Now showing items 1-20 of 21

  • Ateizmus a jeho vyústenie vo Francúzskej revolúcíi 

   Defence status: DEFENDED
   Haratíková, Alexandra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 1. 2015
   Anotácia Ateizmus a jeho vyústenie vo Francúzskej revolúcii Bakalárska práca charakterizuje ateizmus a jeho postupné vyústenie vo Francúzskej revolúcii. Na svojom začiatku opisuje význam tohto pojmu a vývoj ateizmu v Európe ...
  • Biotické interakce ve společenstvech epifytických lišejníků 

   Defence status: DEFENDED
   Černajová, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
   Súhrn Bakalárska práca je literárnou rešeršou problematiky interakcií v spoločenstvách epifytických lišajníkov. V prvej časti definuje epifytický habitat, ktorý sa svojou mikroklimatickou heterogenitou výrazné líši od iných ...
  • Descartovo "Cogito" a jeho anticipace u sv. Augustina 

   Defence status: DEFENDED
   Kimák, Michal (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 5. 2006
  • Descartovo pojetí prvních principů 

   Defence status: DEFENDED
   Křížek, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   Descartes' Conception of the First Principles RNDr. Bc. Pavel KŘÍŽEK Master's degree thesis, Prague, June 2017 Summary In this Master's thesis, seven interpretations of Descartes' Cogito are reviewed. The introductory ...
  • Důkazy existence Boží v Descartových Principech filosofie 

   Defence status: DEFENDED
   Křížek, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 11. 2006
   Proofs for the Existence of God in Descartes' Principles of Philosophy Summary In present bachelor's degree work, a short review of Descartes' arguments for the God's existence is given. After a brief explanation of the ...
  • Epifytické lišejníky České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Pelechová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Bakalářská práce je rešerší děl z let 1908-2013, která se zabývají výskytem epifytických, tedy na dřevinách rostoucích, lišejníků v ČR. V úvodu je krátce vyložena definice lišejníků a epifytů a je popsán vztah lišejníků s ...
  • Filosofické aspekty nauky o Trojici v Teologické sumě Tomáše Akvinského 

   Defence status: DEFENDED
   Mišejka, Pavol (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   Práce má za cíl objasnit filosofické pozadí nauky o Trojici v Sumě teologické sv. Tomáše Akvinkého. Dogma o Trojici božských Osob je jedno ze základních pravd víry. Tato skutečnost přesahuje lidský rozum, přesto je to téma ...
  • Funkce sekundárních metabolitů u lišejníků 

   Defence status: DEFENDED
   Zvěřinová, Gabriela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Bakalářská práce je literární rešerší problematiky sekundárních metabolitů lišejníků a jejich funkcí. Lišejníky produkují těchto látek velmi širokou škálu, přičemž většina z nich je specifická pouze pro lišejníky a u vyšších ...
  • Lichenofágia na pozadí sekundárnych metabolitov 

   Defence status: DEFENDED
   Černajová, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   V porovnaní s herbivóriou a množstvom znalostí o jej dôsledkoch, je lichenofágia málo preskúmaným javom, ktorému sa začína venovať viac pozornosti až v posledných rokoch. Množstvo recentných prác potvrdilo, že sekundárne ...
  • Lichenometrie jako metoda a její význam 

   Defence status: DEFENDED
   Pelant, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Lichenometrie je stále se vyvíjející metoda (resp. soubor metod) určování relativního i absolutního stáří zejména geologických útvarů na základě analýzy porostu korovitých lišejníků. Pracuje s předpokladem, že čím je stélka ...
  • Lidská práva a důstojnost člověka. Některé právní, filosofické a křesťanské zdroje Listiny základních práv a svobod. 

   Defence status: DEFENDED
   Stašová, Jarmila (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 1. 2015
   Téma lidských práv a svobod vzešlo v evropských křesťanských státech hlavně z ideových zdrojů v novověku. V dějinách je frekventováno ve stále dalších oblastech a také v mnohých státních a mezinárodních právních pramenech. ...
  • Lišejníky a eutrofizace 

   Defence status: DEFENDED
   Jadrná, Iva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Eutrofizace je procesem obohacování ekosystému o organické živiny, především o dusík a fosfor. Tato bakalářská práce se zabývá vlivem eutrofizace na lišejníky, zejména působením sloučenin dusíku ve vzduchu a působením ...
  • Lišejníky a substrát. Diverzita lišejníků Károvského údolí. 

   Defence status: DEFENDED
   Fessová, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
  • Lišejníky na diabasech 

   Defence status: DEFENDED
   Lenzová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Tato bakalářská práce je rešerší děl, která se zabývají lišejníky rostoucími na diabasu. Diabasy jsou vulkanické horniny svrchního proterozoika a spodního paleozoika, v České republice se nacházejí pouze v oblasti Barrandienu ...
  • Lišejníky Trubínského vrchu u Berouna a studie Aspicilia dominiana 

   Defence status: DEFENDED
   Lenzová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Lišejníky Trubínského vrchu u Berouna a studie Aspicilia dominiana Veronika Lenzová Abstrakt Tato diplomová práce je rozdělena do dvou samostatných částí. Cílem první části práce bylo provést kompletní lichenofloristický ...
  • Lišejníky: Lichenologická studie Károvského údolí. Lišejníky v systému vzdělávání a modelové praktické cvičení pro základní a střední školu 

   Defence status: DEFENDED
   Fessová, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   6 SOUHRN Tato diplomová práce je rozdělena na dvě samostatné části. První část obsahuje vlastní licheno-floristický průzkum lokality Károvského údolí, které se rozkládá při jižní hranici Prahy, u Zbraslavi. Lokalita je ...
  • Místo a role přirozeného zákona v Sumě teologické sv. Tomáše Akvinského 

   Defence status: DEFENDED
   Hašková, Ingrid (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   The work deals with the characteristics of natural law in the Sum of theological St. Thomas Aquinas, as well as what natural law is and the question of the philosophical problem of natural law. The aim of the work is to ...
  • Místo ctnosti v Plótínově filosofii 

   Defence status: DEFENDED
   Polák, Ján (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   The place of virtue in the philosophy of Plotinus Abstract The main intention of this thesis is to clarify some aspects of Plotinus's concept of virtue. Significant part of it is a report of J. M. Dillon's article An ethic ...
  • Plži, stromy, pH, podloží a epifytické lišejníky 

   Defence status: DEFENDED
   Pelant, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Epiphytic lichens are under considerable grazing pressure due to invertebrate lichenivores, mostly gastropods. Preferences of tree-climbing gastropods affect vertical distribution of lichens, their habitat preferences and ...
  • Sofistika v dílech Platóna 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
   Resumé bakalářské práce "SOFISTIKA V DÍLECH PLATÓNA" Katedra filosofie KTF UK Vedoucí práce Mgr. David Svoboda Vypracoval Vojtěch Šimek Rok 2007 Bakalářská práce má za předmět Platónovo pojetí sofistiky. Platónovy dialogy ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV