• Darovací smlouva se zaměřením na vrácení daru 

   Řehounková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Contract of donation may be considered as one of the most common contractual type of the civil law that everyone can meet in everyday life. On the opposite its present legislation in the Civil Code represents one of the ...
  • Dědění ze zákona 

   Oravcová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   Tato diplomová práce se zaměřuje na právní úpravu dědění ze zákona, především ve vztahu k občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb. Neomezuje se však pouze na tuto úpravu, ale obsahuje také historický vývoj dědického práva a ...
  • Dědění ze závěti 

   Burešová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá jedním ze způsobů dědění, a to děděním ze závěti. Závěť je dle zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, jedním z pořízení pro případ smrti. Mezi pořízení pro případ smrti dle citovaného zákona patří ...
  • Institut práva stavby v českém a německém právu 

   Švecová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Institut práva stavby českém a německém právu Diplomová práce se zabývá tématem institutu práva stavby v českém a německém právu. Základním úkolem práce je popsat právní institut práva stavby, jak v české, tak i v německé ...
  • Katastr nemovitostí 

   Koloros, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 5. 2015
   Jako téma mé diplomové práce jsem si zvolil Katastr nemovitostí. Nabytím účinnosti nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona došlo k významným změnám při vedení evidence nemovitostí. Cílem mé práce je především ...
  • Nabytí od neoprávněného 

   Máchová, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Nabytí od neoprávněného Tato práce se zabývá problematikou nabytí vlastnického práva od neoprávněného, které znamená prolomení zásady, že nikdo nemůže převést více práv než sám má. Problém je uchopen jak z hlediska právně ...
  • Nabytí od neoprávněného 

   Talacko, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   V této diplomové práci se zabývám institutem nabytí od neoprávněného, který je prolomením římskoprávní zásady nemo plus iuris ad alium tranferre potest quam ipse habet, v českém překladu, že nikdo nemůže na jiného převést ...
  • Nabytí od nevlastníka v českém a německém právu 

   Belová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   ACQUISITION OF PROPERTY FROM A PERSON OTHER THAN THE OWNER IN CZECH AND GERMAN SYSTEM OF LAW The purpose of my thesis written on the topic 'Acquisition of property from a person other than the owner in Czech and German ...
  • Náhrada při újmě na přirozených právech člověka 

   Malý, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Diplomová práce pojednává o problematice újmy na přirozených právech člověka a jejího odškodnění. Práce se zaměřuje na stávající úpravu tohoto institutu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále je v této ...
  • Nájemné a platby za plnění spojená s užíváním bytu a domu v komparaci s německou a slovenskou právní úpravou 

   Zikmundová, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 5. 2018
   1 Abstrakt Tématem této diplomové práce je nájemné a platby za plnění spojená s užíváním bytu a domu v aktuální české právní úpravě a následná komparace s německou a slovenskou právní úpravou. Na úvod do problematiky nájmu ...
  • Neopomenutelný dědic a jeho vydědění 

   Kozlová, Ivana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   1 SUMMARY- FORCED HEIR AND DISINHERITANCE The subject of this thesis is the forced heir and disinheritance. The purpose of the thesis is to describe the current and future legal regulation while comparing them. Every ...
  • Nové instituty dědického práva v komparaci se švýcarskou právní úpravou 

   Müllerová, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   1 Nové instituty dědického práva v komparaci se švýcarskou právní úpravou Abstrakt Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., přinesl do českého dědického práva zásadní změny. Instituty, které jsou tradičně součástí právních ...
  • Ochrana nepominutelného dědice a jeho vydědění 

   Vacenovská, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   - Protection of a forced heir and his disinheritance Forced heir is a close relative of testator, who is provided by law with the privilege to be involved in estate in the extent to which the law determines even against ...
  • Ochrana nepominutelného dědice a jeho vydědění 

   Koritarová, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Resumé Cílem této diplomové práce je popsat současnou právní úpravu ochrany nepominutelného dědice a vydědění, a upozornit na hlavní změny v této úpravě. Ochrana nepominutelného dědice je projevem mezigenerační solidarity ...
  • Ochrana nepominutelného dědice a jeho vydědění 

   Vladyková, Ivana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Ochrana nepominutelného dědice byla vždy vnímána jakožto střet zůstavitelovy vůle a principu familiarizace. Předmětem mé diplomové práce je popsání hmotněprávní úpravy nepominutelných dědiců a institutů s touto problematikou ...
  • Ochrana osobnosti 

   Kelichová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 5. 2017
   The thesis is focused on the legal regulation of protection of personality rights. This topic is up to date not only because of the media exposure, but also with regard to the recodification of private law. The focus of ...
  • Ochrana osobnosti 

   Strejcová, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Cílem této práce je obecné pojednání o ochraně osobnosti poskytované českým právním řádem a hlubší analýza tří vybraných aspektů ochrany osobnostních práv. Práce se soustředí především na ochranu osobnosti poskytovanou na ...
  • Služebnosti 

   Hensel, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Resumé Cílem této práce je pokusit se poskytnout analýzu právní úpravy služebností obsažené v občanském zákoníku, zohlednit jak judikaturu k Obecnému zákoníku občanskému, tak i recentní rozhodování soudů a vyjádřit polemiku ...
  • Služebnosti 

   Hejdová, Dagmar (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The aim of the diploma thesis is to present the legal institute of the easements in its complexity placing emphasis on the current legal regulation of this institute in the Czech Civil Code. The diploma thesis deals with ...
  • Služebnosti 

   Hadačová, Marie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Resumé Cílem diplomové práce je pokusit se poskytnout komplexní výklad a analýzu institutu služebností a jejich jednotlivých aspektů v současné právní úpravě s přihlédnutím k judikatuře českých soudů po roce 1989 a rovněž ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV