• Ateizmus a jeho vyústenie vo Francúzskej revolúcíi 

   Haratíková, Alexandra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 1. 2015
   Anotácia Ateizmus a jeho vyústenie vo Francúzskej revolúcii Bakalárska práca charakterizuje ateizmus a jeho postupné vyústenie vo Francúzskej revolúcii. Na svojom začiatku opisuje význam tohto pojmu a vývoj ateizmu v Európe ...
  • Biotické interakce ve společenstvech epifytických lišejníků 

   Černajová, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
   Súhrn Bakalárska práca je literárnou rešeršou problematiky interakcií v spoločenstvách epifytických lišajníkov. V prvej časti definuje epifytický habitat, ktorý sa svojou mikroklimatickou heterogenitou výrazné líši od iných ...
  • Descartovo "Cogito" a jeho anticipace u sv. Augustina 

   Kimák, Michal (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 5. 2006
  • Descartovo pojetí prvních principů 

   Křížek, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   Descartes' Conception of the First Principles RNDr. Bc. Pavel KŘÍŽEK Master's degree thesis, Prague, June 2017 Summary In this Master's thesis, seven interpretations of Descartes' Cogito are reviewed. The introductory ...
  • Důkazy existence Boží v Descartových Principech filosofie 

   Křížek, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 11. 2006
   Proofs for the Existence of God in Descartes' Principles of Philosophy Summary In present bachelor's degree work, a short review of Descartes' arguments for the God's existence is given. After a brief explanation of the ...
  • Epifytické lišejníky České republiky 

   Pelechová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Bakalářská práce je rešerší děl z let 1908-2013, která se zabývají výskytem epifytických, tedy na dřevinách rostoucích, lišejníků v ČR. V úvodu je krátce vyložena definice lišejníků a epifytů a je popsán vztah lišejníků s ...
  • Funkce sekundárních metabolitů u lišejníků 

   Zvěřinová, Gabriela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Bakalářská práce je literární rešerší problematiky sekundárních metabolitů lišejníků a jejich funkcí. Lišejníky produkují těchto látek velmi širokou škálu, přičemž většina z nich je specifická pouze pro lišejníky a u vyšších ...
  • Lichenofágia na pozadí sekundárnych metabolitov 

   Černajová, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   V porovnaní s herbivóriou a množstvom znalostí o jej dôsledkoch, je lichenofágia málo preskúmaným javom, ktorému sa začína venovať viac pozornosti až v posledných rokoch. Množstvo recentných prác potvrdilo, že sekundárne ...
  • Lichenometrie jako metoda a její význam 

   Pelant, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Lichenometrie je stále se vyvíjející metoda (resp. soubor metod) určování relativního i absolutního stáří zejména geologických útvarů na základě analýzy porostu korovitých lišejníků. Pracuje s předpokladem, že čím je stélka ...
  • Lidská práva a důstojnost člověka. Některé právní, filosofické a křesťanské zdroje Listiny základních práv a svobod. 

   Stašová, Jarmila (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 1. 2015
   Téma lidských práv a svobod vzešlo v evropských křesťanských státech hlavně z ideových zdrojů v novověku. V dějinách je frekventováno ve stále dalších oblastech a také v mnohých státních a mezinárodních právních pramenech. ...
  • Lišejníky a eutrofizace 

   Jadrná, Iva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Eutrofizace je procesem obohacování ekosystému o organické živiny, především o dusík a fosfor. Tato bakalářská práce se zabývá vlivem eutrofizace na lišejníky, zejména působením sloučenin dusíku ve vzduchu a působením ...
  • Lišejníky a substrát. Diverzita lišejníků Károvského údolí. 

   Fessová, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
  • Lišejníky na diabasech 

   Lenzová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Tato bakalářská práce je rešerší děl, která se zabývají lišejníky rostoucími na diabasu. Diabasy jsou vulkanické horniny svrchního proterozoika a spodního paleozoika, v České republice se nacházejí pouze v oblasti Barrandienu ...
  • Lišejníky Trubínského vrchu u Berouna a studie Aspicilia dominiana 

   Lenzová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Lišejníky Trubínského vrchu u Berouna a studie Aspicilia dominiana Veronika Lenzová Abstrakt Tato diplomová práce je rozdělena do dvou samostatných částí. Cílem první části práce bylo provést kompletní lichenofloristický ...
  • Lišejníky: Lichenologická studie Károvského údolí. Lišejníky v systému vzdělávání a modelové praktické cvičení pro základní a střední školu 

   Fessová, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   6 SOUHRN Tato diplomová práce je rozdělena na dvě samostatné části. První část obsahuje vlastní licheno-floristický průzkum lokality Károvského údolí, které se rozkládá při jižní hranici Prahy, u Zbraslavi. Lokalita je ...
  • Místo ctnosti v Plótínově filosofii 

   Polák, Ján (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   The place of virtue in the philosophy of Plotinus Abstract The main intention of this thesis is to clarify some aspects of Plotinus's concept of virtue. Significant part of it is a report of J. M. Dillon's article An ethic ...
  • Sofistika v dílech Platóna 

   Šimek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
   Resumé bakalářské práce "SOFISTIKA V DÍLECH PLATÓNA" Katedra filosofie KTF UK Vedoucí práce Mgr. David Svoboda Vypracoval Vojtěch Šimek Rok 2007 Bakalářská práce má za předmět Platónovo pojetí sofistiky. Platónovy dialogy ...
  • Taxonomická studie okruhu terčovníku Physconia muscigena 

   Starosta, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Hlavním cílem studie bylo najít rozdíly v ekologii a v produkci sekundárních metabolitů v různých populacích lišejníku Physconia muscigena a zjistit, zda je druh dobře definován i chemicky a molekulárně. Pro studii jsem ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV