• Aktivity hydrolytických enzymů v procesu produkce bioplynu 

   Defence status: DEFENDED
   Kolouchová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   V této práci jsem se zaměřila na stanovení aktivit hydrolytických enzymů fungujících v hydrolytické fázi procesu produkce bioplynu. Konkrétně jsem měřila aktivity amylasy, xylanasy a glukosidasy. Vzorky pro měření ...
  • Akumulace těžkých kovů a stresové odpovědi "normálních" a hyperakumulujících rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláček, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
  • Analýza nebezpečnosti nanočástic v pracovním ovzduší a návrh opatření pro ochranu před jejich nežádoucími účinky 

   Defence status: DEFENDED
   Skřehotová, Marcela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Diplomová práce se zaměřuje na oblast takzvaných nových rizik, mezi něž se v současnosti řadí také rizika spojená s výrobou, zaváděním do praxe a používáním nejrůznějších nanomateriálů. Práce se proto zaměřuje na studium ...
  • Antibiotika ve vodách a metody jejich stanovení 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
  • Bioethanol jako obnovitelný zdroj energie. 

   Defence status: DEFENDED
   Kočan, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Tato diplomová práce se zabývá sledováním fermentačních postupů zaměřených na produkci ethanolu. Ethanol je produkován kvasinkami anebo bakteriemi Zymomonas mobilis. Zymomonas mobilis je gramnegativní bakterie, která se ...
  • Biopaliva z vodních řas 

   Defence status: DEFENDED
   Vobecká, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 6. 2012
   Tato bakalářská práce je zaměřena na obnovitelné zdroje energie konkrétně na biopaliva vyrobená z vodních řas. V úvodu se zabývá legislativními opatřeními, která s biopalivy souvisí, ať už v rámci Evropské unie, nebo v ...
  • Characterization of modern HPLC columns and their application potential 

   Defence status: DEFENDED
   Janečková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   (CZ) Cílem předkládané disertační práce byla charakterizace moderních HPLC kolon z hlediska jejich interakčních možností a ukázka jejich aplikačního potenciálu. První část disertační práce je zaměřena na alternativní ...
  • Charakterizace chirálních a achirálních chromatografických separačních systémů 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Gabriela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 9. 2018
   Předkládaná dizertační práce, tvořená komentovaným souborem pěti publikací, se zabývá charakterizací a aplikačním potenciálem cyklodextrinových a polysacharidových chirálních stacionárních fází a dále stacionárních fází ...
  • Charakterizace nových chirálních separačních systémů pro použití v HPLC 

   Defence status: DEFENDED
   Vozka, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 9. 2014
   Souhrn Dizertační práce je zaměřena na fyzikálně-chemickou charakterizaci interakčních mechanizmů chirálních stacionárních fází na bázi derivatizovaných cyklofruktanů. Správná interpretace retenčních a enantiodiskriminačních ...
  • Charakterizace separačních systémů pro dělení enantiomerů 

   Defence status: DEFENDED
   Geryk, Radim (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   (CZ) Dizertační práce je zaměřena na výzkum a charakterizaci retenčních a enantiodiskriminačních mechanismů chirálních chromatografických systémů. Detailní charakterizace systémů s moderními stacionárními fázemi poskytne ...
  • Chirální pesticidní látky a jejich chování v životním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Tylová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 6. 2006
  • Chlorfenoly v životním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Jíšová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 6. 2015
   Chlorfenoly patří mezi významné polutanty životního prostředí a jsou charakteristické svou výraznou toxicitou, stálostí a bioakumulací. Pro své baktericidní a fungicidní účinky mají rozmanité použití. Snadno vznikají během ...
  • Enantiomery pesticidů ve vodě 

   Defence status: DEFENDED
   Šlechtová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   Bakalářská práce se zabývá chirálním herbicidem mecopropem a jeho stanovením metodou vysoce účinné kapalinové chromatografie s použitím chirální stacionární fáze na bázi teikoplaninu. Teoretická část je zaměřena na obecná ...
  • Enantioselektivní separace vybraných analytů v systémech superkritické fluidní chromatografie a vysokoúčinné kapalinové chromatografie 

   Defence status: DEFENDED
   Martínková, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   (CZ) Pro studium separací vybraných 24 analytů byla použita chirální stacionární fáze na bázi celulosy derivatizované tris(3,5-dimetylfenylkarbamátem). Enantioseparace byly realizovány ve dvou systémech, a to v systému ...
  • Enzymové modifikace biologicky aktivních flavonoidů 

   Defence status: DEFENDED
   Rydlová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Extrakt z ostropestřce mariánského (Silybum marianum (L.) Gaertn., synonymum Carduus marianus L., Asteraceae) silymarin obsahuje mimo jiné složky především bioaktivní flavonolignany. Ty mají hepatoprotektivní a antioxidační ...
  • HPLC stanovení diastereoisomerů silybinu v plazmě laboratorních zvířat 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   Silybin je hlavní složkou silymarinu, což je standardizovaný extrakt získaný z plodů ostropestřce mariánského (Silybum marianum). Flavonolignan silybin má antioxidační, hepatoprotektivní, chemoprotektivní a protinádorovou ...
  • Metody stanovení sulfonamidů ve vodách 

   Defence status: DEFENDED
   Kořínková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
  • Modelování rozptylu toxických látek v atmosféře při průmyslových haváriích 

   Defence status: DEFENDED
   Skřehot, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 6. 2008
  • Monitorování výskytu sinic na vodním díle Seč pomocí analytických metod. 

   Defence status: DEFENDED
   Štangelová, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Sinice jsou jedny z nejstarších žijících organismů na planetě Zemi. Jsou schopny přežívat za nejrůznějších podmínek, prakticky ve všech biotopech. Růst sinic je ovlivněn množstvím živin přítomných v jejich životním prostředí, ...
  • Monitorování znečištění vod veterinárními léčivy 

   Defence status: DEFENDED
   Rulc, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 6. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV