ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV