Now showing items 1-13 of 13

  • Arabsko-perský vliv na hindštinu a urdštinu 

   Defence status: DEFENDED
   Stahl, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The aim of the thesis is to characterize and divide the Arab-Persian components of Hindi and Urdu languages, as well as to describe the linguistic relationship between Hindi and Urdu and how Hindi translations of the same ...
  • Fonetické aspekty angličtiny uvnitř hindských mluvených textů 

   Defence status: DEFENDED
   Sokolkina, Polina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 1. 2021
   The aim of this diploma thesis is to investigate and describe selected phonetic aspects of modern Hindi in normal speech. Special emphasis is placed on description of phonetic features of segments in English within Hindi ...
  • 'For Bhīṣma's Destruction': Ambā, Śikhaṇḍinī and Śikhaṇḍin in the Mahābhārata 

   Defence status: DEFENDED
   Špicová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 11. 1. 2022
   Předkládaná disertační práce představuje Mahābhāratu jakožto komplexní literární text - multižánrový text a polyfonní interpretaci faktuálního diskursu s množstvím soupeřících narativů - a využívá poznatky a postupy ...
  • Historický vývoj gramatické tradice hindštiny 

   Defence status: DEFENDED
   Stahl, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   The thesis deals with the historical development of the grammatical tradition of Hindi languages, focusing mainly on selected specifics of Hindi grammar - ergative constructions, absolutive, and verbo-verbal expressions. ...
  • Konárak: Architektura v kontextu náboženské politiky Východních Gangů 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Silvie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 15. 2. 2013
   Velkolepý chrám v Konáraku v Uríse, postavený v podobě vozu slunečního boha Súrji, je jednou z nejslavnějších hinduistických památek Indie. Byl vždy předmětem badatelského zájmu, hlavně pro svou výtvarnou hodnotu, a to i ...
  • Kráva jako uctívané zvíře a jako politický symbol: hnutí za ochranu krav v moderní Indii (hnutí górakša) 

   Defence status: DEFENDED
   Hyhlíková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   Ve své diplomové práci jsem se pokusila vystihnout vývoj symbolu krávy v Indii od pouhého domestikovaného zvířete až po politický symbol včetně důsledků, které v dnešní době představuje. Přestože byla kráva ve védské době ...
  • Nirmal Varma a Československo 

   Defence status: DEFENDED
   Rührová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Předmětem diplomové práce je analýza díla uznávaného hindského spisovatele, esejisty a překladatele Nirmala Varmy (1929-2005), zejména pokud se v něm odráží vztah k Československu, kde žil od konce 50. let do r. 1968. ...
  • Pasivum ve staré avadhštině 

   Defence status: DEFENDED
   Sokolkina, Polina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   This thesis concerns with an investigation of the passive voice in Old Awadhi on the basis of one of the most important and extensive works composed in this literary dialect of Hindi - Padmávat of Malik Muhammad Jayasi ...
  • Reinterpretace tradičních konceptů u Rámmohana Ráje: Adhikára v klasickém a moderním pojetí 

   Defence status: DEFENDED
   Válková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
   Koncept adhikára (doslova právo, mandát, kvalifikace) tematizuje tradiční indickou představu, že různé skupiny lidí mají různou kvalifikaci pro přístup k posvátným textům, pro pořádání obětí a potažmo i pro vysvobození. ...
  • Sigmatické a perifrastické futurum v epickom sanskrte 

   Defence status: DEFENDED
   Barát, Denis (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Sigmatické a perifrastické futurum v epickom sanskrte - Abstrakt: Sigmatické a perifrastické futurum sú konštrukcie sanskrtskej gramatiky, ktorých plná oblasť funkcií je stále nedostatočne preskúmaná. Hlavný problém nastáva ...
  • Střední Evropa a hledání cest k nezávislé Indii 

   Defence status: DEFENDED
   Rührová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The main aim of this bachelor thesis is to map and process archival documents found in the Czech archives concerning the politician and fighter for Indian independence Subhaschandra Bose and his co-worker A.C.N. Nambiar. ...
  • Vznik Bangladéše v kontextu studené války 

   Defence status: DEFENDED
   Abonyi, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Diplomová práce Vznik Bangladéše v kontextu studené války se snaží vystihnout, jakým způsobem a do jaké míry ovlivnily Spojené státy, Sovětský svaz a Čína vznik Bangladéše. Práce obsahuje stručné shrnutí událostí, které ...
  • Žena a kasta 

   Defence status: DEFENDED
   Bulvasová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 9. 2006
   Jak se žena po dí 1 í na utváření k a s tovního povědomí a jaký má naopak kasta vliv na postavení a obecně celý život ženy? Je pro ženl n život určující právě pří s 1 ušnos t k té které kas tě nebo prostě jenom to, že je ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV