Now showing items 1-20 of 57

  • Analýza čtyřletého tréninkového cyklu plavce motýlkáře 

   Defence status: DEFENDED
   Šetek, Štěpán (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   NÁZEV Analýza čtyřletého tréninkového cyklu plavce delfínáře. AUTOR Bc. Štěpán Šetek KATEDRA Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE PaedDr. Irena Svobodová ABSTRAKT Tématem a cílem práce je analýza čtyřletého tréninkového ...
  • Aspekty působící na oblast gramotnosti v plavecké výuce žáků základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 1. 2020
   NÁZEV Aspekty působící na oblast gramotnosti v plavecké výuce žáků základních škol AUTOR Barbora Svobodová KATEDRA Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE PaedDr. Irena Svobodová ABSTRAKT Hlavním cílem práce je zaměření se ...
  • Aspekty působící na oblast plavecké gramotnosti u žáků malotřídní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Chládková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 1. 2020
   Práce se bude zaměřovat na dispoziční, osobnostní a sociokulturní aspekty žáků. Součástí práce bude sledování základních plaveckých dovedností jako dispozičních charakteristik. V rámci osobnostních charakteristik budou ...
  • Chyby a jejich odstranění v plavecké technice plavců amatérů 

   Defence status: DEFENDED
   Raček, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Cílem práce je na základě pozorování plavecké techniky dospělých amatérských plavců nalézt chyby, kterých se amatérští plavci nejčastěji dopouštějí, a porovnat četnost chyb, které se vyskytují. Na základě těchto statistik ...
  • Chyby v technice plaveckého způsobu znak u dětí věkové kategorie 4 až 6 let 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Cílem práce je posouzení úrovně techniky plaveckého způsobu znak u dětí věkové kategorie 4 až 6 let. Na základě pozorování a hodnotící škály definovat nejčastěji se vyskytující chyby u plaveckého způsobu znak na souboru ...
  • Čeští přemožitelé kanálu La - Manche, jejich tréninková příprava a průběh plavby 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
  • Činnosti dětí předškolního věku vedoucí k následné volbě synchronizovaného plavání jako odvětví sportu 

   Defence status: DEFENDED
   Šrubařová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Cílem práce je zjistit, jaké činnosti v předškolním vzdělávání vedou ke zvolení synchronizovaného plavání v následném věku. Dalším cílem je zjistit, jaké činnosti děti vykonávají nejčastější a zda jsou nějaké, které vytvářejí ...
  • Činnosti dětí předškolního věku, vedoucí k následné volbě synchronizovaného plavání jako sportovního odvětví. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Šrubařová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   Cílem práce je zjistit, jaké činnosti v předškolním vzdělávání vedou ke zvolení synchronizovaného plavání v následném věku. Dalším cílem je zjistit, jaké činnosti děti vykonávají nejčastější a zda jsou nějaké, které vytvářejí ...
  • Flexibilita u hráčů fotbalu 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
  • Funkce hlubokého stabilizačního systému trupu v kraulové technice 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Cílem bakalářské práce bylo popsat důležitost funkce hlubokého stabilizačního systému trupu při plaveckém způsobu kraul. Teoretická část je rozdělena na dvě témata. Prvním tématem byl plavecký způsob kraul, kdy byla popsána ...
  • Historie sportovního potápění v ČR. 

   Defence status: DEFENDED
   Široký, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   Tato bakalářská práce je zaměřena na historii sportovního potápění v České republice. Abstract This thesis focuses on the history of sport diving in the Czech republic. Klíčová slova Historie, potápěč, výstroj, potápění, ...
  • Hodnotící škála techniky plaveckého způsobu kraul pro děti mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Hejdová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   1 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je sestavení hodnotící škály vhodné k posouzení techniky plaveckého způsobu kraul u dětí mladšího školního věku. Předpokladem práce je rovněž upřesnění vhodné modelové techniky, která by ...
  • Hodnotící škála techniky plaveckého způsobu prsa 

   Defence status: DEFENDED
   Hošek, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Cílem bakalářské práce je sestavení hodnotící škály vhodné k posuzování techniky plaveckého způsobu prsa u studentů oborového studia tělesné výchovy. Předpokladem práce je takové upřesnění vhodné modelové techniky, která ...
  • Mechanismus rytmického uvolňování ATP 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
  • Metody výuky dětí předškolního věku v plavecké škole 

   Defence status: DEFENDED
   Sobota, Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 5. 2016
   9 RESUMÉ Bakalářská práce se zabývá výukou plavání předškolních dětí, především její základní fází osvojení si základních plaveckých dovedností a základů plaveckých způsobů. Výuka probíhala na základě vypracovaného výukového ...
  • Nácvik plaveckého způsobu kraul u dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Vajglová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   The aim of this study is to compare two groups of children both practicing the freestyle swimming stroke. One group attended the Juklík swimming club from an early age and the second group attended swimming lessons provided ...
  • Návrh tréninkového deníku pro plavce. 

   Defence status: DEFENDED
   Šetek, Štěpán (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Tématem a cílem práce je navrhnout tréninkový deník určený pro dokumentaci tréninku v plavání. Tématem v teoretické části se práce stručně věnuje charakteristice plavání a struktuře plaveckého výkonu. Dále je zde popsána ...
  • Plavání dětí do věku šesti let 

   Defence status: DEFENDED
   Zíková, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 20. 1. 2020
   8 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá plaváním dětí od 6 měsíců do 6 let. Sleduje vývoj dětí v jednotlivých věkových skupinách, a to v kojeneckém, batolecím a předškolním věku. Cílem práce je srovnání dvou baby klubů, ...
  • Plavecká výuka předškolních dětí v okrese Tábor 

   Defence status: DEFENDED
   Kotrlíková, Ludmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
  • Plavecká výuka předškolních dětí v okrese Tábor. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kotrlíková, Ludmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 5. 2016

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV