• Náhrada nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkora, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 4. 2019
   Compensation for non-material damage in the event of injury and death in collateral proceedings Abstract The thesis deals with a very current topic of compensation for non-material damage in the event of injury and death ...
  • Náhrada nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Dolejšová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   1 Abstrakt Náhrada nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení Tématem diplomové práce je problematika náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení. Tato problematika ...
  • Nepodmíněný trest odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastný, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 1. 2020
   This diploma thesis deals with the aspects of unconditional imprisonment. Unconditional imprisonment, as a term of criminal law, is the most severe punishment used in the Czech Republic, it is also a universal punishment ...
  • Ochrana oběti trestného činu 

   Defence status: DEFENDED
   Horňák, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 6. 2018
   Tato diplomová práce se věnuje problematice ochrany obětí. V první kapitole je popsán fenomén oběti a využity poznatky z oboru viktimologie k popsání procesu viktimizace se zaměřením na příčiny viktimizace a její negativní ...
  • Operativně pátrací prostředky 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   Operativně pátrací prostředky Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem operativně pátracích prostředků vymezených trestním řádem, do kterého byly zařazeny s účinností od roku 2002. Hlavním cílem práce je ...
  • Podmíněné odsouzení 

   Defence status: DEFENDED
   Břeská, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 1. 2019
   Diplomová práce se věnuje tématu podmíněného odsouzení jakožto samostatnému druhu trestu, nepovažuje jej za pouhou modifikaci nepodmíněného trestu odnětí svobody. Rozebírá jednotlivé prvky tohoto institutu, jeho historii ...
  • Postavení a úkoly státního zástupce v přípravném řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 20. 1. 2020
   The Diploma thesis on The Position and Role of Public Prosecutor in the Preparatory Criminal Proceedings aims to give a comprehensive view of the public prosecutor's activities in this pre-trial stage of criminal proceedings. ...
  • Role státního zástupce v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Petrů, Denisa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 4. 2019
   This Diploma thesis deals with the role of Public Prosecutor in Criminal Proceedings. Public prosecutor is an irreplaceable entity of criminal proceedings where he is tasked with defending a public interest. The aim of the ...
  • Spolupracující obviněný 

   Defence status: DEFENDED
   Karásková, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   Spolupracující obviněný Abstrakt Diplomová práce se zabývá trestněprávním procesním institutem spolupracujícího obviněného, a to zejména s ohledem na jeho vývoj, souvislost s organizovaným zločinem a relevantní mezinárodní ...
  • Spolupracující obviněný 

   Defence status: DEFENDED
   Konopa, Štěpán (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   Spolupracující obviněný Abstrakt Spolupracující obviněný představuje relativně nový institut českého trestního práva, do tuzemského právního řádu byl zaveden s účinností od 1. 1. 2010. Hlavním účelem tohoto institutu je ...
  • Trestněprávní aspekty tzv. domácího násilí 

   Defence status: DEFENDED
   Tykalová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 5. 2020
   Criminal aspects of domestic violence Abstract Domestic violence is a highly undesirable phenomenon that has been historically present in our society and, given the intimate sphere of life and the environment it affects, ...
  • Trestněprávní nástroje boje s organizovaným zločinem 

   Defence status: DEFENDED
   Markvart, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 20. 1. 2020
   Criminal Law Instruments Against Organized Crime Abstract This master's thesis elaborates an in-depth analysis of criminal law instruments used in a fight against organized crime. Given that organized crime, and criminal ...
  • Trestnoprávne nástroje boja s organizovaným zločinom 

   Defence status: DEFENDED
   Baranová, Soňa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Cílem této diplomové práce bylo zpracovat téma boje s organizovaným zločinem se zaměřením na trestněprávní nástroje takového boje. Organizovaný zločin je bezpochyby jedinečný a dynamický fenomén, který proniká téměř do ...
  • Trestný čin obchodování s lidmi 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 9. 2019
   Cílem práce je prozkoumat trestný čin Obchodování s lidmi z hlediska trestního práva hmotného v České republice, analyzovat jeho slabé stránky a navrhnout jejich řešení. Součástí zkoumání má být zjišťování, zda úprava v ...
  • Zajištění věci v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   v českém jazyce Tato práce si klade za cíl popsat stav a problémy právních institutů týkajících se zajišťování věcí a obecně majetku v současné právní úpravě trestního práva v České republice. Zabývá se jak teoretickými, ...
  • Zásada legality a její uplatnění v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Doušová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Tato diplomová práce je zaměřena na zásadu legality a její uplatnění v trestním řízení. Na základě této zásady je státní zástupce povinen stíhat všechny trestně činy, o nichž se dozví, nestanoví-li zákon nebo vyhlášená ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV