• Algoritmy pro řešení hry Sokoban 

   Defence status: DEFENDED
   Galajda, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Cieľom práce je priniesť uceleného sprievodcu problémom riešenia hry SOKOBAN. Práca sa zaoberá postupne problematikami definície problému, štúdiami jeho náročnosti, výberom vhodných algoritmov, a napokon aj ich implementáciou ...
  • Archivace dat užitím nejdelší společné podposloupnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Pihera, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Práce zkoumá existující algoritmy pro řešení problému nejdelší společné podposloupnosti. Snaží se je aplikovat při řešení problému efektivního ukládání dat, která se velmi málo liší. Například se jedná o verze jednoho ...
  • Automated prediction of results of tennis matches 

   Defence status: DEFENDED
   Ščavnický, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   V předložené práci studujeme předpovídání tenisových výsledků mužů za pomoci vícevrtevnaté neuronové sítě. Navrhujeme různé druhy vstupních a výstupních parametrů a taky existují techniky jejich předzpracování pro neuronové ...
  • Automatické generování realistického terénu pomocí technik strojového učení 

   Defence status: DEFENDED
   Střelský, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Název práce: Automatické generování realistického terénu pomocí technik strojo- vého učení Autor: Jakub Střelský Katedra: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Pavel Surynek, ...
  • Efektivní řešič problémů Booleovské splnitelnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Balyo, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Problém boolovskej splniteľnosti je jedným z najdôležitejších a najviac študovaných problémov umelej inteligencie. Mnoho teoretických a priemyselných problémov sa prevádza na SAT a rieši sa pomocou riešiča SAT. V rámci ...
  • Generovaní sebe-replikujících celulárních automatů 

   Defence status: DEFENDED
   Bardiovský, Vojtech (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Trieda seba-replikujúcich celulárnych automatov je zaujimavá najma tým, že demonštruje schopnost' jednoduchých prostredí vytvárat' štruktúry schopné seba-replikácie. Okrem vytvorenia svojej kópie dokáže vhodne nadefinovaný ...
  • Klasifikace bitmapových obrázků 

   Defence status: DEFENDED
   Lukšová, Ivana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   V tejto práci navrhujeme metódu na automatickú klasifikáciu bitmapových obrázkov na základe obsahu do tried ako budovy, krajinky, fotografie apod. Metóda využíva koncepty strojového učenia, konkrétne mechanizmus rozhodovacieho ...
  • Kooperativní hledání cest s protivníkem 

   Defence status: DEFENDED
   Ivanová, Marika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Předložená práce definuje a zkoumá problém kooperativního hledání cest s protivníkem (adversarial cooperative path finding - ACPF), který představuje zobecnění známé úlohy kooperativního hledání cest. Oproti standardní ...
  • Koordinované hledání cest s formacemi 

   Defence status: DEFENDED
   Obrázek, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Tato práce se zabývá koordinovaným hledáním cest pro více agentů s rozšířením o formace pro použití v počítačových hrách. Problém jsme formálně zadefinovali a navrhli a implementovali jsme parametrizovatelný hierarchický ...
  • Modelování kooperativního hledání cest 

   Defence status: DEFENDED
   Ježek, Milan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   V této práci jsou popsány nové modely pro řešení kooperativního hledání cest (cpf) s požadavkem na minimální makespan a je provedeno jejich experimentální porovnání se stávajícími modely. Nové modely uvedené v práci zkoumají ...
  • Multi-agentní hledání cest v orientovaných prostředích 

   Defence status: DEFENDED
   Švancara, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   V této práci se zaměříme na optimální multi-agentní plánování cest, které je NP-úplným problémem. K řešení této úlohy budeme využívat centralizovaný prohledávací algoritmus A*, pro který navrhneme novou heuristiku. Ke ...
  • Multiagentní systém pro řízení dopravy 

   Defence status: DEFENDED
   Čudai, Štefan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Predložená práca sa zaoberá multiagentným systémom pre riadenie cestnej premávky. Každý účastník cestnej premávky je racionálny agent, schopný pozorovať svoje okolie a komunikovať s ostatnými agentmi. Agent je navrhnutý, ...
  • Odstraňování nežádoucích objektů z digitálních fotografií 

   Defence status: DEFENDED
   Duga, Radovan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Ciel'om tejto práce je preštudovat' metódy súvisiace s odstraňovaním nežiadúcich objektov z digitálnej fotografi e a následne navrhnút' a implementovat' grafi cký nástroj, ktorý bude poloautomaticky (za pomoci užívatel'a) ...
  • Počítačový Poker 

   Defence status: DEFENDED
   Kýpeť, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   V predloženej práci je popásaný návrh a implementácia prostredia pre hranie hry Texas Hold'em poker, vrátane návrhu a implementácie systému, ktorý simuluje hráča tejto hry. Tento systém tvoria tri nami vytvorene stratégie, ...
  • Rozpoznávání a filtrace nežádoucích video-sekvencí 

   Defence status: DEFENDED
   Vlček, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   V bakalářské práci se zabývámmožnostmirozpoznávánívideo-sekvencía možnostístrojovéhoučení na základě předešlýchznalostí.K učenívyužívámneuronovýchsítí,kterýmpředávámcharakteristiky vytvořené zobrázků.Obrázkycharakterizuji ...
  • Rozpoznávání rukopisu pomocí neuronové sítě 

   Defence status: DEFENDED
   Petr, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Název práce: Rozpoznávání rukopisu pomocí neuronové sítě Autor: Martin Petr Katedra (ústav): Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Pavel Surynek, PhD. e-mail vedoucího: ...
  • Rozpoznávání textu na fotografiích exteriéru 

   Defence status: DEFENDED
   Tran, Tuan Hiep (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Název práce: Rozpoznávání textu na fotografiích exteriéru Autor: Tuan Hiep Tran Abstrakt Ústředním tématem naší práce je rozpoznávání textu v exteri- éru. Tato technologie nachází v současnosti mnohá uplatnění v praxi a ...
  • Řešení problémů booleovské splnitelnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Balyo, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   V této práci studujeme možnosti rozkladu booleovských formulí do komponent souvislosti. Z tohoto důodu zavádíme nový pojem - komponentový strom. Popisujeme některé vlastnosti komponentových stromů a možnosti jejich aplikace. ...
  • Simulace vlakové dopravy s optimalizací 

   Defence status: DEFENDED
   Langhammer, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Cílem práce bylo vytvoření systému pro simulaci vlakové dopravy s možností optimalizace. Systém může sloužit pro nalezení optimálního jízdního řádu v pevné železniční síti. Vstup systému se skládá z vlakové sítě, požadavcích ...
  • Software pro modelování jízdních vlastností automobilu 

   Defence status: DEFENDED
   Malý, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Tato práce je určena všem zájemcům o fyzikální modely, diskrétní počítačové simulace a automobilismus. Text popisuje matematický model automobilu, popis sil a jevů, které při pohybu automobilu vznikají. Model se zaměřuje ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV