• Approximations by low-rank matrices and their applications 

   Defence status: DEFENDED
   Outrata, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Consider the problem of solving a large system of linear algebraic equations, using the Krylov subspace methods. In order to find the solution efficiently, the system often needs to be preconditioned, i.e., transformed ...
  • Aproximace pomocí matic nízkých hodností 

   Defence status: DEFENDED
   Jarolímová, Alena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   This thesis is focused on using low rank matrices in numerical mathematics. We introduce conjugate gradient method and its preconditioning which we use in other chapters. Then we describe four different approaches to ...
  • Implementing incomplete inverse decomposition on graphical processing units 

   Defence status: DEFENDED
   Dědeček, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Cílem této práce bylo vyhodnocení možnosti řešit soustavy lineárních algebraických rovnic na grafických akcelerátorech. Zatímco řešiče obecně hustých soustav na těchto procesorech jsou víceméně součástí standardních ...
  • Neúplná Choleského faktorizace 

   Defence status: DEFENDED
   Hoang, Phuong Thao (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   The thesis is about the incomplete Cholesky factorization and its va- riants, which are important for preconditioning a system with symmetric and positive definite matrix. Our main focus is on solving these systems, which ...
  • Neúplné faktorizace pro řešení problému nejmenších čtverců 

   Defence status: DEFENDED
   Riegerová, Ilona (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
  • Problém vlastních čísel symetrických řídkých matic v souvislosti s výpočty elektronových stavů 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Matyáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Ab-initio metody pro výpočty elektronových struktur tvoří jednu z důležitých oblastí materiálové fyziky. Úkolem této práce - v rámci řešení projektu zaměřeného na vývoj nové metody pro výpočty elektronových stavů v ...
  • Reduced communication algoritms: theory and practice 

   Defence status: DEFENDED
   Slevínský, Rostislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Vývoj v paralelním výpočetním prostředí v posledním desetiletí přichází s otázkou, jak tato prostředí používat při řešení velkých algebraických systémů. V této práci se zaměřujeme na Krylovovské metody (konkrétně na metodu ...
  • Řešení problému nejmenších čtverců s maticemi o proměnlivé hustotě nenulových prvků 

   Defence status: DEFENDED
   Riegerová, Ilona (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 7. 2020
   Problém nejmenších čtverc· (dále jen LS problém) je aproximační úloha řešení soustav lineárních algebraických rovnic, které jsou z nějakého d·vodu za- tíženy chybami. Existence a jednoznačnost řešení a metody řešení jsou ...
  • Viacúrovňové neúplné maticové rozklady 

   Defence status: DEFENDED
   Mudroňová, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   In this work we present incomplete matrix decomposition algorithms including their multi-level extensions. First, we have mentioned classical standard strategies that are used for the solution of linear systems. Second, ...
  • Vícekriteriální metody dělení grafů 

   Defence status: DEFENDED
   Houška, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Práce se zabývá dělením grafů a aplikací dělení grafů v paralelních algoritmech pro řešení velkých soustav lineárních rovnic s řídkou maticí. Problém dělení grafů je důkladně vyložen a jsou zde popsány standardní metody ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV