Now showing items 1-20 of 34

  • Albánsko-jugoslávské vztahy na konci 2. světové války a bezprostředně poté 

   Defence status: DEFENDED
   Kuníková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   Cílem této bakalářské práce je zachytit vývoj albánsko jugoslávských vztahů na konci 2. světové války a bezprostředně poté, a to až do roku 1948, kdy naplno vypukl mezi Stalinem a Titem, po kterém došlo k ochlazení vztahů ...
  • Bezpečné oblasti OSN v občanské válce v Bosně a Hercegovině v letech 1993-1995 

   Defence status: DEFENDED
   Šindelář, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Bosňácká menšina v Srbsku a Černé Hoře v období desintegrace Jugoslávie. Genese národní identity 

   Defence status: DEFENDED
   Heler, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Diplomová práce "Bosňácká menšina v Srbsku a Černé Hoře v období desintegrace Jugoslávie: Genese národní identity" se na základě theoretického zpracování problematiky utváření moderních národů a národních států, v ...
  • Bosňácké politické elity mezi Evropou a islámem (1990-2008) 

   Defence status: DEFENDED
   Oravec, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 24. 6. 2009
   Následující diplomová práce se zabývá postavením islámu v politice bosenských muslimů neboli Bosňáků. Zkoumá období od prvních pluralitních voleb, přes vyhlášení samostatnosti Bosny a Hercegoviny a válku po proces europeizace ...
  • Bulharská pravoslavná církev mezi lety 1944 a 1956 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   The master thesis "Bulgarian Orthodox Church between years 1944 and 1956" deals with the topic of relations between state and Bulgarian Orthodox Church in Bulgaria in the abovementioned period. The thesis is ...
  • Cesta Slovinska k samostatnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Mašínská, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Bachelor thesis Slovenia's Road to Independence deals with development of Slovenia after the death of Tito in 1980 until year 1991, when Slovenia declared its independence. It also shortly includes development before ...
  • Demokratizace Slovinska. Dynamizace občanské společnosti, liberalizace Svazu komunistů Slovinska, formování politické opozice a nacionalizace slovinské otázky. 

   Defence status: DEFENDED
   Beník, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Diploma thesis "Democratization of Slovenia. Dynamisation of Civil Society, Liberalization of the Union of Slovenian Communists, forming of Opposition and Nationalization of the Slovenian question" deals with the ...
  • Evropeizace politických stran v Srbsku a v Černé Hoře 

   Defence status: DEFENDED
   Blažej, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Práce si klade za cíl analyzovat proces evropeizace politických stran v Srbsku a v Černé Hoře po pádu autoritativního režimu Slobodana Miloševiće. První kapitola se zabývá problematikou konceptu evropeizace, definuje jeho ...
  • Fašismus v Rumunsku a Bulharsku mezi lety 1918 a 1945 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
  • Hegemoni? Homogenita a heterogenita bloků studené války na příkladu Francie a Rumunska 

   Defence status: DEFENDED
   Preuss, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 19. 6. 2007
  • Implementace Daytonské smlouvy pod dohledem EUFOR Althea v letech 2004 - 2010: cesta Bosny a Hercegoviny k demokracii? 

   Defence status: DEFENDED
   Šťásek, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Práce zkoumá úspěšnost mise Evropské unie Althea a Vysokého představitele v demokratizačním a stabilizačním procesu v Bosně a Hercegovině (BiH). Zkoumá nejdůležitější části Daytonské mírové smlouvy (DPA) - v první ze dvou ...
  • Implementace mandátu mise UNPROFOR v Bosně a Hercegovině v letech 1992-1995 

   Defence status: DEFENDED
   Lalić, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   The unwillingness of the international community to become involved militarily in Bosnian civil war between 1992-1995, made the United Nations Protection Force (UNPROFOR) a substitute for a decisive action. The absence of ...
  • Ion Iliescu a jeho role při formování moderní rumunské demokracie 

   Defence status: DEFENDED
   Kocian, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Rumunský přechod k demokracii po roce 1989 byl ve významné míře determinován formou předchozího režimu. Osobní diktatura Nicolae Ceaușeska a extrémně silný tlak, který byl vyvíjen na opozici, zamezil v Rumunsku existenci ...
  • Ion Iliescu a jeho role při formování moderní rumunské demokracie 

   Defence status: DEFENDED
   Kocian, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 28. 3. 2013
   Rumunský přechod k demokracii po roce 1989 byl ve významné míře determinován formou předchozího režimu. Osobní diktatura Nicolae Ceaușeska a extrémně silný tlak, který byl vyvíjen na opozici, zamezil v Rumunsku existenci ...
  • Koncepce obnovy Jugoslávie po druhé světové válce 

   Defence status: DEFENDED
   Šmejc, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Martin Šmejc Abstract: "Conception of reconstruction of Yugoslavia after WW II." The topic "Conception of reconstruction of Yugoslavia after WW II." covers three different phenomena. The most important factor, that determined ...
  • Konflikt národních identit a jeho role v integraci Makedonie do EU 

   Defence status: DEFENDED
   Tučková, Sabina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Bachelor thesis Conflict of national identities and its role in the Macedonian integration to the EU describes a recent topic: One of the Western Balkan countries' membership in the EU and problems that it meets. In this ...
  • Kosovo v 80. letech 20. století - Konflikt mezi Srby a kosovskými Albánci 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlec, Vladimír (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 19. 6. 2007
  • Mezinárodněprávní uznávání států: Bosna a Hercegovina a Kosovo 

   Defence status: DEFENDED
   Skala, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Tato seminární práce řeší problematiku mezinárodního uznávání států Bosna a Hercegoviny a Kosova. Práce se opírá o uplatnění předem definovaných kritérií státnosti na konkrétní případy a jejich vzájemné porovnání. Výsledkem ...
  • Návrat uprchlíků a vnitřně přemístěných osob na území Bosny a Hercegoviny po Daytonu 

   Defence status: DEFENDED
   Šimák, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Předkládaná diplomová práce se zabývá aktivitou mezinárodního společenství spojenou s uprchlickou otázkou a jejím dopadem na dynamiku poválečného návratu uprchlíků a přemístěných osob na území státu Bosna a Hercegovina v ...
  • Nezávislý stát Chorvatsko 

   Defence status: DEFENDED
   Poche, Sebastián (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV