• Analýza příspěvků lídrů vybraných politických stran na Facebooku. 

   Defence status: DEFENDED
   Vohlídková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
  • Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v Ústeckém kraji v porovnání s Českou republikou v letech 2007 - 2015 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   The thesis deals with the issue of employment and unemployment, including its socio- economic aspects in the Ústí nad Labem region compared to the Czech Republic between years 2007 and 2015. The theoretical part describes ...
  • Antropologie skutku a milosti. Religionistická sonda - ebjónité a Markion 

   Defence status: RECOGNIZED
   Šebesta, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Na příkladu dvou představitelů raně křesťanských herezí bylo poukázáno na jejich obsahovou propojenost s posléze vítězným směrem reprezentovaným (proto)katolickou církví, byly představeny jejich styčné plochy i společné ...
  • Česká strana sociálně demokratická v letech 1998 - 2006 

   Defence status: DEFENDED
   Horák, Václav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   Práce se zabývá vývojem ČSSD v letech 1998 - 2006. Hlavní část je věnována volbám do Poslanecké sněmovny, volebním programům, ve kterých se zaměřuje zejména hlavně na části programů ČSSD, které se věnují sociální politice ...
  • Dělba státní moci na příkladu České republiky a Francouzské republiky se zaměřením na postavení hlavy státu 

   Defence status: DEFENDED
   Chmelíková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   1 Abstrakt: Dělba státní moci na příkladu České republiky a Francouzské republiky se zaměřením na postavení hlavy státu Klíčová slova: dělba moci, ústavní zákony, moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní, hlava státu, ...
  • Dělnická strana v letech 2003 - 2009 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 1. 2010
   Resume Tato diplomová práce se zabývá Dělnickou stranou, která patří meZI extrémně pravicové politické strany. Její činy a výroky jejích čelních představitelů balancují na hraně zákona a často jsou až za ní. I když se ...
  • Druhé funkční období Václava Havla 1990 - 1992 

   Defence status: DEFENDED
   Halamíček, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Práce se zabývá druhým prezidentským mandátem Václava Havla, především třemi aspekty, které plnění jeho úřadu určovaly. Konkrétně se zaměřuje na rozpad Československa, ekonomickou transformaci země a Havlův pohled na volební ...
  • Dvoustranický politický systém v Českých zemích 1938 - 1939: Strana Národní jednoty a Národní strana práce 

   Defence status: DEFENDED
   Kulíšek, Vítězslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
   V diplomové práci je pojednáno o českém politickém systému v období druhé Česko - Slovenské republiky (1938 - 1939). V této historicky krátké době se přetransformovala liberální demokracie v demokracii autoritativní. V ...
  • Filmová propaganda a Německo v hitlerovské éře 

   Defence status: DEFENDED
   Bína, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Pro politické manipulátory se stalo filmové médium spojencem, díky němuž mohou účinněji působit na lidstvo. Film se ukazuje jako ideální prostředek nepřímé komunikace. Díky masovosti filmové distribuce, k níž se přidává ...
  • Historický vývoj britské Labour Party od roku 1900 do roku 2001 

   Defence status: DEFENDED
   Válová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 12. 1. 2009
   Tato diplomová práce popisuje vývoj britské Labour Party od svého založení v roce 1900 do konce 1. volebního období vlády Tonyho Blaira. Soustředí se na ideologický vývoj ve straně v historických souvislostech. Strana se ...
  • Historický vývoj NSDAP od r.1925 do 1945 a její úděl. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Krohová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Diplomová práce se zabývá nacionálním socialismem neboli nacismem, se kterým byla spojena Nacionálně socialistická německá dělnická strana (německy: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei; dále jen NSDAP). Cílem ...
  • Historie a vývoj Občanské demokratické aliance 

   Defence status: DEFENDED
   Fuchsová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
   Práce pojednává o vývoji Občanské demokratické aliance, zachycuje nejdůležitější momenty v jejím vývoji v návaznosti na vývoj československé a české politické scény od jejího vzniku v roce 1989 až po rozpuštění v roce 2007. ...
  • Hledání smyslu: Národní strana práce v politických kontextech Druhé republiky. 

   Defence status: DEFENDED
   Brunclík, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
  • Institut prezidenta Francie a České republiky a jejich komparace 

   Defence status: DEFENDED
   Nejedlý, Vladimír (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Ve své bakalářské práci na téma Instituce prezidenta Francouzské a České Republiky a jejich komparace se nejdříve zabývám rolí a způsobem volby prezidenta ve vybraných zemích. V závislosti na politickém systému jsem se ...
  • Institut prezidenta republiky v ČR a SR v letech 1993 - 2017 (Srovnání) 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíčková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 1. 2018
   Diplomová práce zkoumá Institut prezidenta republiky v České a Slovenské republice v letech 1993 - 2017. Hlavní náplní diplomové práce je komparace postavení prezidentů České republiky a Slovenské republiky. Práce si dává ...
  • KDU-ČSL ve stranickopolitickém systému České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Hrabalová, Daniela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 1. 2010
   The subject of my interest in this graduation thesis was to focus on one Czech political party called KDU-CSL (Christian and Democratic Party - Czechoslovak People's Party) The main part contains general view of this small ...
  • Komparace athénské demokracie s politickýmí názory Platóna a Aristotela 

   Defence status: DEFENDED
   Mirvald, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   V diplomové práci je rozebírána problematika demokracie ve starověku. Bádání zahrnuje praxi i teorii. Úvodní část se zaměřuje na analýzu reálného fungování demokracie v athénské polis (jak idea demokracie vznikla, jaké ...
  • Komparace české ODS a německé CDU 

   Defence status: DEFENDED
   Soukupová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 1. 2010
   Resumé Tématem mé diplomové práce Je komparace největší české pravicové politické strany, Občanské demokratické strany (ODS), a největší německé konzervativní všelidové politické strany, Křesťanskodemokratické unie (CDU), ...
  • Komparace institutu prezidenta v Ústavě ČR a v Základním zákoně SRN 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
  • Komparace politického systému České republiky a Velké Británie 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 1. 2010
   Bakalářská práce se zabývá komparací politických systémů České republiky a Velké Británie a zaměřuje se na výkonnou moc. Práce využívá metody deskripce, analýzy a komparace, na základě prostudované odborné politologické a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV