• Bydlení studentů vysokých škol ve vnitřním městě Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Michna, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   The thesis deals with contemporary housing of university students in Prague's inner city. The study is based on qualitative research: data was collected using semi-structured interviews and then analysed by method of ...
  • Časoprostorové rozmístění kriminality ve městě 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkora, Bedřich (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
  • Časoprostorové vnímání pocitu ohrožení jako bariéry každodenního života žen: případová studie Prahy 15 a Petrovic 

   Defence status: DEFENDED
   Peterka, Vlastimil (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Hlavním cílem této diplomové práce je identifikace nového druhu časoprostorového omezení týkajícího se běžného života mladých žen ve věku od 18 do 26 let. V zájmové oblasti tvořenou z městských částí Praha 15 a Petrovice ...
  • Etnická rezidenční diferenciace Karlových Varů: cizinci a lázeňské centrum 

   Defence status: DEFENDED
   Klsák, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Karlovy Vary jsou v současné době městem s jedním z nejvyšších podílů cizinců na populaci v Česku. Dá se proto očekávat, že rezidenti z cizích zemí budou mít podstatný vliv na utváření sociálních prostorových struktur ...
  • Hodnocení kvality veřejných prostorů ve Vršovicích 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 6. 2009
  • Každodenní život matek s dětmi v suburbánní zóně a ve vnitřním městě 

   Defence status: DEFENDED
   Tinková, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   KAŽDODENNÍ ŽIVOT MATEK S DĚTMI V SUBURBÁNNÍ ZÓNĚ A VE VNITŘNÍM MĚSTĚ Abstrakt Cílem této diplomové práce je sledovat každodenní život matek s dětmi v suburbánní zóně a ve vnitřním městě, zachytit odlišnosti časoprostorové ...
  • Konflikt ve vnímání hodnot architektonického dědictví a důsledky pro regeneraci městského prostředí: příklad města Ostrova 

   Defence status: DEFENDED
   Jílková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
   V posledních desetiletích dochází v českých městech k výraznému oživení fyzického prostředí, na kterém se významně podílí proces regenerace. Výsledná podoba obnoveného prostředí města je odrazem jednání a konfliktů mezi ...
  • Kriminalita a její percepce v městském prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Jíchová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 9. 2013
   Jana Jíchová: Kriminalita a její percepce v městském prostředí ABSTRAKT Kriminalita je důležitým společenským jevem, který ovlivňuje mnoho aspektů fungování společnosti i života každého člověka. Zároveň představuje významné ...
  • Kriminalita na sídlišti Portyč v Písku z pohledu většinové a romské populace 

   Defence status: DEFENDED
   Slancová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Bakalářská práce se zabývá výzkumem bezpečnosti a kriminality na sídlišti Portyč v Písku, kde vedle majoritní populace žije početná menšina Romů. Cílem práce je zjistit, jak bezpečnost sídliště vnímají tyto dvě odlišné ...
  • Kriminalita v městském prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Peterka, Vlastimil (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
  • Kriminalita v suburbiích: případová studie v obci Sulice 

   Defence status: DEFENDED
   Hrbková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Cílem této práce je zjistit vnímání kriminality a pocitu bezpečí obyvatel žijících v nové zástavbě v obci Sulice, která se nachází v zázemí Prahy. V této obci docházelo a zároveň dochází ve velké míře k procesu suburbanizace. ...
  • Metodika hodnocení dostupnosti veřejné zeleně v urbánním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíček, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   V této bakalářské práci se zabývám tématem hodnocení dostupnosti veřejné zeleně v městském prostředí. Práce shrnuje některé problémy měření dostupnosti na základě analýzy vybraných metod použitých v dřívějších výzkumech ...
  • Občanská vybavenost a volný čas na sídlišti: případová studie Stodůlky 

   Defence status: DEFENDED
   Tinková, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
  • Percepce segregace na příkladu města Sokolova 

   Defence status: DEFENDED
   Boudová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
   Perception of segregation in Sokolov The work deals with segregation of the Romany minority in the town of Sokolov. The aim of the work is to discover how segregation and the problems connected are perceived in the town. ...
  • Pohled tří generací na život v městské části Praha - Kunratice 

   Defence status: DEFENDED
   Hrušková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   POHLED TŘÍ GENERACÍ NA ŽIVOT V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - KUNRATICE Abstrakt Bakalářská práce je věnována pohledu rezidentů pražské městské části na život. Diskutováno je hodnocení kvality života, z toho vplývající rezidenční ...
  • Prostor města a místo bydliště očima dětí z Prahy-Kunratic 

   Defence status: DEFENDED
   Hrušková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   PROSTOR MĚSTA A MÍSTO BYDLIŠTĚ OČIMA DĚTÍ Z PRAHY - KUNRATIC ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je zachycení dětské percepce místa bydliště a způsobu, jakým jej využívají. Byly představeny některé kognitivní procesy v ...
  • Prostorové a sociální aspekty bezdomovectví - případová studie centrálního Smíchova 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Studium života různých skupin obyvatel se stává v dnešní společnosti čím dál důležitější. Společnost jako celek se neustále diferencuje a nabízí mnohé otázky nejen o většinové společnosti, ale i skupinách kolem nás. Tato ...
  • Prostorové a sociální aspekty bydlení Francouzů žijících v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Jíchová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
  • Revitalizace brownfields v městě Jihlava: stav a perspektivy rozvoje 

   Defence status: DEFENDED
   Večeřa, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Tématem mé diplomové práce je zhodnocení problematiky brownfields ve městě Jihlava. V teoretické části je definován pojem brownfields, jeho vznik, klasifikace a srovnání s greenfields. Další kapitoly práce se zabývají ...
  • Revitalizace pražského Smíchova 

   Defence status: DEFENDED
   Rathová, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Bakalářská práce se zabývá tématem revitalizace městského prostředí. Práce popisuje proces obnovy města a zaměřuje se na související termíny gentrifikace a brownfields. Prvním cílem bakalářské práce je analyzovat stav dvou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV