• Aristotelés o snech 

   Defence status: DEFENDED
   Dekarli, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Bakalářská práce pojednává o Aristotelově pojetí snů v Parva Naturalia. V úvodní části jsme se pokusili velmi stručným způsobem nastínit jistý diskurs či tradici o snu, v jejímž rámci Aristotelés formuluje své vlastní ...
  • Aristotelovo pojetí příčiny 

   Defence status: DEFENDED
   Bis, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   (česky) Téma Aristotelova pojetí příčiny je značně obsáhlé, proto se práce soustředí na Aristotelovo teoretické zpracování příčin ve Fyzice II. Prochází detailně dvěma stěžejními kapitolami (II, 3 a II, 7) a sleduje zejména ...
  • Aristotelovo riešenie Zenónových paradoxov 

   Defence status: DEFENDED
   Tříska, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   (in English): Aim of present paper is to reconstruct and compare Aristotle's solution of Zeno's paradoxes of motion from Books VI and VIII of his Physics. Aristotle claims that there is difference between these two solutions. ...
  • Blízká pravda vzdálených metafor: Jak metafory tvoří svět 

   Defence status: DEFENDED
   Picková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Práce se zabývá metaforou a jejím místem ve filosofii. Pomocí Aristotela, Nietzscheho, Ricoeura a dalších se věnuje pojetí metafory jako přenosu a zkoumá důsledky, které z tohoto pojetí plynou pro podmínky pravdivosti. ...
  • Dopad lidského poznání na zvířata a rostliny 

   Defence status: DEFENDED
   Richterová, Klaudie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Název práce: Dopad lidského poznání na zvířata a rostliny Vedoucí práce: doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. Vypracovala: Klaudie Richterová Abstrakt v českém jazyce Minulé století zaznamenalo nárůst zájmu o blaho zvířat a jedním ...
  • Epoché a desať módov skepticizmu 

   Defence status: DEFENDED
   Křibská, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Táto bakalárska práca predstavuje pyrrhónsku skepsu, jej vývoj a hlavných predstaviteľov. V práci analyzujem tropy z ich primárnych zdrojov, snažím sa poukázať na to, čo majú spoločné a odlišné, prípadne nakoľko sú predstavené ...
  • Hluk 

   Defence status: DEFENDED
   Pěkný, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
  • Kynismus a Diogenés ze Sinopé 

   Defence status: DEFENDED
   Šenovský, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
   V této práci jsem se zabýval kynismem a především jeho hlavní postavou Díogenem ze Sinopé. Pokusil jsem se na postavě Díogena vyložit nauku a jednotlivé postoje tohoto antického filosofického směru, z nauky jsem se nejvíce ...
  • Markus Aurelius a Hovory k sobě 

   Defence status: DEFENDED
   Wolf, Edita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Klasifikace Hovorů k sobě Marca Aurelia jako duchovních cvičení, kterou provedl Pierre Hadot, je obecně přijímána a působí na další interpretace tohoto textu. Žánrové zařazení je ovšem již určitou interpretací, která ...
  • Mysl a vědomí u zvířat 

   Defence status: DEFENDED
   Richterová, Klaudie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   Název diplomové práce: Mysl a vědomí u zvířat Vedoucí práce: prof. Karel Thein, Ph.D. Vypracovala: Bc. Klaudie Richterová Abstract This thesis examines the issue of cognition, mind and consciousness of living beings other ...
  • Mysl a vědomí u zvířat 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Richterová, Klaudie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Název diplomové práce: Mysl a vědomí u zvířat Vedoucí práce: prof. Karel Thein, Ph.D. Vypracovala: Bc. Klaudie Richterová Abstrakt v českém jazyce Tato práce zkoumá problematiku poznávání mysli a vědomí u živých bytostí ...
  • Neustále myslime: Filozofická interpretácia myslenia u Thomasa Bernharda a Friedricha Nietzscheho 

   Defence status: DEFENDED
   Foltinová, Daniela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Daniela Foltinová: Neustále myslime: Filozofická interpretácia myslenia u Thomasa Bernharda a Friedricha Nietzscheho Táto práca podáva filozofickú interpretáciu problému myslenia tak, ako je možné ju získať na základe ...
  • La phénoménologie de l'affectivité 

   Defence status: DEFENDED
   Švec, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 10. 2006
  • Podobnost, nápodoba, proměna 

   Defence status: DEFENDED
   Blecha, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Ústředním tématem diplomové práce jsou teoretické předpoklady Platónovy argumentace založené na figuře zdání v X. ústavě a v dialogu Sofistés. Samostatné kapitoly jsou zaměřeny na výklad vybraných pasáží těchto dialogů. ...
  • Podobnost, obraznost a slast 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzal, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   Práce pojednává o Humově pojetí podobnosti, a to především v souvislosti s jeho teorií asociace idejí. V jejím rámci má pro Huma podobnost velký teoretický význam pro vysvětlení mimo jiné obecných idejí (resp. pojmů), na ...
  • Prázdno v epikureismu 

   Defence status: DEFENDED
   Tříletý, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Práce zkoumá roli prázdna v epikurejské fyzice a klade si o něm dvě základní otázky: Co to je a proč bychom měli uznat, že existuje. V první otázce se nabízejí dvě možnosti - prázdno může znamenat prázdnost mezi atomy nebo ...
  • Skotské osvícenství: Jak víra a krása zrodily vědu a kapitalismus 

   Defence status: DEFENDED
   Čapek, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 9. 2013
   TITLE: The Scottish Enlightenment: How Faith and Beauty born Science and Capitalism AUTHOR: Ondřej Čapek DEPARTMENT: Social Sciences and Philosophy Department, Faculty of Education, Charles University in Prague SUPERVISOR: ...
  • Smrt jako újma: námitky proti epikurejské koncepci vztahu ke smrti 

   Defence status: DEFENDED
   Tesař, Antonín (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Práce promýšlí epikurejské argumenty, podle nichž smrt není pro zemřelého zlem, a tudíž není rozumné se jí bát, v kontextu současné filosofické debaty o těchto argumentech. Klade si otázku, zda je možné dnes konzistentně ...
  • Sofisté z perspektivy Platóna, Aristotela a Hegelova uznání 

   Defence status: DEFENDED
   Dovhoruk, Ivanna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
   Tato bakalářská práce představuje zkoumání původních stop negativní a pozitivní kritiky sofistů. Skrze interpretaci relevantních pasáží vybraných děl Platóna, Aristotela a Hegela se pokusíme o uchopení hlavních důvodů, jež ...
  • Spinozova ontologie moci 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošek, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 6. 2010
   Tématem této práce je pozdní Spinoza. Období okolo roku 1665 je nutné ve Spinozově životě pokládat za přelomové. Právě v té době se ke svému hlavnímu dílu přestane odkazovat jako ke své Filosofii a nazve ho Etikou. Přeruší ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV