• Autofiktionale und diaristische Erzählweisen in Peter Handkes Kurzprosa 

   Defence status: DEFENDED
   Trnková, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
   V práci jsme se pokusili popsat krátké prózy Petera Handka: Das Gewicht der Welt (1977), Die Geschichte des Bleistifts (1982), Versuch über die Müdigkeit (1990), Versuch über die Jukebox (1990), Versuch über den geglückten ...
  • Botho Strauß' philosophische und aphoristische Kurzprosa 

   Defence status: DEFENDED
   Číhalová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Diplomová práce se zabývá prozaickou tvorbou německého dramatika a spisovatele Botho Strauße, přičemž se soustřeďuje na jeho filozofickou a aforistickou krátkou prózu, kterou typologicky analyzuje na základě svazku Paare, ...
  • Camill Hoffmann. Eine Biographie 

   Defence status: DEFENDED
   Polák, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 1. 2007
   Tato pnice se zabyva zivotem Camilla Hoffmanna, basnika, prekladatele, novinare a eeskoslovenskeho diplomata. Narodil se v zidovske rodine ve stredocesk6n KoHne. Jeho materstinou byla nemeina, ale stejne tak dobre hovofil ...
  • Die Erzählerrollen in Christa Wolfs "Kindheitsmuster" 

   Defence status: DEFENDED
   Flíčková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Pfedlozemi diplomova praee se zabYva strategii vypraveni v knize Vzory derstvi (v originale Kindheitsmuster) od Christy Wolfove. Toto dilo do velke miry obsahuje autobiografieke prvky, autorka v nem ctenäfi zpfistupnuje ...
  • Fiktion, biographie und dokument in der narrativen prosa von W.G. Sebald 

   Defence status: DEFENDED
   Richterová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   This dissertation is devoted to fiction, biographical and documentary work in the prose of the German author W. G. Sebald. W. G. Sebald was a unique character with a distinguished way of storytelling on the post-war German ...
  • Funktionen von Körperlichkeit und Erotik in der Literatur der Postmoderne: Elfriede Jelinek, Ingomar Kieseritzky und Thomas Brussig 

   Defence status: DEFENDED
   Stegbauerová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   The submitted thesis deals with the functions of sexuality and eroticism in the postmodern literature, concretely examined on the novels Pianist (Die Klavierspielerin, published in the year 1983) by the Austrian writer and ...
  • Die katholische Liedpropaganda in den Böhmischen Ländern 

   Defence status: DEFENDED
   Kvapil, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Předkládaná disertační práce se zabývá katolickou písňovou propagandou raného novověku (16. - 18. století). Pramennou bázi představují německo-jazyčné prameny hymnické a hymnografické povahy z Českých zemí, což se v tomto ...
  • Literatur intermedial. Untersuchungen zu Texten von Heinrich Böll und Thomas Glavinic 

   Defence status: DEFENDED
   Nišponská, Ulrika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Problematika vztahů mezi médii otevírá novou perspektivu interdisciplinárního pole, na kterém má právě literární věda velkou zásluhu. V dnešní době musí literatura čelit konkurenci technických médií, především filmu. Aby ...
  • Lux in tenebris. Allegorie und allegorische Strukturen in Grimmelshausens "Abentheurlichem Simplicissimus Teutsch" 

   Defence status: RECOGNIZED
   Maroszová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 7. 2007
   Grimmelshausenuv Dobrodruzny Simplicius Simplicissimus vydany v roce 1668 (s datem 1669) se do kanonu svetove literatury zapsal jako pikareskni roman. Jednim z duvodu, proc tato kniha dokaze oslovit ctenare i po vice nez ...
  • Lux in tenebris. Allegorie und allegorische Strukturen in Grimmelshausens Abentheurlichem Simplicissimus Teutsch 

   Defence status: DEFENDED
   Maroszová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 1. 2007
   Grimmelshausenuv Dobrodruzny Simplicius Simplicissimus vydany v roce 1668 (s datem 1669) se do kanonu svetove literatury zapsal jako pikareskni roman. Jednim z duvodu, proc tato kniha dokaze oslovit ctenare i po vice nez ...
  • Das lyrische Werk Franz Baermann Steiners 

   Defence status: DEFENDED
   Pelánová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Pfedkladana diplomova prace se zabyva basnickym dilem prazskeho rodaka Franze Baermm.ma Steinera (1909-1952). Za basnikova zivota zustalo dilo sirsi ctenarske verejnosti prakticky nezname; souborne vydani - Am stürzenden ...
  • Die Problematik des tschechisch-deutsch-jüdischen Zusammenlebens in Moritz Hartmanns Leben und Werk 

   Defence status: DEFENDED
   Nichtburgerová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Tato práce se zabývá tématem česko-německo-židovských vztahů v životě a díle Moritze Hartmanna. Moritz Hartmann se narodil v česky mluvící vesnici a je tedy možno předpokládat, že i Hartmanova rodina mluvila česky, vzdělání ...
  • "Wie viel mehr Jargon Sie verstehen als Sie glauben" Überlegungen zur Sprache bei Hugo von Hofmannsthal, Fritz Mauthner, Walter Benjamin und Franz Kafka 

   Defence status: DEFENDED
   Jičínská, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Dizertační práce se zabývá krizí jazyka na přelomu 19. a 20. století. Tuto krizi sleduje v textech autorů židovského původu a zvláště se soustředí na koncept překladu, který tito autoři chápou jako zásadní moment při ...
  • Styl nové věcnosti v rané básnické tvorbě Ericha Kästnera a literárněvědné teorie nové věcnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Pellar, Ruben (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 12. 6. 2009
   Práce zkoumá, zda raná básnická tvorba Ericha Kästnera, jež bývá označována označováno za vzorový příklad tvorby německé nové věcnosti, skutečně splňuje příznaky nové věcnosti ve smyslu (raných) teorií, které novou věcnost ...
  • Die Übersetzungen von Rilkes "Sonette an Orpheus" ins Tschechische 

   Defence status: DEFENDED
   Otterová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   U tak odlišných osobností s tolika různými přístupy není snadné najít společné rysy. Přesto však existují: Především všichni zúčastnění zachovávají původní formu sonetu. Tato skutečnost není tak banální, jak by se mohlo ...
  • Werner Schwabs adaptation von Arthur Schnitzlers "Reigen" 

   Defence status: DEFENDED
   Nekut, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Tato diplomova proce se zabyYo srovnonfm dvou dialogovych cyklu: Reigen Arthura Schnitzlera a DER REIZENDE REIGEN nach dem Reigen des REIZENDEN HERRN ARTHUR SeHN/TZLER Wernera Schwaba. Jak je patrne jiz z titulu, jedno se ...
  • Wolfgang Koeppens Romane: "Littérature engagée" und experimentelle Prosa 

   Defence status: DEFENDED
   Spěváčková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Tato diplomová práce se zabývá poválečnou románovou trilogií německého spisovatele Wolfganga Koeppena (1906-1996): Tauben im Gras (1951), Das Treibhaus (1953) a Der Tod in Rom (1954). V první části podává práce nástin ...
  • Das Zeitgedicht in Erich Frieds Lyrik 

   Defence status: DEFENDED
   Bezdíček, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   eHern teto prace je analyza tzv. "dobove basne" (nem. "Zeitgedicht,,)l64 v ramci basnickeho dila Ericha Frieda, tj. mezi lety 1944 - 1988. Tato vYrazova fonna je jednim ze zakladnich umeleckych prostredkü, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV