• Chronotyp, denní režim a jeho souvislosti se sociodemografickými charakteristikami a životním stylem 

   Defence status: DEFENDED
   Cápíková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   Diplomová práce se zabývá popisem vzorku české populace z hlediska chronotypu a jeho vztahu k sociodemografickým charakteristikám a k proměnným postihujícím životní styl. Snahou této práce je také popsat zkoumaný vzorek z ...
  • Circadian clock in hippocampus 

   Defence status: DEFENDED
   Šuchmanová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Hipokampus je významnou součástí limbického systému, zastávající důležitou úlohu v procesu tvorby vzpomínek. V nedávné době bylo zjištěno, že se v hipokampu, tak jako v dalších periferních orgánech a částech mozku, nacházejí ...
  • Circadian regulation of glucocorticoid secretion 

   Defence status: DEFENDED
   Tejkal, Karel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Glukokortikoidy jsou skupina steroidních hormonů, které jsou syntetizovány v nadledvinách. Vykonávají četné funkce související s metabolismem, imunitní odpovědí a ontogenezí. Glukokortikoidy účinkují jako výkonné molekuly ...
  • Cirkadianní systém pacientů s Alzheimerovou nemocí 

   Defence status: DEFENDED
   Weissová, Kamila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   1. ABSTRAKT Alzheimerova nemoc (AN) je závažné neurodegenerativní onemocnění, které postihuje především starší populaci. Epidemiologické studie posledních let poukazují na výrazný nárůst této nemoci ve světové populaci, ...
  • Cirkadiánní hodiny během ontogeneze 

   Defence status: DEFENDED
   Olejníková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 6. 2011
   Cirkadiánní systém umožňuje organismům adaptovat se na periodicky se měnící podmínky na Zemi. U savců se skládá z centrálního pacemakeru v suprachismatických jádrech (SCN) hypotalamu a dalších oscilátorů, které se nacházejí ...
  • Cirkadiánní hodiny v mozku a jejich funkce 

   Defence status: DEFENDED
   Miklasová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   V mozku se nachází centrum řídící cirkadiánní rytmy, jehož funkci u savců zastávají suprachiasmatická jádra hypothalamu (SCN). Mimo těchto jader se v mozku nachází i další struktury, které se na celkové koordinaci cirkadiánních ...
  • Cirkadiánní hodiny v suprachismatických jádrech hypothalamu a mechanismus jejich synchronizace s vnějším prostředím 

   Defence status: DEFENDED
   Parkanová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
  • Cirkadiánní regulace cyklu buněčného dělení a její poruchy 

   Defence status: DEFENDED
   Houdek, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Cirkadiánní regulace leukocytů 

   Defence status: DEFENDED
   Kováčová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 9. 2020
  • Cirkadiánní regulace spánku během ontogeneze člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Grieblová, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
   Cirkadiánní systém se vyvinul jako systém umožňující přizpůsobit se periodicky se měnícím podmínkám na Zemi. U savců, a tedy i u člověka, je cirkadiánní systém složen z centrálního a periferních oscilátorů generujících ...
  • Cirkadiánní systém a neuropsychiatrická onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Šuchmanová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Neurodegenerativní a psychiatrická onemocnění jsou významným problémem, týkajícím se veliké části lidské populace. V poslední době vzrůstá povědomí o poruchách spánku a cirkadiánních rytmů, které tyto nemoci často doprovázejí ...
  • Cirkadiánní systém během časné ontogeneze a jeho poruchy u animálních modelů a u člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Mikulášková, Marta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 5. 2014
   Vnitřní časový systém řídí všechny fyziologické procesy v našem těle, které se pravidelně opakují se zhruba denní, tj. cirkadiánní, periodou. Tento časový systém funguje na mnoha úrovních, od úrovně molekulární až po ...
  • Cirkadiánní systém laboratorního potkana během ontogeneze 

   Defence status: DEFENDED
   Olejníková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 5. 2013
   Jednou z vlastností společných téměř všem živým organismům je schopnost vytvářet a udržovat endogenní rytmy, které jsou řízeny biologickými hodinami. Rytmy opakující se v neperiodickém prostředí s periodou přiblížně 24 ...
  • Cirkadiánní systém laboratorního potkana kmene SHR 

   Defence status: DEFENDED
   Pačesová, Dominika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Suprachiasmatická jádra (SCN) jsou sídlem centrálního oscilátoru savců. Kontrolují a koordinují cirkadiánní rytmy v těle a tím zajišťují optimální chod organismu v měnících se podmínkách okolního prostředí. SCN jsou ...
  • Effect of psychopharmacological drugs on circadian clocks in brain 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Nicole Aemilia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
  • Entrainment of the circadian clock within the rat suprachiasmatic nukleus during fetal and early postnatal development 

   Defence status: DEFENDED
   El-Hennamy Essam, Rehab (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 8. 2008
   All mammals exhibit daily rhythms which persist in non-periodic environment with a period close to 24h. These rhythms are entrained to the 24h day mostly by the light-dark cycle. These circadian rhythms are controlled by ...
  • Expression of clock genes in the rat suprachiasmatic nucleus and liver: effect of photoperiod and development 

   Defence status: DEFENDED
   Sládek, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 7. 2006
  • Fotoperiodická synchronizace cirkadiánnich hodin v suprachiasmatických jádrech 

   Defence status: DEFENDED
   Parkanová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Most of physiological processes run in the organisms persistently, they begin in a definite rhythm again and again. The greatest attention is paid to the rhythms, whose period is equal to one day - they are called circadian ...
  • Fyziologické funkce cirkadiánního systému a jejich poruchy 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Marta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 5. 2007
  • Interaction between circadian clock and macrophages in the adipose tissue 

   Defence status: DEFENDED
   Honzlová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 5. 2017
   Dobře fungující cirkadiánní systém je důležitou součástí zdravého organismu a jeho narušení může vést k ovlivnění metabolických funkcí a následným rozvojem obezity a diabetu mellitu 2.typu. Obezita je obecně doprovázena ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV