• Komparace právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v ČR a SR 

   Defence status: DEFENDED
   Kubala, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   Komparace právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v ČR a SR Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá vysoce aktuálním fenoménem trestní odpovědnosti právnických osob. O jeho aktuálností svědčí zejména jeho nedávné ...
  • Mediace v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Bíglová, Ilona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 28. 3. 2022
   MEDIATION IN CRIMINAL MATTERS Abstract The subject of this thesis is mediation between the victim and the offender and its setting in the framework of criminal proceedings. Mediation in criminal matters is one of the ...
  • Mimotrestní působnost státního zastupitelství a její využití v trestním řízení se zaměřením na hospodářské trestné činy 

   Defence status: DEFENDED
   Krůtová, Karolina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 1. 2022
   Tato rigorózní práce se zaměřuje na mimotrestní působnost státního zastupitelství a její provázanost s působností trestní se zaměřením na úpadkové trestné činy. Cílem této práce bylo jednak popsat obsah mimotrestní působnosti ...
  • Náhrada nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkora, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 4. 2019
   Compensation for non-material damage in the event of injury and death in collateral proceedings Abstract The thesis deals with a very current topic of compensation for non-material damage in the event of injury and death ...
  • Náhrada nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Dolejšová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   1 Abstrakt Náhrada nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení Tématem diplomové práce je problematika náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení. Tato problematika ...
  • Neodkladné a neopakovatelné úkony 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   a klíčová slova Neodkladné a neopakovatelné úkony Neodkladné a neopakovatelné úkony jsou úkony trestního procesního řízení, ve kterých dochází ke střetu práv na obhajobu s účelem trestního řízení spočívajícím v zákonném ...
  • Neodkladné a neopakovatelné úkony 

   Defence status: DEFENDED
   Jandurová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Neodkladné a neopakovatelné úkony Abstrakt Předkládaná práce se zabývá institutem neodkladných a neopakovatelných úkonů, ve kterých se spojuje potřeba nalezení rovnováhy mezi požadavkem na ochranu státu, společnosti a ...
  • Nepodmíněný trest odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastný, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 1. 2020
   This diploma thesis deals with the aspects of unconditional imprisonment. Unconditional imprisonment, as a term of criminal law, is the most severe punishment used in the Czech Republic, it is also a universal punishment ...
  • Ochrana oběti trestného činu 

   Defence status: DEFENDED
   Vejmělková, Denisa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   Ochrana oběti trestného činu Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje ochraně oběti trestného činu. První kapitola práce se zabývá viktimologií, jakožto vědním oborem, jehož ústředním tématem je oběť trestného činu. V rámci ...
  • Ochrana oběti trestného činu 

   Defence status: DEFENDED
   Uhlířová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 2. 2022
   Ochrana oběti trestného činu Abstrakt Diplomová práce se zabývá ochranou oběti trestného činu, problematikou závažnou a v současné době i velmi aktuální. Na úvod se práce věnuje viktimologii, jakožto vědnímu oboru, jehož ...
  • Ochrana oběti trestného činu 

   Defence status: DEFENDED
   Horňák, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 6. 2018
   Tato diplomová práce se věnuje problematice ochrany obětí. V první kapitole je popsán fenomén oběti a využity poznatky z oboru viktimologie k popsání procesu viktimizace se zaměřením na příčiny viktimizace a její negativní ...
  • Operativně pátrací prostředky 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   Operativně pátrací prostředky Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem operativně pátracích prostředků vymezených trestním řádem, do kterého byly zařazeny s účinností od roku 2002. Hlavním cílem práce je ...
  • Podmíněné odsouzení 

   Defence status: DEFENDED
   Břeská, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 1. 2019
   Diplomová práce se věnuje tématu podmíněného odsouzení jakožto samostatnému druhu trestu, nepovažuje jej za pouhou modifikaci nepodmíněného trestu odnětí svobody. Rozebírá jednotlivé prvky tohoto institutu, jeho historii ...
  • Postavení a působnost vrchního státního zastupitelství v českém trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Janatová, Denisa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Hlavním cílem předkládané diplomové práce je určení postavení vrchního státního zastupitelství v rámci soustavy státního zastupitelství, především s ohledem na jeho několikrát plánované zrušení. Práce se zabývá historickým ...
  • Postavení a úkoly státního zástupce v přípravném řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 20. 1. 2020
   The Diploma thesis on The Position and Role of Public Prosecutor in the Preparatory Criminal Proceedings aims to give a comprehensive view of the public prosecutor's activities in this pre-trial stage of criminal proceedings. ...
  • Problémy veřejné žaloby 

   Defence status: DEFENDED
   Scheithauerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Diplomová práce se věnuje problémům veřejné žaloby se zaměřením na státní zastupitelství v České republice. Cílem práce je poskytnout informace o aktuálním stavu veřejné žaloby a provést analýzu vybraných problémů. Práce ...
  • Role státního zástupce v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Petrů, Denisa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 4. 2019
   This Diploma thesis deals with the role of Public Prosecutor in Criminal Proceedings. Public prosecutor is an irreplaceable entity of criminal proceedings where he is tasked with defending a public interest. The aim of the ...
  • Role státního zástupce v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Devodier, Vendula (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Tématem předkládané diplomové práce je "Role státního zástupce v trestním řízení". Je to státní zastupitelství, kterému je v České republice na základě Ústavy uloženo zastupovat veřejnou žalobu. Těžištěm činnosti státních ...
  • Role státního zástupce v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 2. 2022
   Role státního zástupce v trestním řízení Diplomová práce se věnuje tématu role státního zástupce v trestním řízení. Státní zástupce má nezastupitelnou roli v trestním řízení a jsou mu svěřeny pravomoci ve všech stádiích ...
  • Spolupracující obviněný 

   Defence status: DEFENDED
   Konopa, Štěpán (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   Spolupracující obviněný Abstrakt Spolupracující obviněný představuje relativně nový institut českého trestního práva, do tuzemského právního řádu byl zaveden s účinností od 1. 1. 2010. Hlavním účelem tohoto institutu je ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV