• Deficience vitamínů u obézních pacientů před intervencí 

   Defence status: DEFENDED
   Wood, Denisa (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice deficitu vitaminů u obézních pacientů před bariatrickým zákrokem. Účelem této práce bylo odhalení a zhodnocení deficientů vybraných vitaminů u obézních pacientů před bariatrickým ...
  • Dyslipidémie metabolického syndromu a pohybová aktivita 

   Defence status: DEFENDED
   Stránská, Zuzana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 9. 2014
   Hypotéza: Předpokládáme, že u obézních osob pohybová aktivita (PA) ovlivňuje metabolismus lipidů nejen činností svalů a zvýšením zdatnosti, ale také prostřednictvím změn antropometrických ukazatelů jako je pokles tělesné ...
  • Generační rozdíly ve výživě obézních 

   Defence status: DEFENDED
   Lochmanová, Aneta (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
   Předmětem této bakalářské práce je problematika obezity. V teoretické části je shrnuta klasifikace onemocnění obezity, diagnostické postupy, etiopatogeneze, komplikace obezity, a léčebné metody. Poslední část práce je ...
  • Informovanost těhotných žen o vhodné stravě během gravidity a kojení 

   Defence status: DEFENDED
   Brandejsová, Olga (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá informovaností těhotných žen o vhodné stravě během gravidity a kojení. Práce je rozčleněna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část shrnuje poznatky o prekoncepční výživě, důležitých ...
  • Moderní mýty ve výživě a alternativním stravování 

   Defence status: DEFENDED
   Drábková, Tereza (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 6. 2020
   The bachelor's thesis deals with the most common media-promoted "myths in nutrition" and aims to find out what opinion the general public has on them, whether they eat according to these myths and what arguments they base ...
  • Některé aspekty patofyziologie makrovaskulárních komplikací u diabetiků 2. typu a jejich uplatnění v praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Adamíková, Alena (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 3. 2008
   Pacienti s diabetem 2. typu a dalšími rizikovými faktory (dyslipidémie, mikroalbuminurie) mají vysoké riziko asymptomatického kardiovaskulárního onemocnění. Pozitivní mikroalbuminurie ve skupině asymptomatických diabetiků ...
  • Problematika konzumace energetických napojů v adolescenci 

   Defence status: DEFENDED
   Leitnerová, Milada (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
  • Regulace ukazatelů biologické aktivity kolorektálního karcinomu 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Šárka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   Kolorektální karcinom (KRK) patří celosvětově frekvencí svého výskytu a celkovou úmrtností mezi nejčastější nádorová onemocnění. Předpokladem úspěšné léčby tohoto onemocnění je časná diagnostika. Během posledních let bylo ...
  • Spotřeba potravinových doplňků u různých skupin klientů fitness centra 

   Defence status: DEFENDED
   Tůmová, Olga (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá spotřebou potravinových doplňků u různých skupin klientů fitness centra. Práce je rozčleněna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je zaměřena na základy výživy, přičemž ...
  • Srovnání dietních a režimových zvyklostí u diabetiků a nediabetiků 

   Defence status: DEFENDED
   Kotková, Karolína (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   Bakalářská práce se věnuje problematice stravovacích a režimových zvyklostí diabetiků 2. typu a nediabetiků. Diabetes mellitus představuje závažné chronické onemocnění se stoupající prevalencí. Práce se zaměřuje na diabetiky ...
  • Strava cvičících osob s nadváhou a obezitou - generační rozdíly 

   Defence status: DEFENDED
   Egemová, Olga (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 2. 2019
   The bachelor thesis deals with the problems of obesity and overweight. The theoretical part includes the classification of obesity and overweight, the division of factors of origin, complications of obesity, eating disorders, ...
  • Úspěšnost studia z pohledu moderních metod analýzy dat 

   Defence status: DEFENDED
   Štuka, Čestmír (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 7. 2012
   Cílem práce je přispět pomocí statistické analýzy údajů dostupných o uchazečích v době přijímacího řízení k co nejlepší predikci budoucí studijní úspěšnosti studentů na 1. LF UK v Praze. Výběr studentů pro studium medicíny ...
  • Vliv životního stylu na složky metabolického syndromu 

   Defence status: DEFENDED
   Křesáková, Nikola (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
   Metabolic syndrome is a group of risk factors, including abdominal obesity, arterial hypertension, dyslipidemia and glucose metabolism disorders (prediabetes and type 2 diabetes mellitus). This syndrome affects about a ...
  • Využívání školních automatů, bufetů a obchodů s potravinami v blízkosti školy žáky ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Fischerová, Zuzana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Bakalářská práce si kladla za cíl zmapovat využívání nákupních možností ve škole a v jejím okolí, podmínek, které využívání ovlivňují, a nákupních preferencí žáků základní školy. Na základě získaných dat jsou zformulovány ...
  • Znalosti a zkušenosti pacientů s nutričním poradenstvím v souvislosti s výskytem některých komorbidit obezity. 

   Defence status: DEFENDED
   Kollerová, Martina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Cílem této bakalářské práce bylo získat ucelený pohled na nutriční poradenství a potvrdit nebo vyvrátit potřebu regulace vykonávání povolání výživového poradce. V teoretické části je vysvětlen vztah obezity a souběžných ...
  • Znalosti pacientů o vědecké a alternativní dietologii, funkčních potravinách v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Weidenthalerová, Edita (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou znalostí pacientů o alternativní a vědecké dietologii. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část pojednává o dietologii jak z hlediska všeobecně známé ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV