• Laický stát - ústavní garance a zákonné provedení 

   Defence status: DEFENDED
   Szalonnás, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 10. 2012
   This dissertation deals with the relationship between state and religions as social phenomena and examines it from several perspectives in order to review the meaning of the term "lay state." In the first chapter, it ...
  • Legislativní proces po vstupu ČR do EU 

   Defence status: DEFENDED
   Machytka, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 4. 2016
   Cílem této diplomové práce je vymezení a systematické pojednání jak o legislativním procesu právními předpisy regulovaném, tak i o legislativním procesu na úrovni vlády, který je formalizován jen zčásti. Fenomén legislativního ...
  • Parlamentní kontrola vlády 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 10. 2007
  • Podstatné náležitosti demokratického právního státu v Ústavě České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Žáček, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 3. 2021
   Podstatné náležitosti demokratického právního státu v Ústavě České republiky Abstrakt Cílem této práce je co nejkomplexněji zmapovat zakotvení materie podstatných náležitostí demokratického právního státu v právním řádu ...
  • Postavení vlády v ústavních systémech vybraných států světa 

   Defence status: DEFENDED
   Makajev, Miroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 9. 2012
   Resumé Smyslem této práce je představit širokou paletu institutů vztahujících se k postavení vlády v ústavních systémech a analyzovat jejich dopad na ústavní a politickou realitu. Práce se zaměřuje na tři okrihy problémů ...
  • Pozměňovací návrhy nesouvisející s předmětem osnovy zákona v legislativní praxi České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Fenclová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 1. 2013
   diplomové práce "Pozměňovací návrhy nesouvisející s předmětem osnovy zákona v legislativní praxi České republiky" Cílem práce bylo pojednat o problematice nesouvisejících pozměňovacích návrhů. V první kapitole bylo pojednáno ...
  • Právní postavení soudce v České republice a Spolkové republice Německo 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzal, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 4. 2010
   125 Záv r Cílem této diplomové práce je provést analýzu právního postavení soudce ve dvou st edoevropských zemích - eské republice a Spolkové republice N mecko a posoudit, které instituty n meckého práva by bylo vhodné a ...
  • Právní úprava postavení politických stran 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 9. 11. 2012
   Právní úprava postavení politických stran Diplomová práce rozebírá právní úpravu postavení politických stran v České republice, která je základní součástí ústavního práva. Diplomová práce se skládá z osmi kapitol, zpravidla ...
  • Právo na život a trest smrti 

   Defence status: DEFENDED
   Caletka, Lumír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 6. 2011
   Shrnutí Trest smrti neboli nejvyšší trest, či také absolutní trest je trest, který předpokládá usmrcení (neboli popravu) odsouzeného člověka za trestný čin, za který je dle platného trestního práva možné tento trest uložit. ...
  • Právo na život a trest smrti 

   Defence status: DEFENDED
   Koprnická, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 9. 5. 2007
  • Právo na život a trest smrti 

   Defence status: DEFENDED
   Šimáček, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 5. 2007
  • Právo na život a trest smrti 

   Defence status: DEFENDED
   Žižka, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 4. 2006
  • Právo na život a trest smrti 

   Defence status: DEFENDED
   Peleška, František (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 3. 2009
   95 VII. ZÁVĚR Snad žádné jiné téma nevyvolalo a stále nevyvolává tolik bouřlivých diskusí jako téma mé diplomové práce, ve kterém se dostává do konfliktu na jedné straně základní lidské právo každého jedince, a to právo ...
  • Problematika ústavnosti regulačních poplatků ve zdravotnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Svatoš, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 4. 2015
   Cílem této diplomové práce bylo posoudit ústavnost regulačních poplatků ve zdravotnictví, které byly zavedeny v ČR roce 2007. První kapitola rozebírá dva nálezy Ústavního soudu ČR, které se týkaly posouzení souladu regulačních ...
  • Státoprávní postavení Náhorního Karabachu 

   Defence status: DEFENDED
   Barsegyan, Karmen (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Resumé Tato diplomová práce se zabývá historií, státoprávním postavením, statusem a uznáním Náhorního Karabachu. Problematika Náhorního Karabachu je často diskutovaným a politický ožehavým tématem mezinárodního společenství. ...
  • Svoboda projevu a její meze 

   Defence status: DEFENDED
   Smílek, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 6. 2014
   Tato diplomová práce pojednává o svobodě projevu a jejích mezích. Svoboda projevu je jakožto základní lidské právo nezbytné pro řádné fungování demokratického právního státu a v tomto ohledu mu také musí být dána náležitá ...
  • Svoboda svědomí a náboženského vyznání v českém právním řádu 

   Defence status: DEFENDED
   Rychtář, Ladislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 5. 2006
  • Ústavní záruky nestrannosti soudců a její sociální konotace 

   Defence status: DEFENDED
   Žižko, Igor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Moderní společnost je založena na úctě k jedinci a zároveň s tím si vytvořila institut soudnictví, v jehož rámci by strany měly v zájmu zachování sociální soudržnosti řešit své spory prostřednictvím systému uplatňování ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV