• Divadlo Fórum a jeho vliv na řešení problémů ve třídním kolektivu na 1. st. ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Kubecová, Milena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 1. 2015
   Diplomová práce je zam ena na oblast dramatické výchovy, která je mojí specializací, konkrétn na jednu z jejích metod - divadlo Fórum. Jejím cílem je posoudit ú innost divadla Fórum p i ešení káze ských problém mezi žáky ...
  • Divadlo Fórum jako nástroj řešení problémů v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Rejsková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Práce je zaměřená na dramatickou výchovu, konkrétně na jednu její techniku, což je Divadlo fórum. První kapitola se věnuje historii, jeho zakladateli Augusto Boalovi a příběhu, který se váže ke vzniku Divadla fórum. Dále ...
  • Dramatická výchova a osobnostní a sociální rozvoj 

   Defence status: DEFENDED
   Pauzová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi osobnostního a sociálního rozvoje žáků prostřednictvím dramatické výchovy. Praktickou část tvoří rozbor celku deseti osmdesátiminutových lekcí, které byly realizované v deseti týdnech ...
  • Dramatická výchova a práce s dětmi se zrakovým postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Kyselovičová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Keywords Drama in education, Visual impairment, Multiple impairment, Mental disability, Method, Technique, Lesson, Methodological material, Integration Abstract The thesis deals with the possibilities of using methods and ...
  • Dramatická výchova jako cesta k porozumění závažným sociálním tématům. 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   Diploma work is intented on multicultural edication, mainly on integrating a pupil with a different first language to the environment of a primary school, using the methods and techniques of Drama in Education. The technical ...
  • Dramatická výchova jako cesta k seznámení se smysly v mateřské škole. 

   Defence status: DEFENDED
   Antošová, Bára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 1. 2021
  • Dramatická výchova jako metoda práce ve 2. a 3. ročníku ZŠ. 

   Defence status: DEFENDED
   Volejníková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Tato diplomová práce si klade za cíl ověřit využití metod a technik dramatické výchovy ve výuce prvouky v 2. a 3. ročníku ZŠ a zjistit možnosti, které dramatická výchova přináší. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou ...
  • Dramatická výchova v počátcích školní docházky 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Diplomová práce se zaměřuje na dramatickou výchovu v počátcích školní docházky. Teoretická část objasňuje základní pojmy jako dramatická výchova, cíle dramatické výchovy, metody a techniky, osobnost učitele dramatické ...
  • Dramatická výchova v praxi fakultních mateřských škol 

   Defence status: DEFENDED
   Nedvědová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 1. 2013
   Bakalářská práce se zabývá dramatickou výchovou v praxi fakultních mateřských škol v Praze. Práce se skládá ze dvou částí. Z teoretické, ve které se hovoří o specifikách dítěte předškolního věku, o dnešní mateřské škole a ...
  • Dramatická výchova v učitelské praxi absolventů PedFUK oboru učitelství pro 1.st.ZŠ se specializací dramatická výchova 

   Defence status: DEFENDED
   Šimková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   Na počátku této diplomové práce byla má pozitivní zkušenost s dramatickou výchovou a záměr pokusit se zjistit, nakolik se daří uplatňovat dramatickou výchovu v současném prostředí českého základního školství a v jakých ...
  • Dramatická výchova ve druhé třídě základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Hloušková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 1. 2009
   Tato diplomová práce zmapovává, jak může začínající učitel/ka v podmínkách běžné základní školy zavést předmět dramatická výchova. V praktické části jsou zachyceny mimo obsahu výuky problémy, se kterými jsem se potýkala ...
  • Metodika výuky techniky řeči pro vybranou třídu I.stupně ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Olšinová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 1. 2015
   Cílem mé diplomové práce je vytvořit metodiku techniky řeči pro konkrétní třídu, která bude zastřešena tématem Pravěk. V teoretické části se zabývám jednotlivými výukovými stupni techniky řeči, jako je držení těla, dech, ...
  • Metody a techniky dramatické výchovy v hodinách českého jazyka ve 3. ročníku ZŠ. 

   Defence status: DEFENDED
   Pajpachová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   The aim of this thesis is to discover the possibilities Drama in Education can bring into the teaching of Czech Language in the third year of Primary Schools. The central hypothesis is whether Drama is a suitable tool for ...
  • Metody a techniky dramatické výchovy využitelné v praxi mateřské školy s dětmi ve věku tří až čtyř let 

   Defence status: DEFENDED
   Musilová, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   A KLÍČOVÁ SLOVA Diplomová práce se zabývá problematikou "Metod a technik dramatické výchovy využitelné v praxi mateřské školy s dětmi ve věku tří až čtyř let." Cílem této práce je zkoumání využitelnosti vybraných technik ...
  • Mluvní projev učitele 1.stupně 

   Defence status: DEFENDED
   Vodová, Daniela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 1. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá mluvním projevem učitele 1. stupně základní školy. První, teoretická část, pojednává o významu hlasu, jednotlivých ústrojích hlasového aparátu, popisuje vznik a vývoj řeči. Je zaměřena na ...
  • Možnosti využití pohybové složky dramatické výchovy při zpracování témat z RVP 

   Defence status: DEFENDED
   Adámková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Anotace: Tato diplomová práce se nazývá ,,Možnosti využití pohybových složek dramatické výchovy při zpracování témat z Rámcově vzdělávacího plánu." Teoretická část je rozdělena a zaměřena na čtyři části: dramatickou výchovu, ...
  • Názory rodičů na dramatickou výchovu ve vztahu k dítěti v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Bromová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 6. 2010
   V praktické části bakalářské práci se zabývám názory rodičů předškolních dětí na dramatickou výchovu. Zprostředkovaným výzkumem v odlišných typech mateřských škol se snažím zjistit, zda v populaci dnešních otců a matek ...
  • Porovnání vědomostní efektivity výuky dramatickou výchovou s efektivitou výuky frontální na tématu Starých pověstí českých a moravských ve čtvrtých třídách základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Čihová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Diplomová práce je nazvána "Porovnání vědomostní efektivity výuky dramatickou výchovou s efektivitou výuky frontální na tématu Starých pověstí českých a moravských ve čtvrtých třídách základní školy." Teoretická část je ...
  • Porovnání výsledků učení žáků s průměrným a podprůměrným prospěchem v hodinách vedených frontálně s hodinami vystavěnými na principech dramatické výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Coufalová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017
   Tato práce je zaměřena na žáky s průměrným a podprůměrným prospěchem. Porovnává dva typy výuky - dramatickou výchovu s frontální metodou obohacenou o moderní prvky vyučování (v práci je tato metoda nazvána klasická výuka). ...
  • Porozumění problému dyslexie prostřednictvím strukturovaného dramatu 

   Defence status: DEFENDED
   Stocková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017
   Tato práce se skládá z teoretické a praktické části a zabývá se tématem Porozumění problému dyslexie prostřednictvím strukturovaného dramatu. Teoretická část se skládá ze tří částí. První část se věnuje dramatické výchově, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV