• Aspekty skazu (k literárněteoretickému uvažování B.M. Ejchenbauma) 

   Defence status: DEFENDED
   Kosáková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 4. 2012
   Práce Aspekty skazu (K literárněteoretickému uvažování B. M. Ejchenbauma) se věnuje fenoménu narativní strategie, kterou B. Ejchenbaum na přelomu 10. a 20. let 20. století pojmenoval termínem "skaz". Badatel ...
  • Jak je uděláno Pozvání na popravu. Teatrální a polemické prvky v románě Vladimira Nabokova 

   Defence status: DEFENDED
   Lenz, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Práce se soustřeďuje na komplexní rozbor poetiky románu Vladimira Nabokova Pozvání na popravu z hlediska jeho kulturního kontextu. Konkrétně se zabývá jeho souvislostmi se sovětskou divadelní avantgardou, s mytopoetickým ...
  • Metamorfózy prostoru. Modely prostoru v české a ruské lyrice přelomu 19. a 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kuthanová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   Metamorfózy prostoru Modely prostoru v české a ruské lyrice přelomu 19. a 20. století Práce se zabývá zobrazením prostoru v lyrické poezii pomocí umělecké obraznosti. Na základě analýzy textů dekadentních básníků Anněnského, ...
  • Perun. Historie a typologie slovanského hromovládce 

   Defence status: DEFENDED
   Téra, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 10. 2007
   Studie o Perunovi si klade za cíl systematizovat dosavadní poznání o uvedené problematice, představit hlavní prameny, závažné teorie a pokusit se nalézt stopy kultu slovanského hromovládce v lidové kultuře slovanských ...
  • Pohádka jako fenomén (srovnávací výklad pohádek) 

   Defence status: DEFENDED
   Vrtbovská, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 2. 2006
   Naším hlavním tématem je však porozumění obsahu a významu kouzelné pohádky a objevování příčin shody pohádek vyskytujících se v mnoha geograficky i kulturně vzdálených zemích světa. Hledání odpovědi na otázku: O čem je ...
  • Pohádka jako fenomén (srovnávací výklad pohádek) 

   Defence status: DEFENDED
   Vrtbovská, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 1. 2006
   Východiska "Tak jako všechny řeky ústí do moře, všechny otázky bádání o pohádce musí konec konců v souhrnu vést k řešení otázky nejdůležitější, na niž dosud neznáme odpověd; otázky shodnosti pohádek po celé zeměkouli. ...
  • Proměny duchovnosti na Rusi XI.-XII. století 

   Defence status: DEFENDED
   Hrazdírová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 9. 2. 2006
   Křesťanství se pro schopnost sjednotit rozdrobené kmeny východních Slovanů v pevnější svazek stalo jedním z pilířů formování raně feudálního státu XL-XILstoletí. Proces christianizace byl velice zdlouhavý a o plné evangelizaci ...
  • Ruské romány Serváce Bonifáce Hellera 

   Defence status: DEFENDED
   Bernstein, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Tématem této bakalářské práce je osobnost českého spisovatele a novináře konce devatenáctého a počátku dvacátého století Serváce Bonifáce Hellera. Nepostihuje autora v úplnosti, ale soustřeďuje se na jeho vztah k Rusku. ...
  • Specifika ruské fenomenologie a její význam pro interpretaci literárního textu 

   Defence status: DEFENDED
   Šimák, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 7. 2016
   Cílem disertační práce je promyslet možnosti interpretace, které nabízejí tradiční nástroje literární historie a dalších literárněvědných disciplín. Historie literatury popisuje literární texty jako historické objekty.Ačkoli ...
  • Specifika ruské fenomenologie a její význam pro interpretaci literárního textu 

   Defence status: FAILED
   Šimák, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 12. 2015
   Cílem disertační práce je upozornit na vratkou pozici literární historie a dalších literárněvědných disciplín. Historie literatury popisuje literární texty jako mrtvé historické objekty. Ačkoli se tedy jedná o humanitní ...
  • Veniamin, Ivan Peresvětov, Juraj Križanič v Rusku (a historicko-kulturní souvislosti jejich působení) 

   Defence status: DEFENDED
   Příhoda, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 4. 2008
   Mnich Veniamin (druhá polovina 15. století), Ivan Peresvětov (první polovina 16. století) a Juraj Križanić (1617/1618-1683) představují pozoruhodné myslitelské osobnosti období pozdního středověku a raného novověku. Všechny ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV