• Aplikace psychofyziologických metod ve výzkumu bipolární afektivní poruchy 

   Defence status: DEFENDED
   Jindrová, Miroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Psychofyziologický výzkum bipolární poruchy odhaluje fyziologické koreláty jednotlivých epizod poruchy. Neurozobrazovací metody přináší poznatky o abnormální aktivitě kortikolimbických sítí a ukazují na kognitivní nedostatky ...
  • EEG koreláty neurodegenerativních onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Schlezingerová, Nicol (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   V souvislosti se stárnutím populace je výskyt neurodegenerativních onemocnění stále častější. Pro jejich diagnostiku a rozlišení je potřeba v klinické praxi stanovit levnou a neinvazivní metodu jejich screeningu a včasné ...
  • Energetický metabolismus mozku a jeho patologie 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Nová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Mozek patří mezi metabolicky nejaktivnější orgány a poruchy energetického metabolismu mozku jsou stále častěji citovány jako významný faktor přispívající k rozvoji neurodegenerativních onemocnění. Metabolické substráty ...
  • Funkční diferenciace hipokampu 

   Defence status: DEFENDED
   Vondráková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Tato práce se zabývá anatomickým a posléze hlavně funkčním rozdělením hipokampu. Hipokampus, jedna z nejvíce prozkoumávaných struktur v mozku, má nezastupitelnou roli v utváření, ukládání a znovuvybavení vzpomínek. Již ...
  • Genetic risk factors of Alzheimer's disease 

   Defence status: DEFENDED
   Foltýnová, Alice (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Alzheimer's disease is a neurodegenerative disorder that mostly affects the elderly population and since our lifespan increases, Alzheimer's disease is one of the most serious diseases of the 21st century. There are two ...
  • Porovnání transgenního a streptozotocinového modelu Alzheimerovy choroby: validace systému IntelliCage pro behaviorální fenotypizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 31. 5. 2021
   Animal models of Alzheimer's disease display cognitive insufficiencies which mimic human symptoms and occur at a given age or post-treatment time. Animals are typically tested using canonical behavioral tests, lasting ...
  • Post-traumatic and stress disorder and its biomarkers 

   Defence status: DEFENDED
   Shalkin, Ilia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Posttraumatická stresová porucha (PTSP) původně patřila mezi poruchy pozorované mezi vojáky. Do širšího povědomí veřejnosti se tato porucha dostala jako diagnóza během první světové války. Následně už nebyl PTSP přisuzován ...
  • Psychofyziologické koreláty emocí a paměti 

   Defence status: DEFENDED
   Jindrová, Miroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Hlavním cílem této práce bylo poskytnout souhrnný přehled psychofyziologických korelátů emocí a paměti pomocí neinvazivních psychofyziologických metod jako první krok k dlouhodobému cíli aplikace těchto metod v diagnostice ...
  • Úloha m6A dráhy v regulaci kognitivních funkcí u potkanů v modelech Alzheimerovy choroby a kalorické restrikce 

   Defence status: DEFENDED
   Pohanová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Reverzibilní metylace adenosinu (N6-metyladenosin; m6A) na úrovni molekuly RNA byla popsána v souvislosti s regulací osudu mRNA. Dráha N6-metyladenosinu má význam pro kognitivní funkce a mechanismy spojené s pamětí, včetně ...
  • Úloha m6A dráhy v regulaci ontogenetického vývoje mozku potkana 

   Defence status: DEFENDED
   Tabáková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 9. 2019
   N6-metyladenosin (m6A) je nejběžnější post-transkripční modifikace RNA, která významně ovlivňuje osud mRNA transkriptů. Mezi významnými proteiny regulující tuto takzvanou m6A dráhu patří metyltransferázy (enzymy z rodiny ...
  • Úloha RNA-demetylázy FTO v regulaci buněčných funkcí a energetické homeostázy 

   Defence status: DEFENDED
   Pohanová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Metyladenosin je nejčastější transkripční RNA. Nedávno bylo zjištěno, že modifikace může významným způsobem ovlivňovat další zpracování, transport a degradaci RNA a celkově je významným epigenetickým regulačním činitelem. ...
  • Vliv léze prefrontální a posteriorní parietální kůry na chování v testech prostorové kognice 

   Defence status: DEFENDED
   Vodička, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Vliv léze prefrontální a posteriorní parietální kůry na chování v testech prostorové kognice V této práci jsme testovali vliv léze prefrontální kůry a vliv léze posteriorní parietální kůry na chování a navigaci potkana. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV