• Abuse of dominant position in EC Law and US Law 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Funta, Rastislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 3. 2011
   Pravidla hospodářské soutěže jsou nezbytné pro řádné fungování vnitřních trhu se čtyřmi základními svobodami (votního pohyb zboží, kapitálu, služeb a osob). Soutěž jako boj o dominanci na trhu a antimonopolní jako předmět ...
  • Abuse of dominant position in EU and US Law 

   Defence status: DEFENDED
   Funta, Rastislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Charles University Prague Faculty of Law Abuse of dominant position in EU & US Law Ph.D. Dissertation Department of European Law JUDr. Rastislav Funta, LL.M. Supervisor: Doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A. Prague, ...
  • Aktivní legitimace neprivilegovaných žalobců k podání žaloby na neplatnost 

   Defence status: DEFENDED
   Moravcová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 11. 2011
   Evropská unie, tak jako každý jiný vyspělý právní systém, disponuje kontrolními mechanismy pro přezkum legality opatření přijímaných jejími orgány. Existuje několik způsobů, kterými lze přímo či nepřímo napadnout legalitu ...
  • Aktuální otázky autorského práva EU : proměny autorského práva v informační společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Mudra, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 9. 2015
   Název práce: Aktuální otázky autorského práva EU: proměny autorského práva v informační společnosti Cílem předkládané diplomové práce je analyzovat aktuální otázky práva autorského EU a identifikovat případné budoucí trendy ...
  • Aktuální problémy v ochraně spotřebitele v elektronických komunikacích 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Milena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 4. 2012
   Ochrana spotřebitele je tématem, které se dotýká velmi široké skupiny občanů Evropské unie a které Unie promítá do všech svých politik. Zaměření na oblast elektronických komunikací jsem zvolila proto, abych mohla využít ...
  • Arbitralita protisoutěžních dohod v právu Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Pavelka, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Irský advokát a rozhodce James Bridgeman kdysi napsal, že soutěžní právo a arbitráž je střet dvou černých umění. Toto vnímání se v podstatě nezměnilo, i když dnes je rozhodování soutěžního práva v arbitrážní praxi takřka ...
  • Chytré sankce v judikatuře Soudu první instance a Evropského soudního dvora 

   Defence status: DEFENDED
   Šuldová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 5. 2010
  • Dohoda o přidružení s Ukrajinou 

   Defence status: DEFENDED
   Antonov, Illia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 6. 2015
   Shrnutí Dohoda o přidružení s Ukrajinou Tato diplomová práce je věnována dohodě o přidružení s Ukrajinou. Jako inovativní a rozšířený nástroj vnější činnosti EU tato dohoda o přidružení představuje aktuální téma, které ...
  • Dosažení neplatnosti evropského právního aktu osobami soukromého práva 

   Defence status: DEFENDED
   Krišlová, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 3. 2006
  • Důvody zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství v judikatuře Soudního dvora Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Vondráková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 2. 2013
   This rigorosum thesis deals with grounds for refusal of Community trade mark applications in decisions of the Court of Justice of the European Union. It focuses on both branches of the trade mark case law of the European ...
  • Dvojkolejnost právní úpravy dominantního postavení v soutěžním právu EU 

   Defence status: DEFENDED
   Pavel, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Résumé Předkládaná práce se zabývá otázkou dvojkolejnosti dominantního postavení v evropském soutěžním právu. Cílem integračních snah při zakládání EU bylo vytvoření vnitřního trhu, zejm. celní unie. Aby bylo možné tohoto ...
  • Dvojkolejnost právní úpravy dominantního postavení v soutěžním právu EU 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Pavel, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 9. 5. 2012
   Résumé Předkládaná práce se zabývá otázkou dvojkolejnosti dominantního postavení v evropském soutěžním právu. Cílem integračních snah při zakládání EU bylo vytvoření vnitřního trhu, zejm. celní unie. Aby bylo možné tohoto ...
  • European competition Law and its Enforcement in Sport Related Areas 

   Defence status: DEFENDED
   Andriychuk, Oles (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 2. 2009
  • Evropská úprava právní ochrany databází 

   Defence status: DEFENDED
   Leščinský, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 6. 2006
  • Evropské patentové soudnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Holá, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 4. 2015
   Tématem disertační práce je současný systém evropského patentového soudnictví a možnosti jeho zlepšení. Disertační práce identifikuje hlavní problémy stávajícího roztříštěného systému řešení patentových sporů a v návaznosti ...
  • Evropskoprávní aspekty paralelních dovozů 

   Defence status: DEFENDED
   Naatz, Alena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
  • Kolektivní dominantní postavení v evropském soutěžním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Ostruszka, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 10. 2010
  • Kritéria pro vymezení plně funkčního společného podniku v rozhodovací praxi Komise 

   Defence status: DEFENDED
   Apollonova, Elena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 5. 2011
   - Kritéria pro vymezení plně funkčního společného podniku v rozhodovací praxi Komise Tato kvalifikační práce je zaměřená na vývoj nazírání Komise na plně funkční společné podniky a kritéria pro jejích vymezení. Plně funkční ...
  • Magnetické a magnetotransportní vlastnosti intermetalických sloučenin RENi. (RE = Dy, Tb, popř. Gd) 

   Defence status: RECOGNIZED
   Uhlířová, Klára (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 12. 2009
  • Občanství Unie : aktuální vývoj posuzování osobní a věcné působnosti práva EU 

   Defence status: DEFENDED
   Cibák, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 11. 2013
   1 Resumé Cílem této práce je přiblížení základních problémů souvisejících s posuzováním věcné a osobní působnosti práva EU, a to s ohledem na institut občanství Unie. Z toho vyplývá, že smyslem práce není rozbor institutu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV