• Algoritmizace geometrického zobrazování ploch 

   Matěková, Radka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 3. 2015
   My diploma thesis deals with parallel and central projections of surfaces and algorithmization of their creation. It gives information about differential geometry of surfaces. Basic terms are explained as well as methods ...
  • Algoritmizace geometrického zobrazování ploch 

   Matěková, Radka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Práce se zabývá průměty ploch v rovnoběžném či středovém promítání a algoritmizací jejich tvorby. Poskytuje přehled o diferenciální geometrii ploch. Vysvětluje základní pojmy, dává návod ke hledání parametrických vyjádření ...
  • Anaglyfy a jejich využití ve výuce stereometrie 

   Matěková, Radka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Práce se zabývá anaglyfy a jejich tvorbou. Poskytuje přehled o lineární perspektivě, která je základem pro vytváření anaglyfů. Vysvětluje pojmy lineární perspektivy a možné postupy, jak konstruovat průměty v tomto promítání. ...
  • Computer Representation of Surfaces 

   Chudáčková, Eliška (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   In this work we first introduce the basics of surface study and than we get acquainted with three basic types of surfaces of computer graphics, Bézier, rational Bézier and B-spline surfaces. This is to prepare the reader ...
  • Geometrické základy fotogrammetrie 

   Frühbauer, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Diplomová práce Geometrické základy fotogrammetrie se podrobně zabývá konstruktivní fotogrammetrií a geometrickou rekonstrukcí vodorovného a šikmého snímku. Práce obsahuje rovněž kapitolu o fotogrammetrii jako vědním oboru ...
  • Geometrie stínu 

   Tolkunova, Yulianna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Předložená práce se věnuje geometrickému osvětlení a metodám jeho sestrojování. Je zaměřená na rovnoběžné a středové osvětlení těles do roviny a těles na tělesa. Práce obsahuje teoretickou část, ve které se lze dozvědět o ...
  • Geometrie stínu 

   Tolkunova, Yulianna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Název práce: Geometrie stínu Autor: Yulianna Tolkunova Katedra (Ústav): Katedra didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. Abstrakt: Předložená práce se věnuje geometrickému osvětlení a ...
  • Kinematická geometrie v rovině 

   Javorská, Zdeňka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole jsou vysvětleny základní pojmy kinematické geometrie, které jsou doplněny nejen obrázky, ale i dynamickými programy vytvořenými v softwaru GeoGebra. Druhá ...
  • Metody konstrukcí lineární perspektivy a její využití v praxi 

   Pecinová, Iva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Název práce: Metody konstrukcí lineární perspektivy a její využití v praxi Autor: Bc. Iva Pecinová Katedra / Ústav: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Petra Surynková, Ph.D., Katedra didaktiky ...
  • Modelování křivek na počítači 

   Chudáčková, Eliška (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 2. 2015
   Název práce: Modelování křivek na počítači Autor: Eliška Chudáčková Katedra: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. Abstrakt: Bakalářská práce Modelování křivek na počítači se ...
  • Moderní výuka prostorové geometrie 

   Bartošová, Eliška (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   Tato práce je především sbírkou řešených příkladů z deskriptivní geometrie, která je však doplněna o základní teorii nutnou pro tato řešení. Teorie obsahuje definici a základní vlastnosti mnohoúhelníků i jejich konstrukce. ...
  • Pravidelná a polopravidelná tělesa ve vyšších dimenzích 

   Pekař, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Tato práce se věnuje vícedimenzionálním objektům, které jsou v běžném euklidovském prostoru známé jako Platónská a Archimédova tělesa. Ačkoli popisujeme především útvary čtyřrozměrné a jejich vztah k prvkům dimenze nižší, ...
  • Rekonstrukce fotografického snímku 

   Frühbauer, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   Bakalářská práce Rekonstrukce fotografického snímku se zabývá konstruktivní fotogrammetrií, rekonstrukcí vodorovného snímku a 3D vizualizací rekonstruo- vaných objektů. Může být použita jako učební doplněk při studiu ...
  • Systém pro podporu výuky kuželoseček 

   Hejlová, Eliška (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   Práce představuje vlastní software pro rýsování na počítači zaměřený na kon- strukci kuželoseček. Je určena především středoškolským studentům a jejich učitelům pro použití při výuce deskriptivní geometrie a matematiky. ...
  • Zborcené přímkové plochy 

   Duspivová, Jiřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
   Bakalářská práce se věnuje zborceným přímkovým plochám, jejich teoretickému popisu a postupům tvorby fyzických modelů využitelných ve výuce. Teoretická část je zaměřena na definice základních pojmů a klasifikaci geometrických ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV