• Analysis of the genome of a free-living amoeba Mastigamoeba balamuthi and its comparison with pathogenic Entamoeba histolytica 

   Defence status: DEFENDED
   Žárský, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   Charles University, Faculty of Science Department of parasitology Doctoral study programme: Parasitology Abstract (en) Analysis of the genome of a free-living amoeba Mastigamoeba balamuthi and its comparison with pathogenic ...
  • Biogenesis of mitochondria in parasitic protist Trypanosoma brucei 

   Defence status: DEFENDED
   Mach, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 28. 4. 2016
   Výzkum zaměřený na mitochondrie, včetně jejich redukovaných forem, jako jsou hydrogenosomy a mitosomy, vedl v poslední době u této nepostradatelné organely k objevu nečekané diverzity. Je zajímavé, že mitochondrie parazitického ...
  • Charakterizace mitosomů u Mastigamoeba balamuthi 

   Defence status: DEFENDED
   Nývltová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
  • Chromosomes of parasitic protist Trichomonas vaginalis 

   Defence status: DEFENDED
   Zubáčová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 11. 2011
   Charles University in Prague Faculty of Science Programme of study: Parasitology Abstract of Ph.D. thesis Chromosomes of parasitic protist Trichomonas vaginalis Zuzana Zubáčová, MSc. Supervisor: Prof. RNDr. Jan Tachezy, ...
  • The essential processes of FeS cluster assembly and mitochondrial protein import in parasitic protists 

   Defence status: DEFENDED
   Šmíd, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   CONCLUSIONS Mitochondria appear to be vital organelles for all eukaryotic organisms known to date. A large body of evidence strongly indicates that hydrogenosomes and mitosomes, the organelles of anaerobic or intracellular ...
  • Evoluce eukaryotických ABC transportérů 

   Defence status: DEFENDED
   Žárský, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   V posledních dvaceti letech probíhal intenzivní výzkum v oblasti ABC transportérů. Zájem o tyto membránové transportéry je zapříčiněn především tím, že některé ABC transportéry hrají roli v rezistenci rakovinných buněk a ...
  • Evolution of hydrogenosomes: adaptation of free living protists Mastagamoeba balamuthi and Naegleria gruberi to oxygen-poor environment 

   Defence status: DEFENDED
   Nývltová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 5. 2015
   Various protists from different eukaryotic groups are able to live in the oxygen-poor niches. Their metabolic adaptation to anaerobiosis is usually associated with loss of the typical mitochondrial functions, including the ...
  • Exosomy u parazitických prvoků. 

   Defence status: DEFENDED
   Horáčková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Většina buněk uvolňuje do prostředí extracelulární váčky. Tyto váčky jsou exosomy, ektosomy a apoptotická tělíska. Hlavní funkcí ektosomů a exosomů je mezibuněčná komunikace a transport molekul mezi buňkami. Cílem této ...
  • FeS cluster assembly in cytosol of Trichomonas vaginalis 

   Defence status: DEFENDED
   Stojanovová, Darja (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Železo-sirné klastry jsou kofaktory celé řady významných proteinů. Pro studium syntézy těchto klastrů se využívají především modelové organismy typu Saccharomyces cerevisiae, Homo sapiens a v poslední době také Trypanosoma ...
  • Funkce mitochondrie při maturaci Fe-S proteinů Trypanosoma brucei 

   Defence status: DEFENDED
   Mach, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
  • Interaction between hydrogenosomes and endoplasmic reticulum in Trichomonas vaginalis 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   ERMES je proteinový komplex spojující endoplasmatické retikulum a mitochondrie. Tento komplex se obvykle skládá ze čtyř proteinů - Mmm1, Mmm2 (Mdm34), Mdm10 a Mdm12. Poprvé byl komplex ERMES objeven u organismu Saccharomyces ...
  • Interakce mitochondrií s ostatními buněčnými strukturami 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
  • Iron containing cofactors in anaerobic parasite Giardia intestinalis 

   Defence status: DEFENDED
   Pyrih, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 12. 2015
   Železo je nepostradatelným prvkem téměř pro všechny organismy. Nejčastěji je v buňce přítomné jako součást železitosirných (FeS) klastrů a hemu. Díky těmto kofaktorům mají proteiny schopnost katalyzovat enzymatickou reakci, ...
  • Iron-sulfur proteins and the role of iron in the gene expression of Trichomonas vaginalis 

   Defence status: DEFENDED
   Horváthová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Iron is an essential nutrient for the parasitic protist Trichomonas vaginalis as a component of iron-sulfur (FeS) proteins that are indispensable for energy metabolism of the parasite. The FeS clusters are formed by FeS ...
  • Komplex I dýchacího řetězce v hydrogenosomech Trichomonas vaginalis 

   Defence status: DEFENDED
   Bardoňová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • Metody reverzní genetiky u anaerobních prvoků 

   Defence status: DEFENDED
   Stojanovová, Darja (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   Tato práce je primárně zaměřená na metody reverzní genetiky u anaerobních prvoků. Jelikož se jedná o široké téma, metody popisované v této práci jsou vybrané s přihlédnutím konkrétně k parazitům člověka T. vaginalis, G. ...
  • Mitochondrie anaerobních prvoků 

   Defence status: DEFENDED
   Stoklasa, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Mitochondrie jsou organely endosymbiotického původu, tvořící energetické centrum eukaryotické buňky. Vzniká zde adenosintrifosfát (ATP), který je využíván jako zdroj energie pro většinu metabolických reakcí, probíhajících ...
  • Mitochondrion-related organelles in diplomonads 

   Defence status: DEFENDED
   Stoklasa, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 1. 2019
   Řád Diplomonadida zahrnuje parazitické i volně žijící prvoky, kteří se přizpůsobili prostředí s nedostatkem kyslíku. Jejich mitochondriální organely (hydrogenosom nebo mitosom) jsou redukované, neobsahují Krebsův cyklus ...
  • Patogenní trichomonády domácích zvířat 

   Defence status: DEFENDED
   Vobořilová, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Patogenní trichomonády domácích zvířat jsou anaerobní prvoci vyskytující se v trávicím a reprodukčním traktu. Způsobují většinou závažná onemocnění, která mají za následek ekonomické ztráty v hospodářství a u chovatelů. ...
  • Protein import into mitochondria and peroxisomes of parasitic protists 

   Defence status: DEFENDED
   Žárský, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Předkládaná práce vychází ze tří projektů, kterým je společný zájem o evoluci eukaryotických organel a molekulárních systémů importu proteinů. První projekt poukazuje na možnost, že se peroxisomy (typické organely aerobních ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV