Now showing items 1-19 of 19

  • Chemická exkurze ve středoškolském vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Papírníková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Cílem práce bylo shrnutí dostupných informací o exkurzích, zjištění využívání exkurzí při pregraduální přípravě učitelů a vytipování vhodných pražských lokalit využitelných k chemicky orientovaným exkurzím. Práce obsahuje ...
  • Chemická termodynamika ve výuce chemie na vyšším gymnáziu 

   Defence status: DEFENDED
   Tříska, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Tato bakalářská práce je zaměřena na výuku chemické termodynamiky na čtyřletém gymnáziu nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia. Teoretická část práce se zabývá analýzou současně platných kurikulárních dokumentů, ...
  • Chemické prvky ve výuce chemie na ZŠ a víceletých gymnáziích 

   Defence status: DEFENDED
   Dobřemyslová, Mária (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Tato bakalářská práce je zaměřena na zdůraznění výuky praktického využití chemických prvků na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Teoretická část práce obsahuje rešerši dokumentů upravujících ...
  • Chemie očima veřejnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   This bachelor thesis deals with the public view on chemistry. It has two parts: theoretical and practical. In the first chapter of the theoretical part I briefly describe the development of chemistry in six epoches from ...
  • Chemie v televizní reklamě na potraviny a její využití pro výuku mediální výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Matějčková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 6. 2019
   Předložená bakalářská práce se zabývá tématem chemie v reklamě. Zaměřuje se speciálně na televizní reklamy na potraviny a tvrzení, která se v nich objevují a přímo či nepřímo odkazují na chemii, chemické látky či děje. ...
  • Dramatizační metody ve výuce přírodních věd 

   Defence status: DEFENDED
   Scholzová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 7. 2020
   Diplomová práce se zabývá dramatizačními metodami ve výuce přírodních věd. V teoretické části práce čtenář nalezne informace získané rešerší dostupné české i zahraniční literatury. Práce předkládá základní informace o ...
  • Interaktivní tabule ve výuce anorganické chemie na SŠ - IV.A (14. skupina) 

   Defence status: DEFENDED
   Studničková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   1 Abstrakt Předmětem této diplomové práce je tvorba výukových materiálů pro interaktivní tabuli v programu SMART Notebook na téma 14. skupina. Materiály jsou tvořeny formou interaktivních prezentací a jsou určeny pro výuku ...
  • Kvalitativní analýza a tvorba vzdělávacích videí pro výuku chemie online 

   Defence status: DEFENDED
   Burjánek, Vít (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 9. 2018
   Diplomová práce Kvalitativní analýza a tvorba vzdělávacích videí pro výuku che popisuje, jaké je postavení vzdělávacího videa v rámci vzdělávacích pomůcek, vzdělávání celkově, proč a jak k výuce využívat právě video. ...
  • Mediální výchova ve výuce chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Matějčková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 15. 9. 2022
   This thesis deals with the integration of media education into chemistry teaching. The thesis is divided in two parts. The first part develops media education as a tool to obtain media literacy, didactics approach in ...
  • Postoje budoucích učitelů k chemii 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
   1 ABSTRACT The diploma thesis deals with the attitudes of university students, who will become chemistry teachers, to chemistry and their views on various areas related to chemistry. This work follows the author's bachelor ...
  • Přírodovědná gramotnost a její rozvoj s využitím učebních úloh v chemii pro oblast ISCED 2 

   Defence status: DEFENDED
   Distler, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   Cílem disertační práce bylo posouzení vhodnosti rozvoje přírodovědné gramotnosti s využitím učebních úloh v hodinách chemie pro oblast ISCED 2. V České republice jsou pravidelně zjišťovány funkční gramotnosti v rámci ...
  • Role multimédií ve výuce (anorganické) chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Burjánek, Vít (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
  • Vybrané laboratorní úlohy z toxikologie pro výuku na SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Sezemská, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Tato práce se zabývá problematikou laboratorních úloh z toxikologie pro střední školy. Teoretická část obsahuje úvod k jednotlivým tématům, praktickou část tvoří zpracované návody k laboratorním úlohám provázené obrázky ...
  • Využití interaktivní tabule ve výuce anorganické chemie na SŠ - V.A (15.) skupina 

   Defence status: DEFENDED
   Matušková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Předmětem této diplomové práce je tvorba výukových materiálů pro interaktivní tabuli na téma V.A (15.) skupina. Materiály jsou tvořeny v programu ActivInspire ve formě interaktivních prezentací určených k výuce chemie na ...
  • Výstava Periodická tabulka prvků jako výuková pomůcka 

   Defence status: DEFENDED
   Kyzek, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
   Práce se zaměřuje na tvorbu pomocného didaktického materiálu k exkurzi u expozice Periodická tabulka prvků na Chemické sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Teoretická část se zaobírá rešerší kurikulárních ...
  • Výuka jaderné chemie a chemie f-prvků na středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Distler, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 6. 2014
   V úvodu diplomové práce nazvané Výuka jaderné chemie a chemie f-prvků na středních školách je uvedena rešerše nejpoužívanějších středoškolských učebnic, v rámci které se posuzovala témata stavba atomu, radioaktivita a ...
  • Význam exkurze ve výuce chemie 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Papírníková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Práce se zabývá přírodovědným vzděláváním a využíváním exkurze ve výuce. V teoretické části jsou shrnuty dostupné informace o využívání exkurzí ve výuce, podklady ke tvorbě dotazníku a webových stránek. V praktické části ...
  • Význam exkurze ve výuce chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Papírníková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   Práce se zabývá přírodovědným vzděláváním a využíváním exkurze ve výuce. V teoretické části jsou shrnuty dostupné informace o využívání exkurzí ve výuce, podklady ke tvorbě dotazníku a webových stránek. V praktické části ...
  • Zájmový útvar v chemickém vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Provazníková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   This diploma thesis deals with chemistry and science after school clubs, which are held in schools or in official public organization called "leisure education centres". Chemistry after school clubs, play an ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV