Now showing items 1-19 of 19

  • Collective investment in the CEE region: risk and return comparison 

   Defence status: DEFENDED
   Šmejkal, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   The purpose of this thesis is to analyze mutual fund performance in the Central and Eastern Europe - CEE region. The author chose two countries from this geographic region, the Czech Republic and Poland. Using the econometric ...
  • The Czech pharmaceutical industry : Do specific features of the relevant market provide sufficient incentives for an effective informal regulation? 

   Defence status: DEFENDED
   Stacho, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   Bakalářská práce popisuje specifické rysy analyzovaného trhu a na základě empirických i teoretických zjištění se pokouší obhájit motivaci výrobců léků efektivně využívat samoregulační praktiky v oblasti jejich (ne)etického ...
  • Determinanty cen nového rezidenčního developmentu v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Mazáček, David (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   I Název práce: Determinanty cen nového rezidenčního developmentu v Praze Autor: David Mazáček Katedra (ústav): Institut ekonomických studií Vedoucí diplomové práce: PhDr. Pavel Streblov, MSc. E-mail vedoucího diplomové ...
  • Dopad hypotekárnej krízy v USA na rezidenčný trh nehnuteľností: Česká republika vs. Maďarsko 

   Defence status: DEFENDED
   Karafová, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Táto bakalárska práca sa zameriava na vývoj realitného trhu v Českej republike a Maďarsku po vypuknutí hypotekárnej krízy v USA až po súčasnosť a vzájomnú komparáciu ich rezidenčných a hypotekárnych trhov. Cieľom práce je ...
  • Drivers of private equity fundraising and investment: Comparison of Central and Eastern Europe and Western Europe 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Albert (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   This thesis is focused on investment and fundraising in private equity and aims to contribute to the understanding of the factors that inuence it. The thesis is unique since it investigates common determinants of fundraising ...
  • Forecasting models of office capitalization rate in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Zelenka, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
   Předkládaná práce popisuje komerční trh nemovitostí se zaměřením na kancelářský sektor. Pro oceňování komerčních nemovitostí identifikujeme míru kapitalizace jako fundamentální proměnou. Na základě pozorování historických ...
  • Impact of HIV/AIDS on human capital accumulation in Sub-Saharan Africa 

   Defence status: DEFENDED
   Hozík, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
  • Investice do komerčních nemovitostí v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Jandík, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 4. 9. 2008
  • Microfinance : fighting poverty vs. sustainable banking 

   Defence status: DEFENDED
   Tesař, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
   Diplomová práce se zabývá organizacemi působícími ve sféře mikrofinancí a jejich schopnostmi poskytovat služby velmi chudým i bez soustavné finanční podpory ze strany dárců. Po nástinu specifik, jež odlišují klientelu ...
  • Microfinance institutions: an empirical study from Moldova 

   Defence status: DEFENDED
   Gorgan, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   The present master thesis deals with non-banking microfinance institutions and examines its abilities and role in the poverty alleviation process. It is more than necessary to pay attention to the rural sector and its ...
  • Microfinance: Fighting poverty vs. sustainable banking 

   Defence status: DEFENDED
   Tesař, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 22. 10. 2008
   Diplomová práce se zabývá organizacemi působícími ve sféře mikrofinancí a jejich schopnostmi poskytovat služby velmi chudým i bez soustavné finanční podpory ze strany dárců. Po nástinu specifik, jež odlišují klientelu ...
  • Real Estate as a Hedge against Inflation 

   Defence status: DEFENDED
   Pivoňková, Alexandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2023)
   Date of defense: 13. 6. 2023
   In recent years, real estate has gained vast popularity as an investment tool, as it has exhibited attractive returns both in its direct, and indirect form. Investments are generally sought after for their potential for ...
  • Real Estate Cycle in the Czech Republic and Office Capitalization Rate Forecasts 

   Defence status: DEFENDED
   Zelenka, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 19. 10. 2011
   The presented study describes commercial real estate markets with focus on office sector. We identify the capitalization rate (investment yield) as one of the fundamental variables in the commercial property valuation. ...
  • Role of real estate in portfolios of pension funds 

   Defence status: DEFENDED
   Vančura, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Autor diplomové práce si klade za cíl analyzovat efektivnost investiční strategie penzijních fondů v České Republice a prošetřit přiměřenost současné míry in- vestic do nemovitostí v jejich investičních portfoliích. S ...
  • Specifics in investment structure of private pension funds in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Vančura, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 25. 3. 2014
   The objective of the thesis is to investigate the efficiency of pension funds' investment strategy in the Czech Republic and the adequacy of the current level of real estate investments in their portfolios. We employ ...
  • Traditional Real Estate Portfolio Diversification and Risk Measures: Evidence from the Czech Republic and Slovakia 

   Defence status: DEFENDED
   Müller, Erik (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   Tato práce vyhodnocuje účinnost tradičních nemovitostních diversifikačních strategií podle regionu a typu budovy. Dále publikuje běžné ukazatele rizika - redukce celkového rizika a sledování chyby. Hlavní přínos práce je ...
  • Vstup České republiky do Evropské měnové unie 

   Defence status: DEFENDED
   Hyžíková, Mirka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 4. 9. 2008
  • Význam průmyslových vztahů pro výkon ekonomiky : (komparace vybraných ekonomických zemí) 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 7. 9. 2007
   Cílem této bakalářské práce je poukázat na systém průmyslových vztahů jako na jeden z klíčových aspektů produktivity práce, potažmo charakteru ekonomiky. V první, teoretické části práce stručně charakterizuji úlohu odborových ...
  • Vztah mezi evropskou soutěžní politikou ve smyslu antitrust a národními soutěžními úřady 

   Defence status: DEFENDED
   Bečičková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   Tato práce má za cíl porovnání jednání a institucionálního ukotvení národních soutěžních úřadů členských zemí Evropské unie a zkoumání míry jejich harmonizace mezi sebou a s institucemi zabývajícími se soutěžním právem na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV