• Darovací smlouva se zaměřením na vrácení daru 

   Defence status: DEFENDED
   Řehounková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Contract of donation may be considered as one of the most common contractual type of the civil law that everyone can meet in everyday life. On the opposite its present legislation in the Civil Code represents one of the ...
  • Dědění ze zákona 

   Defence status: DEFENDED
   Oravcová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   Tato diplomová práce se zaměřuje na právní úpravu dědění ze zákona, především ve vztahu k občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb. Neomezuje se však pouze na tuto úpravu, ale obsahuje také historický vývoj dědického práva a ...
  • Dědění ze závěti 

   Defence status: DEFENDED
   Brousilová, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 11. 2019
   Předkládaná rigorózní práce se zabývá tématem dědění ze závěti. S účinností nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 se dědické právo a vůbec téma závěti stalo tématem velmi diskutovaným, vzhledem k tomu, že jeho úprava ...
  • Dědění ze závěti 

   Defence status: DEFENDED
   Burešová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá jedním ze způsobů dědění, a to děděním ze závěti. Závěť je dle zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, jedním z pořízení pro případ smrti. Mezi pořízení pro případ smrti dle citovaného zákona patří ...
  • Dědická smlouva a darování pro případ smrti 

   Defence status: DEFENDED
   Salač, Josef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Dědická smlouva a darování pro případ smrti Abstrakt Tato práce představuje, definuje a zkoumá instituty závazkově-dědického práva, a to dědickou smlouvu a darování pro případ smrti v českém právu. Autor se zabývá ...
  • Institut práva stavby v českém a německém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Švecová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Institut práva stavby českém a německém právu Diplomová práce se zabývá tématem institutu práva stavby v českém a německém právu. Základním úkolem práce je popsat právní institut práva stavby, jak v české, tak i v německé ...
  • Katastr nemovitostí 

   Defence status: DEFENDED
   Koloros, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 5. 2015
   Jako téma mé diplomové práce jsem si zvolil Katastr nemovitostí. Nabytím účinnosti nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona došlo k významným změnám při vedení evidence nemovitostí. Cílem mé práce je především ...
  • Nabytí od neoprávněného 

   Defence status: DEFENDED
   Cmíralová, Natálie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 1. 2020
   Diplomová práce pojednává o tématu nabytí od neoprávněného, představující výjimku z římskoprávní zásady nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, tedy, že nikdo nemůže na jiného převést více práv, než sám ...
  • Nabytí od neoprávněného 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvílová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   130 English Abstract This diploma thesis deals with the issue of acquisition of property from an unauthorised person. Such a possibility deprives the owner of legal protection of his/her ownership rights in favour of ...
  • Nabytí od neoprávněného 

   Defence status: DEFENDED
   Máchová, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Nabytí od neoprávněného Tato práce se zabývá problematikou nabytí vlastnického práva od neoprávněného, které znamená prolomení zásady, že nikdo nemůže převést více práv než sám má. Problém je uchopen jak z hlediska právně ...
  • Nabytí od neoprávněného 

   Defence status: DEFENDED
   Talacko, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   V této diplomové práci se zabývám institutem nabytí od neoprávněného, který je prolomením římskoprávní zásady nemo plus iuris ad alium tranferre potest quam ipse habet, v českém překladu, že nikdo nemůže na jiného převést ...
  • Nabytí od nevlastníka v českém a německém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Belová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   ACQUISITION OF PROPERTY FROM A PERSON OTHER THAN THE OWNER IN CZECH AND GERMAN SYSTEM OF LAW The purpose of my thesis written on the topic 'Acquisition of property from a person other than the owner in Czech and German ...
  • Náhrada při újmě na přirozených právech člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Malý, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Diplomová práce pojednává o problematice újmy na přirozených právech člověka a jejího odškodnění. Práce se zaměřuje na stávající úpravu tohoto institutu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále je v této ...
  • Nájemné a platby za plnění spojená s užíváním bytu a domu v komparaci s německou a slovenskou právní úpravou 

   Defence status: DEFENDED
   Zikmundová, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 5. 2018
   1 Abstrakt Tématem této diplomové práce je nájemné a platby za plnění spojená s užíváním bytu a domu v aktuální české právní úpravě a následná komparace s německou a slovenskou právní úpravou. Na úvod do problematiky nájmu ...
  • Nemajetková újma a její náhrada v soudní praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Kepková, Pavlína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Nemajetková újma a její náhrada v soudní praxi Abstrakt Tato práce pojednává o tradiční soukromoprávní problematice nemajetkové újmy a její náhrady řazené do odvětví práva soukromého. Autorka práce se zaměřuje především ...
  • Neopomenutelný dědic a jeho vydědění 

   Defence status: DEFENDED
   Kozlová, Ivana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   1 SUMMARY- FORCED HEIR AND DISINHERITANCE The subject of this thesis is the forced heir and disinheritance. The purpose of the thesis is to describe the current and future legal regulation while comparing them. Every ...
  • Nové instituty dědického práva v komparaci se švýcarskou právní úpravou 

   Defence status: DEFENDED
   Müllerová, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   1 Nové instituty dědického práva v komparaci se švýcarskou právní úpravou Abstrakt Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., přinesl do českého dědického práva zásadní změny. Instituty, které jsou tradičně součástí právních ...
  • Ochrana nepominutelného dědice a jeho vydědění 

   Defence status: DEFENDED
   Vacenovská, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   - Protection of a forced heir and his disinheritance Forced heir is a close relative of testator, who is provided by law with the privilege to be involved in estate in the extent to which the law determines even against ...
  • Ochrana nepominutelného dědice a jeho vydědění 

   Defence status: DEFENDED
   Koritarová, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Resumé Cílem této diplomové práce je popsat současnou právní úpravu ochrany nepominutelného dědice a vydědění, a upozornit na hlavní změny v této úpravě. Ochrana nepominutelného dědice je projevem mezigenerační solidarity ...
  • Ochrana nepominutelného dědice a jeho vydědění 

   Defence status: DEFENDED
   Vladyková, Ivana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Ochrana nepominutelného dědice byla vždy vnímána jakožto střet zůstavitelovy vůle a principu familiarizace. Předmětem mé diplomové práce je popsání hmotněprávní úpravy nepominutelných dědiců a institutů s touto problematikou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV