• Aktivita nových komplexů niklu v couplingových reakcích 

   Defence status: DEFENDED
   Plaček, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Předkládaná práce se zabývá studiem katalytické aktivity nově připravených koordinačních sloučenin niklu(II), které byly připraveny skupinou prof. Kyritsise v Aténách. Aktivita byla testována v modelových reakcích Kumadova ...
  • Anxiety and depressive-like behavior in TGF344-AD rat model of Alzheimer's disease 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Pacienti s Alzheimerovou chorobou často reportují přítomnost neuropsychiatrických symptomů, a to ještě před tím, než je u nich zaznamenatelný kognitivní úpadek. Nejčastěji u těchto pacientů pozorujeme úzkost, depresi, ...
  • Flexibilita v prostorové kognici potkana 

   Defence status: DEFENDED
   Staňková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   4 Abstrakt Kognitivní flexibilita je schopnost přizpůsobovat své jednání dynamicky proměnlivému okolnímu prostředí. Společně s procesy pracovní paměti, pozornosti, motivace a dalšími je řazena mezi exekutivní funkce. Je ...
  • Hostitelské faktory účastnící se replikace viru Rousova sarkomu 

   Defence status: DEFENDED
   Štafl, Kryštof (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   Virus Rousova sarkomu (RSV) zaujímá čestné místo mezi retroviry. Jeho výzkum nám poodhalil tajemství vzniku a vývoje života, mechanizmy rakovinného bujení a interakce mezi viry a jejich hostiteli. Viry nejsou schopné ...
  • Komplexy kovů jako stavebni bloky supramolekulárních struktur 

   Defence status: DEFENDED
   Vitvarová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 12. 6. 2009
  • Narušení hipokampo-prefrontálního spojení v animálních modelech schizofrenie 

   Defence status: DEFENDED
   Černotová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   Schizofrenie je heterogenní psychické onemocnění, kterým trpí přibližně 1 % populace a dodnes není dostupná žádná léčba, která by zmírnila veškeré spektrum jejích symptomů. Narušenými strukturami u schizofrenie jsou především ...
  • Oxytocin and Social Behavior in Laboratory Rodents 

   Defence status: DEFENDED
   Aruťuňanová, Patricie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 30. 5. 2022
   Oxytocin is a neuropeptide hormone that is primarily known for its neuromodulatory effects on the female reproductive system. It evolved together with vasopressin from vasotocin and is synthesized in the hypothalamus, ...
  • Přímá arylace a její využití při přípravě supramolekulárních polymerů 

   Defence status: DEFENDED
   Loukotová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
   Překládaná práce je rozdělena do dvou tematických částí. První část se zabývá výzkumem regioselektivní přímé arylace benzofuranu do C2 polohy pomocí arylsulfonyl chloridů. Nejprve jsou zde optimalizovány podmínky reakce ...
  • Příprava a studium vlastností polymerů na bázi bis(terpyridyl)fluorenů 

   Defence status: DEFENDED
   Hrma, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 5. 2016
   Předkládaná diplomová práce se zabývá přípravou ,-bisterpyridinylfluorenů (unimerů) obsahujících fluorenovou jednotku v centrálním bloku buď přímo navázanou na terpyridinové ligandy (tpy), nebo přes 1,4-fenylenovou nebo ...
  • Příprava a vlastnosti bis(terpyridyl)oligofluorenů 

   Defence status: DEFENDED
   Hrma, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Tato práce se zabývá syntézou bis(terpyridyl)oligofluorenů, které jsou vhodné k přípravě supramolekulárních polymerů. Hlavním cílem byla syntéza a následná charakterizace 7,7'-bis(terpyrid-4'-yl)-9,9,9',9'-tetrakis(6'-br ...
  • Příprava a vlastnosti stavebních bloků speciálních polymerů 

   Defence status: DEFENDED
   Šichová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   Tato diplomová práce obsahuje výsledky získané řešením dvou dílčích projektů: a) Příprava monomerů z obnovitelných surovin pomocí metathesí a následných tandemových hydrogenací katalyzovaných rutheniovými katalyzátory - ...
  • Příprava a vlastnosti stavebních bloků supramolekulárních polymerů 

   Defence status: DEFENDED
   Šichová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   V rámci bakalářské práce byly připraveny meziprodukty vedoucí k syntéze konečného produktu a samotný produkt 5,5ʺ-bis(terpyridin-4'-yl)-3ʹ-(6-bromhexyl)-2,2ʹ:5ʹ,2ʺ-terthiofen. Tato látka se skládá z terthiofenového řetězce, ...
  • Příprava a vlastnosti α,ω-bis(terpyridyl)oligothiofenů a jejich supramolekulárních polymerů 

   Defence status: DEFENDED
   Štenclová, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   V rámci diplomové práce byly připraveny v literatuře dosud nepopsané α,ω-bis(terpyridyl)bithiofeny a α,ω-bis(terpyridyl)terthiofeny nesoucí alkylové substituenty v polohách 4 a 4', resp. 4 a 4'' thiofenového řetězce v ...
  • Příprava organokovových polymerů 

   Defence status: DEFENDED
   Štenclová, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 12. 6. 2009
  • Role of ventral hippocampus and medial prefrontal cortex in behavioral flexibility in rodents 

   Defence status: DEFENDED
   Černotová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 7. 2020
   Adaptace na neustále se měnící prostředí je vlastností nutnou pro přežití všech volně žijících živočichů, ale i zásadním předpokladem pro každodenní interakce s okolním světem. Hlavní neurální substráty zajišťující kognitivní ...
  • Sloučeniny terpyridinu: příprava a komplexační vlastnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Vitvarová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Předkládaná práce se zabývá syntézou vybraných sloučenin terpyridinu a jejich ochotou tvořit komplexy s ionty zinečnatými a železnatými. Dále byly v této práci získané komplexy charakterizovány a byla posouzena jejich ...
  • Stavební bloky supramolekulárních polymerů založených na vodíkové vazbě 

   Defence status: DEFENDED
   Roudná, Štěpánka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 3. 6. 2011
   Spojení monomerních jednotek prostřednictvím nekovalentních interakcí (např. vodíková vazba, π-π interakce, koordinační vazba) umožňuje vznik supramolekulárních polymerů. Tyto vazby mají velkou výhodu v tom, že jsou ...
  • Substituované oligothiofeny pro přípravu supramolekulárních struktur 

   Defence status: DEFENDED
   Loukotová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   4 Abstrakt Předkládaná práce se zabývá syntézou sloučeniny (3-brompropyl)-2,5-bis{5- (2,2':6',2''-terpyridin-4'-yl)-2-thienyl}-3-thienylacetát. Jako základní stavební kámen byla použita komerčně dostupná látka kyselina ...
  • Synthesis and properties of conjugated metallo-supramolecular polymers 

   Defence status: DEFENDED
   Štenclová, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 2. 2016
   More than twenty new bis(tpy)oligothiophenes (tpy stands for 2,2':6',2''-terpyridin-4'-yl) with unsubstituted as well as substituted (with methyl, hexyl, bromohexyl or 6-(4- methoxyphenoxy)hexyl groups) central blocks ...
  • Využití dynamických prostředí ve výzkumu prostorové paměti 

   Defence status: DEFENDED
   Staňková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Prostorová paměť umožňuje pohyblivým organismům orientaci v prostředí, a tedy úspěšné přežití v něm. Na počátku minulého století se studovaly obecné zákonitosti prostorové paměti ve statických experimentálních podmínkách. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV