• Aktuální trendy v oblasti primární prevence rizikového chování v České republice a vybraných zemí EU 

   Defence status: DEFENDED
   Ranková Lukasová, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 1. 2013
   Diplomová práce pojednává o primární prevenci rizikových jevů chování, tak jak ji známe u nás v České republice a jak se na ní dívá Evropa. Teoretická část se snaží komplexně pojednat o dané problematice, nezabývá se však ...
  • Autoevaluace na ZŠ a její využití v praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Čigášová, Blanka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   (in English): The topic of my dissertation was to create and verify the self-evaluation tool according to the real request of the concrete elementary school. The tool had to assess the satisfaction of the parents of the ...
  • Bilingvní třídy na 1. stupni ZŠ pohledem rovného přístupu ke vzdělání. Případové studie. 

   Defence status: DEFENDED
   Smith Slámová, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   The diploma thesis compares learning conditions in bilingual and regular classrooms in two primary schools from the perspective of educational equity. The first chapter summarizes available information on bilingual classes ...
  • Cesta k inkluzivní škole 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Marques, Karin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 9. 2021
   Od září 2016 platí v českých školách tzv. inkluzivní novela, tedy vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem studie je přinést detailní pohled na to, čím prošly školy, které se ...
  • Dítě s diagnostikovaným syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou ve vzdělávacím procesu základního školství 

   Defence status: DEFENDED
   Cupa, Dalimil (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Diplomová práce se zabývá různými přístupy učitelů základních škol k žákům s problematikou ADHD syndromu. Teoretická část podrobně popisuje etiologii syndromu ADHD, problematiku žáků s ADHD ve vzdělávacím procesu základního ...
  • Komparace názorů studentů a učitelů na přínos odborného vzdělávání pro další uplatnění absolventů 

   Defence status: DEFENDED
   Chocholoušová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 1. 2016
   Diplomová práce se věnuje odbornému vzdělávání v ČR, konkrétně komparaci názorů studentů a učitelů na přínos odborného vzdělávání pro další uplatnění absolventů. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická ...
  • Montessori školy na malém městě 

   Defence status: DEFENDED
   Kelblová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 5. 2021
   Diplomová práce zkoumá úlohu Montessori škol na malém městě. Ve velkých městech je nabídka vzdělávacích příležitostí pestřejší, na malém městě představují Montessori školy často jedinou alternativu k běžné základní škole. ...
  • Postoje rodin ze sociálně vyloučené lokality ke vzdělání 

   Defence status: DEFENDED
   Hauzerová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 5. 2013
   THE ATTITUDES OF SOCIALLY EXLUDED FAMILIES TOWARDS EDUCATION Abstract This graduation thesis is concerned with the families living in the localities of social exclusion and with their attitudes towards education. The main ...
  • Profesní příprava žáků základních škol praktických 

   Defence status: DEFENDED
   Bělová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 9. 2012
   Diplomová práce přibližuje vývoj představ o budoucím pracovním uplatnění žáků s lehkým mentálním postižením mladšího, středního a staršího školního věku, navštěvujících Základní školu praktickou v Chabařovicích a seznamuje ...
  • Přechod z preprimárního do primárního vzdělávání u dětí s nízkou návštěvností mateřské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Picková, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 3. 2019
   Disertační práce se zaměřuje na zkoumání postojů rodin k výchově a vzdělávání jejich dětí při přechodu z preprimárního do primárního vzdělávání. Jedná se o rodiny bez socioekonomického znevýhodnění s nízkou docházkou dětí ...
  • Příprava učitelů primární školy na pedagogických fakultách v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Vokšická, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 1. 2020
   The quality of education of teachers has recently started to be in the focus of educational theory, research and of education policy in all developed countries, including the Czech Republic. We face problems such as ...
  • Přípravné třídy v období legislativních změn 

   Defence status: DEFENDED
   Dragounová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Tématem diplomové práce jsou přípravné třídy v období legislativních změn. Cílem bylo zjistit, jak ředitelé a pedagogové vnímají vývoj přípravných tříd, zdali se přípravná třída za dobu působení na jejich konkrétní škole ...
  • Systém řízení kvality pedagogické práce v Japonsku jako inspirace pro ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Kitaba, Katsura (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá tématem systému řízení kvality pedagogické práce v Japonsku jako inspirace pro ČR. Jako hodnotové východisko je použita teorie distribuovaného vedení. Pomocí několika mezinárodních výzkumů ...
  • Vliv střídavé péče na školní úspěšnost dítěte na prvním stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Tématem diplomové práce je vliv střídavé péče na školní úspěšnost dítěte. V teoretické části popisuji současnou rodinu a její základní funkce. Mapuji situaci v legislativě v České republice, zabývám se okolnostmi, jak ...
  • Vliv zpětné vazby učitele na motivaci žáků ve vyučování 

   Defence status: DEFENDED
   Mazúchová, Ráchel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá fenoménem zpětné vazby, již poskytuje učitel ve vyučování žákům na druhém stupni základní školy a v nižších ročnících víceletého gymnázia, a jejím vlivem na motivaci těchto žáků k učení. Zpětná ...
  • Volba školy v primárním vzdělávání jako důležitý mechanizmus ovlivňující spravedlivý přístup ke vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Simonová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 13. 5. 2015
   Volba školy v primárním vzdělávání jako důležitý mechanizmus ovlivňující spravedlivý přístup ke vzdělávání Jaroslava Simonová Abstrakt Disertační práce popisuje proces výběru školy v primárním vzdělávání a faktory, které ...
  • Výběr žáků do tříd a škol uplatňujících pedagogiku Marie Montessori 

   Defence status: DEFENDED
   Holečková, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   This diploma thesis examines the pupil selection to Marie Montessori pedagogical classes and schools. The aim of the thesis was to find out how the individual schools choose pupils in Marie Montessori classes and schools. ...
  • Zaměstnanost studentů navazujícího magisterského studia v prezenční formě na FF UK 

   Defence status: DEFENDED
   Lukešová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá problematikou zaměstnanosti studentů, kteří studují v prezenční formě na FF UK v navazujícím magisterském programu. Teoretická část této práce se věnuje hlavním otázkám souvisejícími s vysokoškolským ...
  • Zápis do 1. třídy ZŠ. Případové studie zápisů do základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Záleská, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Diplomová práce je věnována problematice zápisu dětí do 1. třídy základní školy. Toto téma je v současné době diskutované hlavně kvůli odlišnostem v přístupu jednotlivých škol k ověřování školní zralosti během zápisu. Práce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV