Now showing items 1-20 of 45

  • Akutní účinky skopolaminu, antagonisty centrálních muskarinových acetylcholinových receptorů, na učení ve dvou kognitivních testech: Srovnání outbredních kmenů potkana Long-Evans a Wistar 

   Defence status: DEFENDED
   Entlerová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Prostorová navigace je velice významná pro život nejen u savců. Vědecky lze měřit neuronální a neurofarmakologické změny v učení a paměti člověka i potkana prostřednictvím jejich chování a reakcí na podněty. V rámci ...
  • Analysis of cognitive functions in recombinant inbred strains of rats produced by crossbreeding of SHR and BN Lx. lines 

   Defence status: DEFENDED
   Hatalová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Táto diplomová práca sa zaoberá prepojením medzi priestorovou pamäťou, genetikou a metabolickým syndrómom. Priestorová pamäť je veľmi komplexný znak, ovplyvnený množstvom faktorov. Pre tento experiment boli použité ...
  • Animální modely obsedantně-kompulzivní poruchy 

   Defence status: DEFENDED
   Radostová, Dominika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) je velmi časté chronické onemocnění, které má široké spektrum projevů. Tato heterogenita symptomů OCD ztěžuje samotný výzkum stejně jako interpretaci získaných výsledků. Klinické studie ...
  • Animální modely schizofrenie zaměřené na NMDA receptory 

   Defence status: DEFENDED
   Svojanovská, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   Glutamát představuje hlavní excitační neuropřenašeč v mozku savců, je zodpovědný za zpracování informací, a také za učení a paměť. Jeho koncentrace musí být udržovány ve správném fyziologickém rozmezí, jelikož nedostatek ...
  • Animální modely sporadické formy Alzheimerovy nemoci 

   Defence status: DEFENDED
   Popelíková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Alzheimerova choroba je závažným neurodegenerativním onemocněním postihujícím osoby ve vyšším věku, jehož incidence v populaci rok od roku rapidně narůstá. Dosud však neexistuje žádná účinná léčba a přesný mechanismus ...
  • Chování laboratorních potkanů v animálním modelu schizofrenii podobného chování navozeném aplikací látky MK-801 

   Defence status: DEFENDED
   Činková, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 5. 2007
  • Coding of stable and moving objects in the brain 

   Defence status: DEFENDED
   Lobellová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Priestorová navigácia je nevyhnutná pre prežitie vo svete. Zvieratá musia neustále aktualizovať svoju polohu a polohu iných živých či neživých organizmov. Navigácia je závislá na hipokampe a na hipokampálnych bunkách miesta. ...
  • Čichová bulbektomie u laboratorního potkana jako animální model deprese 

   Defence status: DEFENDED
   Entlerová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Odnětí čichového laloku (ang. olfactory bulbectomy; OBX; čichová bulbektomie) patří mezi nesmírně zajímavé experimentální fenomény vyvolávající řadu zajímavých hypotéz o roli této struktury ve fungování CNS. Také zasahuje ...
  • Dysfunctions of interneurons in schizophrenia 

   Defence status: DEFENDED
   Hrůzová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   Schizofrenie je celosvětové rozšířené závažné neuropsychiatrické onemocnění, které se projevuje abnormálním chováním, percepcí a myšlenkami. Schizofrenie je považována za neurovývojové onemocnění, které je patrně vyvoláno ...
  • Dysfunctions of neuronal and glial cells in schizophrenia with emphasis on their communication 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
  • The effect of agonist of the metabotropic glutamate receptors LY 379268 in an animal model of psychosis 

   Defence status: DEFENDED
   Rišňovská, Dominika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   Úvod: Schizofrénia je neuropsychiatrická porucha vyznačujúca sa kognitívnymi deficitmi, taktiež ako aj pozitívnymi a negatívnymi symptómami. Keďže dnešné antipsychotiká nepotláčajú všetky aspekty tejto choroby, je nutné ...
  • Effects of memantine and riluzole on learning deficits in an animal model of obsessive-compulsive disorder induced by 8-OH-DPAT sensitization 

   Defence status: DEFENDED
   Mainerová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   Obsedantně-kompulzivní porucha je chronické psychiatrické onemocnění. Vážně omezuje a mění kvalitu života. Léčba OCD je v této době založena na kombinaci antidepresiv a psychoterapie, presto spoustu pacientů zůstává bez ...
  • The establishment of invariable behaviour of rats in novel one-trial trace association task (OTTAT) 

   Defence status: DEFENDED
   Alexová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Animální modely paměti epizodického typu představují důležitou složku výzkumu epizodické paměti. Současně dostupné úlohy testující paměť epizodického typu však zcela nereflektují epizodickou paměť nebo vykazují důležité ...
  • Funkce neurogeneze v dospělém mozku 

   Defence status: DEFENDED
   Šejnová, Gabriela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Neurogeneze v dospělém mozku savců byla objevena v druhé polovině 20. století a od té doby jsou zkoumány její mechanismy, regulace i možné funkce. Dosud známe fyziologický průběh vzniku neuronů, víme, co jej může ovlivňovat, ...
  • Hippocampal coding of positions of inaccessible objects 

   Defence status: DEFENDED
   Hrůzová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   Schopnost zapamatovat si konkrétní prostředí a využít behaviorálních strategií k prostorové navigaci jsou nezbytné pro přežití ve volné přírodě. Za pomocí tvorby kognitivních map tyto procesy zprostředkovává hipokampus, ...
  • Hippocampal neuronal representation of a moving object in a novel spatial avoidance task 

   Defence status: DEFENDED
   Ahuja, Nikhil (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 5. 2021
   V reálném prostředí musí zvířata přizpůsobovat své chování jiným pohybujícím se zvířatům nebo předmětům; při lovu dravce, při migraci ve skupinách nebo při různých sociálních interakcích. Ve všech těchto situacích se zvíře ...
  • Hippocampus Dysfunction in Quinpirole Sensitization Model of Obsessive-Compulsive Disorder 

   Defence status: DEFENDED
   Brožka, Hana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 3. 2020
   Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) je závažné psychiatrické onemocnění, které se projevuje opakovanými nutkavými myšlenkami a následně stereotypním kompulzivním chováním. Do patofyziologie OCD jsou zapojeny změny ...
  • Inflammation as a mechanism of neuropsychiatric disorders and role of physical activity. 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváček, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Psychiatrická onemocnění jsou stále větší problém a způsobují obrovskou socio-ekonomickou zátěž na společnost po celém světě. Asociace mezi psychiatrickými onemocněními a zánětem jsou známy již po nějakou dobu, avšak stále ...
  • Intervalové časování a časoprostorová integrace 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláček, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Vnímání časoprostoru, následné uložení jeho struktury do paměti a případné vybavení je nezbytnou schopností pro přežití většiny dnes žijících živočichů. U vyšších obratlovců je tento proces součástí jejich deklarativní ...
  • Kognitivní deficit u schizofrenie a jejích animálních modelů 

   Defence status: DEFENDED
   Svojanovská, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Kognitivní deficit je charakteristickým příznakem schizofrenie a vyskytuje se u většiny pacientů s tímto onemocněním. K lepšímu porozumnění vzniku schizofrenie a její případné léčby se využívají animální modely. Častým ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV