Now showing items 1-20 of 78

  • Alzheimerova nemoc u lidí s Downovým syndromem 

   Defence status: DEFENDED
   Pivetzová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   V této práci jsem se pokusila systematicky shrnout současný stav vědomostí o příčinách, průběhu, diagnostice a intervenci u osob s Downovým syndromem a Alzheimerovou nemocí. Tato problematika již svou podstatou vyžaduje ...
  • Asistent v podpoře vysokoškolského studia studentů s postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 6. 2011
   Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra Speciální pedagogiky Asistent v podpoře vysokoškolského studia studentů s postižením - Projekt Asistence při studiu na Univerzitě Karlově v Praze Bc. Aneta Marková ...
  • Atypický autismus - integrace v období školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Bažantová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
  • Být otcem dítěte s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Vašků, Anežka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Diplomová práce se zabývá problematikou role otců v rodinách dospělých osob s mentálním postižením. Teoretická část vychází z přiblížení situace zmíněných rodin, následuje vymezení základních pojmů týkajících se mentální ...
  • Chráněné bydlení pro osoby s mentální retardací. Míra samostatnosti, diagnostika, lokalizace. 

   Defence status: DEFENDED
   Nachlingerová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   The first part of the diploma work focuses on the problematic of the mental retardation, from the standpoint relating to problems of sheltered living. It concerns first of all definition of the mental retardation, description ...
  • Comparative study of competencies of teachers teaching students with special needs in primary manistream and special schools in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Tshewang, Dorji (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 10. 2007
   This study explores the competencies and perceptions of teachers teaching students with special needs in the primary mainstream and special schools. The study mainly focused on the four sub-scales competencies: teaching ...
  • Činnost pedagogicko-psychologických poraden se zaměřením na skupinové nápravy 

   Defence status: DEFENDED
   Kozderková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Diplomová práce se zabývá činností pedagogicko-psychologických poraden se zaměřením na skupinové nápravy u dětí s specifickými poruchami učení (SPU). První část je věnována stručnému popisu specifických poruch učení a ...
  • Člověk s mentálním postižením v období stáří - charakteristika 

   Defence status: DEFENDED
   Kaderová, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
  • Člověk s postižením ve filmu 

   Defence status: DEFENDED
   Mošnerová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
  • Diagnostika a rozvoj zrakového vnímání v předškolním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Felcmanová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 9. 2015
   Thesis Assessment and Development of Visual Perception in Preschool Children responds to the need of broader selection of standardized tools designed for the assessment of actual development of visual perception in preschool ...
  • Diagnostika adaptivního chování u dospělých osob s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Charvátová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
   Tématem diplomové práce je diagnostika adaptivního chování u dospělých osob s mentálním postižením. Teoretické kapitoly jsou věnovány problematice dospělosti osob s mentálním postižením, diagnostice osob s mentálním ...
  • Diagnostika dětí s mentálním postižením (regionální studie) 

   Defence status: DEFENDED
   Drobná, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   The topic of this diploma work involves investigation of services provided in educational counseling institutions and evaluation of assessment methods used for pre-school and school aged children. The aim is to investigate ...
  • Dítě s rizikem dyslexie v předškolním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Moravčíková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 1. 2007
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rizika dyslexie u dětí předškolního věku. Zamýšlím se nad vhodnými formami práce s těmito dětmi tak, aby došlo v průběhu jednoho roku k co možná největšímu pokroku, podpoření ...
  • Formální podpora rodičů s mentálním postižením v kontextu sociální práce 

   Defence status: DEFENDED
   Adamčíková, Zdeňka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 4. 2019
   There is a limited body of research about formal support for parents with intellectual disabilities in the context of the Czech Republic. As the process of deinstitutionalization continues, people with intellectual ...
  • How may assessment results be best utilized by teachers to benefit dyslexic students in inclusive settings? 

   Defence status: DEFENDED
   Abbey, Beauty (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 8. 2006
   This dissertation is focused on how best may assessment results be utilized to benefit students with dyslexia in inclusive settings. Through the literature and study, it has indicated that assessment plays a major role in ...
  • Integrace dětí s ADHD na 1. stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Hlubocká, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Cílem mé diplomové práce bylo sledování vzájemných vztahů ve třídě mezi dítětem s ADHD a jeho spolužáky a popsání verbální i neverbální komunikace mezi sledovaným žákem ADIID a učitelem. Myslím, že pomocí výzkumných metod, ...
  • Integrace dítěte s mentálním postižením v podmínkách mateřské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Hřebíková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 5. 2006
   Jednu z nejpočetnějších skupin mezi občany se zdravotním postižením tvoří lidé s mentálním postižením. Na lidi s mentálním postižením se vztahují všechna lidská práva stejně jako na všechny ostatní lidské bytosti. Kulturní ...
  • Integrace žáků s Aspergerovým syndromem v běžné základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Kocveldová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
  • Kvalita života osob s mentálním postižením v období mladé dospělosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kollerová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 1. 2009
   Předložená diplomová práce se zabývá kvalitou života osob s mentálním postižením v období mladé dospělosti. V teoretické části zpracovávám témata "kdo je mladý dospělý člověk s mentálním postižením" a "s jakými hlavními ...
  • Learning how to Learn in Inclusive Secondary Education 

   Defence status: DEFENDED
   Vermeulen, Dayan Egberdina Wilhelmina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 10. 2007
   The topic of this dissertation is "Learning how to learn in inclusive secondary education." The central subject of this dissertation is the facilitation of processes in which students develop awareness of their own ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV