• Adalbert III. a jeho doba 

   Defence status: DEFENDED
   Strnadová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato práce pojednává o osobnosti českého prince Adalberta z rodu Přemyslovců. Jejím cílem je analýza jeho života a jednání v kontextu nábožensko-politické situace ve Svaté říši římské a českých zemích. Zaměřuje se na tři ...
  • Anglikánská církev: srovnání vývoje za vlády Jindřicha VIII. a Eduarda VI. 

   Defence status: DEFENDED
   Vozabulová, Diana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá komparací vývoje anglikánské církve za vlády Jindřicha VIII. a jeho syna Eduarda VI. V první části práce je stručně nastíněno pozadí vlády Jindřicha VIII. a Eduarda VI., za kterého ...
  • Barlaam Kalábrijský a snahy o sblížení západu s východem ve 14. století 

   Defence status: DEFENDED
   Tříska, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   The following bachelor thesis Barlaam of Calabria and the efforts towards rapprochement of the East and the West in the 14th century pursues the work of Barlaam, which deals with the contemporary attempts to reunite the ...
  • Bitva u Bannockburnu jako příspěvek k formování skotské nezávislosti 

   Defence status: DEFENDED
   Pecková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   The bachelor thesis "Battle of Bannockburn as a contribution to the shaping of Scottish Independence" deals with the history of Scotland during the First War of Scottish Independence. In this period, the Scots were fighting ...
  • Christianizace Velké Moravy jako součást kulturně desintegračních procesů mezi Byzantskou říší a Západem 

   Defence status: DEFENDED
   Šenk, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na christianizaci Velké Moravy, kterou zasazuje do kontextu kulturně desintegračních procesů mezi Východem a Západem. Práce tedy nejprve mapuje počátky kulturního a politického rozdělení ...
  • Dějiny řádu augustiniánů poustevníků (13.-16. století) 

   Defence status: DEFENDED
   Záhořová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Práce se snaží alespoň v základních obrysech představit dějiny řádu augustiniánů poustevníků, který byl založen z iniciativy papeže Alexandra IV. bulou Licet ecclesiae 9. dubna 1256. Do řádu byla postupně včleněna severoitalská ...
  • Eliáš z Cortony: vikář svatého Františka z Assisi a generální ministr řádu menších bratří 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváč, Stanislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Bakalářská práce předkládá biografický profil druhého generálního ministra Řádu menších bratří Eliáše z Cortony. V chronologickém pořadí líčí jeho životní osudy od vstupu do františkánského bratrstva až po úmrtí v roce ...
  • Girolamo Savonarola - muž na přelomu věků 

   Defence status: DEFENDED
   Banďouch, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Předložená práce se zabývá tématy spojenými s životem a aktivitami Girolama Savonaroly. Hlavní pozornost je věnována druhé polovině 15. století, která nicméně není zkoumána jako uzavřené časové období, ale v souvislosti s ...
  • Historicko-duchovné korene benediktínskeho hnutia 

   Defence status: DEFENDED
   Bridová, Mária (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   Práca sa zaoberá hľadaním historických koreňov a súvislostí, ktoré viedli Benedikta z Nursie, nazývaného otcom západného mníšstva, k vzniku Regule. Spracúva rôzne počiatočné štádia mníšstva vzniknuté na Východe a myšlienky, ...
  • Karel I. z Anjou a projekt církevní unie 

   Defence status: DEFENDED
   Průšová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Hlavním tématem práce je projekt církevní unie mezi řeckou ortodoxní a latinskou západní církví, tedy pokus o jejich spojení ukončující více než dvě století trvající schizma, realizovaný na Druhém lyonském koncilu v roce ...
  • Katarská hereze v jižní Francii 

   Defence status: DEFENDED
   Žďárská, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Katarská hereze v jižní Francii Anotace: Diplomová práce se zabývá dějinami katarské hereze na území jižní Francie od poloviny 12. do 1. třetiny 14. století. Podává podrobný popis historických událostí, které ovlivňovaly ...
  • Katolicko-protestantský spor o pojímání očistce v 16. století 

   Defence status: DEFENDED
   Roček, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   (česky) Předkládaná práce se zabývá sporem o pojímání a existenci očistce mezi katolickou církví a protestantskými skupinami na počátku 16. století. Cílem práce je především analyzovat základní rozdíly a důvody, které vedly ...
  • Klement Římský: jeho osobnost, dílo a místo v křesťanské tradici 

   Defence status: DEFENDED
   Török, Dan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Ve své práci se zabývám osobností Klementa Římského a významem jeho díla. Nejprve se vyjadřuji k problematice datace, abych následně Klementa zařadil do historického kontextu raného křesťanství. Poté na základě průzkumu ...
  • Království Jeruzalémské (1099-1187) 

   Defence status: DEFENDED
   Janoš, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   The main topic of the thesis is to capture the fundamental problems of Kingdom of Jerusalem from 1099-1187. The first part briefly outlines the political, religious and social situation in the period preceding the establishment ...
  • Království Jeruzalémské (1099-1187) 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Janoš, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Hlavním tématem diplomové práce je zachycení základních problémů existence Jeruzalémského království v letech 1099 - 1187. První část práce stručně nastiňuje politickou, náboženskou a sociální situaci v období, které ...
  • Království v Akkonu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Janoš, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Hlavním tématem bakalářské práce je zachycení základních problémů existence Království v Akkonu v letech 1187 - 1291. První část práce stručně nastiňuje situaci v Palestině v době prvních křížových výprav, vzniku Jeruzalémského ...
  • Království v Akkonu 

   Defence status: DEFENDED
   Janoš, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 2. 2013
   Hlavním tématem bakalářské práce je zachycení základních problémů existence Království v Akkonu v letech 1187 - 1291. První část práce stručně nastiňuje situaci v Palestině v době prvních křížových výprav, vzniku Jeruzalémského ...
  • La Queste del Saint Graal v kontextu vrcholně středověké spirituality 

   Defence status: DEFENDED
   Smetanová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   This bachelor thesis focuses on the legend of the Holy Grail, namely on its high version La Queste del Saint Graal, and tries to put it into the context of the historical, cultural and spiritual process in the western ...
  • Legitimita panovnické moci v období nástupu saské dynastie 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátil, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
  • "Nestvůrné bytosti" ve středověké imaginaci Britských ostrovů 

   Defence status: DEFENDED
   Roček, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   (česky) Předkládaná práce se zabývá otázkou, zdali křesťanská církev užívala příběhů obsahujících nestvůrné bytosti za účelem získání anglosaské společnosti pro novou víru. Tato otázka je rozebírána na příkladu interpretační ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV