• Bezčasová dynamika 

   Defence status: DEFENDED
   Ducháček, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • De Sitterovská speciální relativita 

   Defence status: DEFENDED
   Vrecion, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Tato práce se zabývá de Sitterovým prostorem jako alternativou k Minkowského pro- storočasu, který je standardně základem pro budování teorií popisujících látku a pole (například kvantové teorie pole). Podrobněji je ...
  • Dynamika kauzálních množin 

   Defence status: DEFENDED
   Káninský, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Teorie kauzálních množin představuje možný přístup k formulaci teorie kvan- tové gravitace. Staví na dvou základních principech, jimiž jsou příčinné uspořá- dání a diskrétnost. Kauzální množina, která je v optice teorie ...
  • Gravitační vlny v kosmologii 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Alžběta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 2. 2016
   V této práci se zaměřujeme na ovlivnění pozaďové metriky přidáním vy- sokofrekvenční gravitační vlny v konkrétních kosmologických modelech. Pou- žíváme Isaacsonův formalismus, doplněný o WKB aproximaci, ve kterém je změna ...
  • Hamiltonova funkce v mechanice klasické a kvantové 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Cílem této práce je prozkoumat Hamiltonovu funkci, její základní vlast- nosti a její vztah k amplitudě přechodu. Derivace Hamiltonovy funkce podle polohy a času mají význam hybnosti a energie. Znalost Hamiltonovy funkce ...
  • Inhomogeneous cosmological models 

   Defence status: DEFENDED
   Vrba, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 12. 2014
   In this work we study inhomogeneous cosmological models. After a brief review of applications of inhomogeneous solutions to Einstein equations in cosmology, we give a short description of the most widely used inhomogeneous ...
  • Inhomogeneous cosmology and averaging methods 

   Defence status: DEFENDED
   Kašpar, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 9. 2014
   In this work we have examined different methods of averaging in general relativity and cosmology. We developed the method based on Cartan scalars. We computed the backreaction term for a flat LTB model with a special ansatz ...
  • Interakce gravitačního záření s látkou 

   Defence status: DEFENDED
   Tintěra, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   V předložené práci studujeme gravitační vlny ve vysokofrekvenční aproxi- maci a jejich interakci s látkovými vlnami srovnatelné frekvence. Zobecníme forma- lismus R. A. Isaacsona na případ nevakuových prostoročasů. Formulujeme ...
  • Kanonické kvantování midisuperspace modelů 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   In this work we will try to quantize midisuperspace model of spherically sym- metric spacetime with massless scalar field. On this type of spacetimes we apply Dirac method of canonical quantization, leading to Wheeler-DeWitt ...
  • Kvazilokální horizonty 

   Defence status: RECOGNIZED
   Polášková, Eliška (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 9. 2019
   V této práci diskutujeme nevýhody globálně definovaného horizontu událostí a uvádíme kvazilokální definici časového řezu hranice černé díry jako tzv. mar- ginálně zachycenou plochu, na níž vymizí expanze vnější normálové ...
  • Kvazilokální horizonty 

   Defence status: DEFENDED
   Klozová, Eliška (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   V této práci diskutujeme nevýhody globálně definovaného horizontu událostí a uvádíme kvazilokální definici časového řezu hranice černé díry jako tzv. mar- ginálně zachycenou plochu, na níž vymizí expanze vnější normálové ...
  • Makroskopická gravitace 

   Defence status: DEFENDED
   Kašpar, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
   Díky nelinearitě Einsteinových rovnic lze jejich středováním obdržet rovnice obecné relativity (zejména s uplatněním v kosmologii) s modifikovanou pravou stranou. Jedním z prvních kovariantních přístupů k tomuto problému ...
  • Probabilistic Spacetimes 

   Defence status: DEFENDED
   Káninský, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Probabilistic Spacetime is a simple generalization of the classical model of spa- cetime in General Relativity, such that it allows to consider multiple metric field realizations endowed with probabilities. The motivation ...
  • Topologie v teorii relativity 

   Defence status: DEFENDED
   Garlík, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV