• Aspekty překládání komiksu. Překládání německého komiksu do češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Schwarzová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Diplomová práce je příspěvkem k teorii překladu komiksu. V první části nastiňuje základní vývoj německé a české komiksové scény. Následně stanovuje jednotlivé aspekty překladu komiksu. Nezohledňuje pouze jazykové prvky, ...
  • Chybovost v překladech právních textů do češtiny publikovaných v Úředním věstníku Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Tomíčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Tato diplomová práce zkoumá chybovost v českých překladech právních textů publikovaných v Úředním věstníku Evropské unie pomocí nástrojů pro automatickou kontrolu kvalitu. V teoretické části je stanoven cíl práce, jímž je ...
  • Dějiny Jednoty tlumočníků a překladatelů 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   (in English): This thesis aims to document the development of the Union of Interpreters and Translators from its foundation until today. The thesis deals with the situation before 1989 and associations of translators and ...
  • Etika překladatelské činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Šveřepová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Tématem této práce je etika překladatelské činnosti. V teoretické části definujeme klíčové pojmy z oblasti normativní etiky a následně podáváme přehled dosavadního zkoumání etiky v translatologii. Popisujeme tři způsoby, ...
  • Eurožargon v překladových textech vznikajících u institucí EU 

   Defence status: DEFENDED
   Stolínová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tato diplomová práce představuje definici konceptu eurožargonu, která je následně ověřena za pomoci využití korpusové analýzy. Hlavním cílem teoretické části práce bylo rozlišit mezi existujícími koncepty specifického ...
  • Komentovaný překlad: Geografie und Klima in Dänemark. HTTP: www.daenemark-reiseguide.de. 2010 (cit.2010-04-29). Dänemark Urlaub 

   Defence status: DEFENDED
   Šarounová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Cílem bakalářské práce je vypracovat překlad německého textu do češtiny a doplnit ho odborným komentářem. Překládaný text obsahuje vybrané kapitoly z internetových stránek www.daenemark-reiseguide.de, na kterých najdeme ...
  • Komentovaný překlad: Grimmsche Märchenfiguren und Archetypen in der Werbung (In: Hessissche Blätter für Volk- und Kulturforschung. sv. 44/45, Marburg: Jonas Verlag, 2009. ISSN 0175-3479.) 

   Defence status: DEFENDED
   Kultová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Práce je rozdělena na překlad textu originálu a odborný komentář k překladu. K překladu byl vybrán popularizační odborný článek "Grimmsche Märchenfiguren und Archetypen in der Werbung". Odborný komentář se podrobně zabývá ...
  • Komentovaný překlad: Roboter mit Entdeckerlust 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Cílem předkládané bakalářské práce je vytvořit překlad článku Roboter mit Entdeckerlust od autorů Ralfa Dera a Nihata Aye a doplnit jej komentářem. Ten je rozdělen do čtyř částí. První část tvoří překladatelská analýza, ...
  • Komentovaný překlad: Schön? Schön! - Schönheit in der zeitgenössischen Kuns (Art, břeen 2010, str. 18-31,32-42,45-49) 

   Defence status: DEFENDED
   Saturková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Bakalářská práce se zabývá překladem tří článků z německého časopisu art - Das Kunstmagazin a jejich odborným komentářem. Cílem je vytvoření takového překladu, který by mohl být publikován v obdobném českém periodiku ...
  • Komentovaný překlad: Spiegel Special, Der Kalte Krieg (č.3/2008), kapitola Die Spaltung der Welt, článek Am Abgrund (str. 7-18) 

   Defence status: DEFENDED
   Rucký, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Práce je rozdělena na překlad textu originálu a odborný komentář k překladu. Překládaný text je článek "Am Abgrund" (Nad propastí) ze speciálního vydání německého týdeníku DER SPIEGEL - Geschichte s názvem "Kalter Krieg" ...
  • Lokalizace internetových stránek 

   Defence status: DEFENDED
   Maťátková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Diplomová práce se věnuje tématu internetových stránek na teoretické a praktické rovině. Teoretická část je zaměřená na vymezení základních pojmů, charakteristiku internetových stránek a kulturní adaptaci, která je součástí ...
  • Mezi doslovností a purismem - překlady německé rodinné korespondence Karla Havlíčka 

   Defence status: DEFENDED
   Kukrechtová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   Tato práce se zabývá českými překlady německé rodinné korespondence Karla Havlíčka ze studií. Jedná se o překlady z přelomu 19. a 20. století, ze čtyřicátých let 20. století a ze současnosti. V práci je nejprve stručně ...
  • Možnosti a využití jazykové animace při práci tlumočníka 

   Defence status: DEFENDED
   Davidová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Cílem této diplomové práce je prozkoumat a popsat problematiku spojenou s jazykovou animací a zjistit, zda ji lze nahlížet jako specifický druh translátorského jednání. Rozbor možností a využití jazykové animace je založen ...
  • Nástin překladatelských postupů a metod v období raného novověku v kontaktu německo-českém 

   Defence status: DEFENDED
   Zemenová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Diplomová práce je příspěvkem k výzkumu v oboru dějin překladu. Zabývá se překladatelskými postupy a metodami užívanými v době raného novověku v rámci německo- českého meziliterárního transferu. Jejím předmětem je základní ...
  • Odborný překlad a organizovaná činnost překladatelů ve 2. polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Chmelařová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Tato práce se zabývá organizovanou činností překladatelů ve druhé polovině 20. století. Soustředí se na překladatele odborných textů. Cílem práce je podat základní přehled o organizacích a institucích, které působily na ...
  • Otto Kade a jeho přínos translatologii 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Rút (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Tato teoreticko-biografická diplomová práce se zabývá dílem translatologa Otto Kadeho. Vychází z analýzy jeho monografií a článků a prezentuje nejdůležitější myšlenky, jimiž přispěl k vývoji translatologie. Práce přibližuje ...
  • Problematika překladu dramatických textů: vliv divadelního potenciálů dramatického textu na překlad na příkladu her J.N. Nestroye 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Cílem této práce bylo zachytit hlavní specifika dramatického textu, která jsou rozhodující pro překladatelskou transformaci. Vycházeli jsme přitom především z předpokladu, že dramatický text je určen pro další (divadelní) ...
  • Problematika správy terminologie s případovou studií zpracování terminologického projektu v prostředí profesní asociace 

   Defence status: DEFENDED
   Hamáková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   (in English) The presented master's thesis deals with the subject of terminology management and includes a case study carried out in collaboration with the professional association Jednota tlumočníků a překladatelů (Union ...
  • Proces překladu pro ústřední orgány české státní správy 

   Defence status: DEFENDED
   Hubinová, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Tato práce se zabývá procesem překladu na ústředních orgánech české státní správy - konkrétně ministerstvech. V teoretické části práce je nejprve definován pojem instituce a institucionální překlad, dále pak specifikována ...
  • Překlad hospodářských textů do němčiny - na příkladu výročních zpráv 

   Defence status: DEFENDED
   Růžička, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   (česky) Cílem naší diplomové práce je podat úvod do tématiky odborných textů v kontaktu česko- německém, přesněji řečeno pro překlad hospodářských textů do cizího jazyka. V teoretické části nejprve prezentujeme dosavadní ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV