Now showing items 1-20 of 94

  • Abnormal Stock Returns on the US Market during the COVID-19 Crisis 

   Defence status: DEFENDED
   Pivrnec, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 8. 6. 2022
  • Agent-Based Modeling of the Financial Markets 

   Defence status: DEFENDED
   Klejchová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Tato práce se zabývá modelováním finančních trhů pomocí agentů, což v ekonomii reprezentuje takzvaný "bottom-up" přístup, neboli přístup "odspodu". První část práce poskytuje shrnutí vývoje multi-agentového modelování a ...
  • Alternative Investment in Fine Wine 

   Defence status: DEFENDED
   Tisoň, Eduard (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   The goal of this thesis is to examine diversification opportunities and relative investment performance of fine wine over several different periods. We found that fine wine indices have higher risk-adjusted returns than ...
  • Alternativní pohled na rizikovost českého bankovního sektoru 

   Defence status: DEFENDED
   Kubeš, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   Objektem zájmu této práce je rizikovost českého bankovního sektoru. Od začátku 21. století zde pozvolna roste počet působících bank i jejich agregovaná ziskovost v absolutních číslech. Optimistické hodnoty vykazuje rovněž ...
  • An Application of Islamic Banking Principles in Azerbaijan 

   Defence status: DEFENDED
   Mammadli, Sabina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   This master thesis examines key differences between Islamic and conventional banks. We use a data on 2374 banks from 47 countries for the 2010-2016 period. We apply comparative statistical analysis, Ordinary Least Squares ...
  • Assessment of cyber risk in the banking industry 

   Defence status: DEFENDED
   Spišiak, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Nikdy nebylo důležitější diskutovat o věcech týkajících se kybernetické bezpečnosti než teď. Žijme ve světě, kde zločinci nemusí fyzicky navštívit banku, aby z ní mohli ukrást peníze, kde výsledky voleb můžou být ovlivněny ...
  • Bank credit risk management in the low-interest rate environment 

   Defence status: DEFENDED
   Maivald, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Tato diplomová práce zkoumá vztah prostředí nízkých úrokových sazeb k ban- kovním ukazatelům kreditního rizika pomocí panelových dat pokrývajícími banky zemí Eurozóny, Dánska, Japonska, Švédska a Švýcarska během období let ...
  • Bank Efficiency, Risk, and Capital in the Visegrad Group Countries 

   Defence status: DEFENDED
   Fraňo, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
   Cieľom práce je odhad nákladovej efektívnosti bánk pochádzajúcich z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska počas rokov 2008 až 2013 s použitím metódy stochastického odhadu nákladovej funkcie (stochastic frontier ...
  • Bank's performance in low and negative interest rate environment 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzlík, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 21. 9. 2022
   Dissertation thesis Banks' performance in low and negative interest rate environment Author: Mgr. Petr Hanzl'ık Abstract This dissertation consists of four empirical papers that focus on the performance of banks in the low ...
  • Banking fee income in the Czech Republic and the EU 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   Práce se zabývá teoretickými a praktickými aspekty výnosů z bankovních poplatků a provizí v Evropské unii. Vzhledem k tomu, že příjmy z poplatků představují největší část neúrokových příjmů bank, stanovení a dodržování ...
  • Banking Regulation: Assessment and Simulation of Regulatory Measures 

   Defence status: DEFENDED
   Klinger, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Tato práce pojednává o mezinárodní bankovní regulaci, zejména pomocí požadavků na kapitálovou přiměřenost obsažených v Basilejských dohodách. V první části se zaměřujeme na důvody regulace bank a popisujeme vývoj mezinárodní ...
  • Basel III: Evaluation and Impact in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Gleta, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   ii Abstrakt Práce se zabývá obsahem a dopadem nové verze Basilejské dohody o kapitálové přiměřenosti, známé jako Basel III. Tato norma reaguje na nedávný vývoj na globálních finančních trzích a zavádí některé podstatné ...
  • Behaviour of Stocks on the Prague Stock Exchange During the Financial Crisis: Evidence from Empirical Research 

   Defence status: DEFENDED
   Koza, Oldřich (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Tato práce studuje chování čtyř nejvíce obchodovaných akcií na Burze cenných papírů Praha od ledna 2007 do července 2010. Hlavním cílém této práce je zjistit, jak finanční krize ovlivnila Pražskou burzu. Za pomoci standardních ...
  • Beyond Global Imbalances: Gross capital flows and the role of Shadow Banking 

   Defence status: DEFENDED
   Václavíček, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   Tato studie se zabývá empirickou analýzou stínového bankovnictví a jeho dopadů na mezinárodní toky kapitálu. Navazuje na nově vznikající literaturu o stínovém bankovnictví a na empirickou literaturu zaměřenou na globální ...
  • Collateralized Debt Obligation: Valuation and Sensitivity Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 23. 10. 2009
   Zajištěná dluhová obligace (Collateralized debt obligation - CDO) je kreditní strukturovaný produkt navázaný na množinu podkladových dluhových cenných papírů s výrazným pákovým efektem. Zjednodušeně lze říci, že se jedná ...
  • A Comparison of Tax Systems in the Czech Republic and Italy 

   Defence status: DEFENDED
   Sommerová, Darina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   Tato práce srovnává daňové systémy České republiky a Itálie. Na začátku práce popisujeme hlavní charakteristiky obou daňových systémů. Poté se věnujeme vývoji daňového břemene, daňových výnosů a sazeb v obou zemích. Těžištěm ...
  • Cost planning of PPP projects in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Ehrenberger, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 20. 10. 2015
   English The thesis explores the topic of cost planning of Public-Private-Partnership (PPP) projects in the Czech Republic, especially with respect to institutional settings and road infrastructure. First, the PPP concept ...
  • Cost planning of PPP projects in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Ehrenberger, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Česky Tato práce se zabývá plánováním nákladů Public-Private-Partnership (PPP) projektů v České republice, zejména s ohledem na institucionální prostředí a silniční infrastrukturu. Nejprve představím koncept PPP z teoretického ...
  • Counterparty credit risk modelling 

   Defence status: DEFENDED
   Volek, Mikoláš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Kreditní riziko protistrany je důležitým druhem finančního rizika. Tento fakt se ukázal zejména během roku 2008 ve světle pádu mnoha velkých bank. Důležitým prvkem při kalkulaci CVA je korelace tržních proměnných. ...
  • Counterparty Risk under Basel III 

   Defence status: DEFENDED
   Macek, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Cílem této práce je prozkoumat důsledky regulace Basel III na kreditní riziko protistrany. Analyzovali jsme vývoj OTC trhu, rozebrali systémové riziko a způsob, jak centrální protistrany mohou zmírnit nebo rozšířit nákazu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV