• Analýza čtyřletého tréninkového cyklu plavce motýlkáře 

   Šetek, Štěpán (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   NÁZEV Analýza čtyřletého tréninkového cyklu plavce delfínáře. AUTOR Bc. Štěpán Šetek KATEDRA Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE PaedDr. Irena Svobodová ABSTRAKT Tématem a cílem práce je analýza čtyřletého tréninkového ...
  • Chyby a jejich odstranění v plavecké technice plavců amatérů 

   Raček, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Cílem práce je na základě pozorování plavecké techniky dospělých amatérských plavců nalézt chyby, kterých se amatérští plavci nejčastěji dopouštějí, a porovnat četnost chyb, které se vyskytují. Na základě těchto statistik ...
  • Čeští přemožitelé kanálu La - Manche, jejich tréninková příprava a průběh plavby 

   Procházková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
  • Činnosti dětí předškolního věku vedoucí k následné volbě synchronizovaného plavání jako odvětví sportu 

   Šrubařová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Cílem práce je zjistit, jaké činnosti v předškolním vzdělávání vedou ke zvolení synchronizovaného plavání v následném věku. Dalším cílem je zjistit, jaké činnosti děti vykonávají nejčastější a zda jsou nějaké, které vytvářejí ...
  • Činnosti dětí předškolního věku, vedoucí k následné volbě synchronizovaného plavání jako sportovního odvětví. 

   Šrubařová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   Cílem práce je zjistit, jaké činnosti v předškolním vzdělávání vedou ke zvolení synchronizovaného plavání v následném věku. Dalším cílem je zjistit, jaké činnosti děti vykonávají nejčastější a zda jsou nějaké, které vytvářejí ...
  • Historie sportovního potápění v ČR. 

   Široký, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   Tato bakalářská práce je zaměřena na historii sportovního potápění v České republice. Abstract This thesis focuses on the history of sport diving in the Czech republic. Klíčová slova Historie, potápěč, výstroj, potápění, ...
  • Mechanismus rytmického uvolňování ATP 

   Dvořáková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
  • Metody výuky dětí předškolního věku v plavecké škole 

   Sobota, Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 5. 2016
   9 RESUMÉ Bakalářská práce se zabývá výukou plavání předškolních dětí, především její základní fází osvojení si základních plaveckých dovedností a základů plaveckých způsobů. Výuka probíhala na základě vypracovaného výukového ...
  • Nácvik plaveckého způsobu kraul u dětí 

   Vajglová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   The aim of this study is to compare two groups of children both practicing the freestyle swimming stroke. One group attended the Juklík swimming club from an early age and the second group attended swimming lessons provided ...
  • Návrh tréninkového deníku pro plavce. 

   Šetek, Štěpán (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Tématem a cílem práce je navrhnout tréninkový deník určený pro dokumentaci tréninku v plavání. Tématem v teoretické části se práce stručně věnuje charakteristice plavání a struktuře plaveckého výkonu. Dále je zde popsána ...
  • Plavecká výuka předškolních dětí v okrese Tábor 

   Kotrlíková, Ludmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
  • Plavecká výuka předškolních dětí v okrese Tábor. 

   Kotrlíková, Ludmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 5. 2016
  • Plavecká výuka v regionu Benešov 

   Sýkora, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
  • Plavecký výcvik dětí s diagnózou astma bronchiale 

   Myslivcová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Diplomová práce se zabývá plaveckým výcvikem astmatických dětí a jeho vlivem na toto onemocnění. Práce je členěna do dvou částí. Teoretická část je věnována popisu onemocnění astma bronchiale, příčinám vzniku, příznakům, ...
  • Plavecký výcvik na 1. stupni ZŠ 

   Vavrošová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Tato diplomová práce se věnuje tématu plaveckého výcviku na 1. stupni ZŠ. V teoretické části je zpracována, dle dostupných zdrojů, historie a význam plavání, charakterizován základní plavecký výcvik a mladší školní věk. ...
  • Plavecký výcvik v předškolním vzdělávání 

   Šalomová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   1 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou plaveckého výcviku a výuky v předškolním vzdělávání. Postihuje znalost základních plaveckých dovedností. Teoretická část se zaměřuje především na význam vodního prostředí, ...
  • Plavecký výcvik žáků na 1. stupni ZŠ 

   Neumannová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 5. 2017
   My dissertation involves teaching students in elementary schools. The task of my theoretical portion is retaining basic swimming lessons for children in swimming schools. The practical portion is focused on the findings ...
  • Pohybové hry v přírodě předškolních dětí 

   Hančová, Marta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 1. 2006
   Využití pohybových her v přírodě jako součásti ozdravného programu. Pomocí dotazníku a osobního rozhovoru zjišťuji, jak jsou v praxi mateřských škol využívány Pohybové hry v přírodě, dále pak zda mají mateřské školy ...
  • Problematika vnímání vodního prostředí dětmi předškolního věku. 

   Řenčová, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   This thesis focuses on the perception of the aquatic environment in preschool children. Highlights the differences between children of preschool age complete beginners who start with swimming and children, who are engaged ...
  • Předplavecká příprava v MŠ Žalany a její vliv na další úroveň základních plaveckých dovedností v 1. třídě základní školy 

   Vlčková, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Práce se zabývá metodickými postupy ve výuce základních plaveckých dovedností s dětmi předškolního a mladšího školního věku na ZŠ a MŠ Žalany. Výuce plavání dětí je věnována teoretická část. Zde je také popisována ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV