• Algoritmizace geometrického zobrazování ploch 

   Defence status: DEFENDED
   Matěková, Radka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Práce se zabývá průměty ploch v rovnoběžném či středovém promítání a algoritmizací jejich tvorby. Poskytuje přehled o diferenciální geometrii ploch. Vysvětluje základní pojmy, dává návod ke hledání parametrických vyjádření ...
  • Algoritmizace geometrického zobrazování ploch 

   Defence status: RECOGNIZED
   Matěková, Radka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 3. 2015
   Práce se zabývá průměty ploch v rovnoběžném či středovém promítání a algoritmizací jejich tvorby. Poskytuje přehled o diferenciální geometrii ploch. Vysvětluje základní pojmy, dává návod ke hledání parametrických vyjádření ...
  • Anaglyfy a jejich využití ve výuce stereometrie 

   Defence status: DEFENDED
   Matěková, Radka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Práce se zabývá anaglyfy a jejich tvorbou. Poskytuje přehled o lineární perspektivě, která je základem pro vytváření anaglyfů. Vysvětluje pojmy lineární perspektivy a možné postupy, jak konstruovat průměty v tomto promítání. ...
  • Computer Representation of Surfaces 

   Defence status: DEFENDED
   Chudáčková, Eliška (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   In this work we first introduce the basics of surface study and than we get acquainted with three basic types of surfaces of computer graphics, Bézier, rational Bézier and B-spline surfaces. This is to prepare the reader ...
  • From computer 3D modelling to reality and back 

   Defence status: DEFENDED
   Zdražil, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Technologický pokrok neustále zrychluje a v jeho popředí se hřejí technologie spojené s 3D počítačovým modelováním, jako třeba 3D tisk, skenování a technologie spojené s virtuálně rozšířenou realitou. Tato práce dává ...
  • Geometrické základy fotogrammetrie 

   Defence status: DEFENDED
   Frühbauer, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Diplomová práce Geometrické základy fotogrammetrie se podrobně zabývá konstruktivní fotogrammetrií a geometrickou rekonstrukcí vodorovného a šikmého snímku. Práce obsahuje rovněž kapitolu o fotogrammetrii jako vědním oboru ...
  • Geometrie stínu 

   Defence status: DEFENDED
   Tolkunova, Yulianna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Název práce: Geometrie stínu Autor: Yulianna Tolkunova Katedra (Ústav): Katedra didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. Abstrakt: Předložená práce se věnuje geometrickému osvětlení a ...
  • Geometrie stínu 

   Defence status: DEFENDED
   Tolkunova, Yulianna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Předložená práce se věnuje geometrickému osvětlení a metodám jeho sestrojování. Je zaměřená na rovnoběžné a středové osvětlení těles do roviny a těles na tělesa. Práce obsahuje teoretickou část, ve které se lze dozvědět o ...
  • Kinematická geometrie v rovině 

   Defence status: DEFENDED
   Javorská, Zdeňka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole jsou vysvětleny základní pojmy kinematické geometrie, které jsou doplněny nejen obrázky, ale i dynamickými programy vytvořenými v softwaru GeoGebra. Druhá ...
  • Konstrukční úlohy ve středovém promítání 

   Defence status: DEFENDED
   Kukučík, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Název práce: Konstrukční úlohy ve středovém promítání Autor: Martin Kukučík Katedra / Ústav: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Petra Surynková, Ph.D., Katedra didaktiky matematiky Abstrakt: ...
  • Metody konstrukcí lineární perspektivy a její využití v praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Pecinová, Iva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Název práce: Metody konstrukcí lineární perspektivy a její využití v praxi Autor: Bc. Iva Pecinová Katedra / Ústav: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Petra Surynková, Ph.D., Katedra didaktiky ...
  • Modelování křivek na počítači 

   Defence status: DEFENDED
   Chudáčková, Eliška (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 2. 2015
   Název práce: Modelování křivek na počítači Autor: Eliška Chudáčková Katedra: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. Abstrakt: Bakalářská práce Modelování křivek na počítači se ...
  • Moderní výuka prostorové geometrie 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošová, Eliška (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   Tato práce je především sbírkou řešených příkladů z deskriptivní geometrie, která je však doplněna o základní teorii nutnou pro tato řešení. Teorie obsahuje definici a základní vlastnosti mnohoúhelníků i jejich konstrukce. ...
  • Plochy strojírenské praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Duspivová, Jiřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Diplomová práce se věnuje geometrickým plochám a jejich apli- kacím ve strojírenství. Teoretické části jsou zaměřeny na definice základních pojmů a matematický popis křivek, ploch a transformací. Dále je uvedena klasifikace ...
  • Pravidelná a polopravidelná tělesa ve vyšších dimenzích 

   Defence status: DEFENDED
   Pekař, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Tato práce se věnuje vícedimenzionálním objektům, které jsou v běžném euklidovském prostoru známé jako Platónská a Archimédova tělesa. Ačkoli popisujeme především útvary čtyřrozměrné a jejich vztah k prvkům dimenze nižší, ...
  • Rekonstrukce fotografického snímku 

   Defence status: DEFENDED
   Frühbauer, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   Bakalářská práce Rekonstrukce fotografického snímku se zabývá konstruktivní fotogrammetrií, rekonstrukcí vodorovného snímku a 3D vizualizací rekonstruo- vaných objektů. Může být použita jako učební doplněk při studiu ...
  • Systém pro podporu výuky kuželoseček 

   Defence status: DEFENDED
   Hejlová, Eliška (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   Práce představuje vlastní software pro rýsování na počítači zaměřený na kon- strukci kuželoseček. Je určena především středoškolským studentům a jejich učitelům pro použití při výuce deskriptivní geometrie a matematiky. ...
  • Výuka prostorové geometrie na SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Smetana, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   1 Title: Curriculum of solid geometry at czech high schools Author: Adam Smetana Department: Department of Mathematics Education Supervisor: RNDr. Petra Surynková, Ph.D Abstract: The topic of the bachelor thesis is Curriculum ...
  • Zborcené přímkové plochy 

   Defence status: DEFENDED
   Duspivová, Jiřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
   Bakalářská práce se věnuje zborceným přímkovým plochám, jejich teoretickému popisu a postupům tvorby fyzických modelů využitelných ve výuce. Teoretická část je zaměřena na definice základních pojmů a klasifikaci geometrických ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV