• Algebraic Error in Matrix Computations in the Context of Numerical Solution of Partial Differential Equations 

   Defence status: DEFENDED
   Papež, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 2. 2017
   Název práce: Algebraická chyba v maticových výpočtech v kontextu numerického řešení parciálních diferenciálních rovnic Autor: Jan Papež Katedra: Katedra numerické matematiky Vedoucí disertační práce: prof. Ing. Zdeněk ...
  • Analysis of Krylov subspace methods 

   Defence status: DEFENDED
   Gergelits, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Název práce: Analýza Krylovovských metod Autor: Tomáš Gergelits Katedra: Katedra numerické matematiky Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. Abstrakt: Po odvození metody sdružených gradientů (CG) a krátkém ...
  • Approaches to analysis of Krylov subspace methods 

   Defence status: DEFENDED
   Outrata, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Práce se zabývá konvergenčními vlastnostmi metody GMRES. V první části práce jsou shrnuty výsledky známé pro lineární, algebraický, konečně dimen- zionální problém Ax = b. V druhé části se práce zabývá otázkou aplikova- ...
  • Krylov Subspace Methods - Analysis and Application 

   Defence status: DEFENDED
   Gergelits, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 21. 9. 2020
   Název práce: Metody krylovovských podprostorů - Analýza a aplikace Autor: Tomáš Gergelits Katedra: Katedra numerické matematiky Vedoucí disertační práce: prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc., Katedra numerické matemati- ky ...
  • Multilevel methods 

   Defence status: DEFENDED
   Vacek, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 2. 2020
   Analýza konvergenčního chování víceúrovňových metod je v literatuře obvykle založena na předpokladu přesného řešení na nejhrubší úrovni. Cílem této práce je popsat schéma víceúrovňových metod zahrnující možnost nepřesného ...
  • Multilevel methods and adaptivity 

   Defence status: DEFENDED
   Vacek, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   After introduction of the model problem we derive its weak formulation, show the existence and the uniqueness of the solution, and present the Galerkin finite element method. Then we briefly describe some of the stationary ...
  • Od problému momentů k moderním iteračním metodám - historické souvislosti a inspirace 

   Defence status: DEFENDED
   Tůma, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   V této práci studujeme spojistosti mezi problémem momentů a moderními iteračními metodami. Uvedeme krátké shrnutí historie studia problému momentů. Ukážeme několik jeho definic a uvedeme motivace a výsledky několika ...
  • Odhady algebraické chyby a zastavovací kritéria v numerickém řešení parciálních diferenciálních rovnic 

   Defence status: DEFENDED
   Papež, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 9. 2011
   Název práce: Odhady algebraické chyby a zastavovací kritéria v numerickém řešení parciálních diferenciálních rovnic Autor: Jan Papež Katedra: Katedra numerické matematiky Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Zdeněk Strakoš, ...
  • Odhady energetické a euklidovské normy chyby v metodě konjugovaných gradientů 

   Defence status: DEFENDED
   Papež, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Teoretické otázky popisu chování krylovovských metod 

   Defence status: DEFENDED
   Strnad, Otto (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 3. 2. 2011
   Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou konvergence metody GMRES. Vysvětluje základní principy metod CG, MINRES a GMRES. Práce shrnuje některé známé konvergenční výsledky týkající se těchto metod. Shrnu- je také ...
  • Teorie a aplikace krylovovských metod v souvislostech 

   Defence status: DEFENDED
   Gergelits, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Název práce: Teorie a aplikace Krylovovských metod v souvislostech Autor: Tomáš Gergelits Katedra: Katedra numerické matematiky Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. Abstrakt: Po seznámení se s vlastnostmi ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV