• Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v Ústeckém kraji v porovnání s Českou republikou v letech 2007 - 2015 

   Novotná, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   The thesis deals with the issue of employment and unemployment, including its socio- economic aspects in the Ústí nad Labem region compared to the Czech Republic between years 2007 and 2015. The theoretical part describes ...
  • Antropologie skutku a milosti. Religionistická sonda - ebjónité a Markion 

   Šebesta, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Na příkladu dvou představitelů raně křesťanských herezí bylo poukázáno na jejich obsahovou propojenost s posléze vítězným směrem reprezentovaným (proto)katolickou církví, byly představeny jejich styčné plochy i společné ...
  • Česká strana sociálně demokratická v letech 1998 - 2006 

   Horák, Václav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   Práce se zabývá vývojem ČSSD v letech 1998 - 2006. Hlavní část je věnována volbám do Poslanecké sněmovny, volebním programům, ve kterých se zaměřuje zejména hlavně na části programů ČSSD, které se věnují sociální politice ...
  • Dělba státní moci na příkladu České republiky a Francouzské republiky se zaměřením na postavení hlavy státu 

   Chmelíková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   1 Abstrakt: Dělba státní moci na příkladu České republiky a Francouzské republiky se zaměřením na postavení hlavy státu Klíčová slova: dělba moci, ústavní zákony, moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní, hlava státu, ...
  • Dělnická strana v letech 2003 - 2009 

   Procházková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 1. 2010
   Resume Tato diplomová práce se zabývá Dělnickou stranou, která patří meZI extrémně pravicové politické strany. Její činy a výroky jejích čelních představitelů balancují na hraně zákona a často jsou až za ní. I když se ...
  • Dvoustranický politický systém v Českých zemích 1938 - 1939: Strana Národní jednoty a Národní strana práce 

   Kulíšek, Vítězslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
   V diplomové práci je pojednáno o českém politickém systému v období druhé Česko - Slovenské republiky (1938 - 1939). V této historicky krátké době se přetransformovala liberální demokracie v demokracii autoritativní. V ...
  • Filmová propaganda a Německo v hitlerovské éře 

   Bína, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Pro politické manipulátory se stalo filmové médium spojencem, díky němuž mohou účinněji působit na lidstvo. Film se ukazuje jako ideální prostředek nepřímé komunikace. Díky masovosti filmové distribuce, k níž se přidává ...
  • Historický vývoj britské Labour Party od roku 1900 do roku 2001 

   Válová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 12. 1. 2009
   Tato diplomová práce popisuje vývoj britské Labour Party od svého založení v roce 1900 do konce 1. volebního období vlády Tonyho Blaira. Soustředí se na ideologický vývoj ve straně v historických souvislostech. Strana se ...
  • Historie a vývoj Občanské demokratické aliance 

   Fuchsová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
   Práce pojednává o vývoji Občanské demokratické aliance, zachycuje nejdůležitější momenty v jejím vývoji v návaznosti na vývoj československé a české politické scény od jejího vzniku v roce 1989 až po rozpuštění v roce 2007. ...
  • Institut prezidenta Francie a České republiky a jejich komparace 

   Nejedlý, Vladimír (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Ve své bakalářské práci na téma Instituce prezidenta Francouzské a České Republiky a jejich komparace se nejdříve zabývám rolí a způsobem volby prezidenta ve vybraných zemích. V závislosti na politickém systému jsem se ...
  • Institut prezidenta republiky v ČR a SR v letech 1993 - 2017 (Srovnání) 

   Havlíčková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 1. 2018
   Diplomová práce zkoumá Institut prezidenta republiky v České a Slovenské republice v letech 1993 - 2017. Hlavní náplní diplomové práce je komparace postavení prezidentů České republiky a Slovenské republiky. Práce si dává ...
  • KDU-ČSL ve stranickopolitickém systému České republiky 

   Hrabalová, Daniela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 1. 2010
   The subject of my interest in this graduation thesis was to focus on one Czech political party called KDU-CSL (Christian and Democratic Party - Czechoslovak People's Party) The main part contains general view of this small ...
  • Komparace české ODS a německé CDU 

   Soukupová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 1. 2010
   Resumé Tématem mé diplomové práce Je komparace největší české pravicové politické strany, Občanské demokratické strany (ODS), a největší německé konzervativní všelidové politické strany, Křesťanskodemokratické unie (CDU), ...
  • Komparace institutu prezidenta v Ústavě ČR a v Základním zákoně SRN 

   Křížová, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
  • Komparace politického systému České republiky a Velké Británie 

   Kadlecová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 1. 2010
   Bakalářská práce se zabývá komparací politických systémů České republiky a Velké Británie a zaměřuje se na výkonnou moc. Práce využívá metody deskripce, analýzy a komparace, na základě prostudované odborné politologické a ...
  • Komparace politických a kulturních aktivit extrémně pravicové scény v ČR a SRN v 90. letech 20. století 

   Pardubská, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Diplomová práce Komparace politických a kulturních aktivit extrémně pravicové scény v ČR a SRN v 90. letech 20. století se nejprve zabývá terminologickým vymezením pojmů, které souvisí se studiem pravicového extremismu ...
  • Komparace pozic a funkcí prezidenta České republiky a Francie 

   Mašková, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Diplomová práce Komparace funkcí a pozic prezidenta České republiky a Francie porovnává instituty hlavy státu dvou evropských zemí a ukazuje, v čem se podobají či naopak liší. Představuje je v kontextu politického režimu ...
  • Komparace programových prohlášení britské labouristické strany a britské konzervativní strany ve volbách roku 2010 

   Válková, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá komparací programových prohlášení britské labouristické strany a britské konzervativní strany ve volbách roku 2010. Práce se nejprve věnuje popisu obecné definice pojmu politická strana, ...
  • Komparace programů politických stran zelených v SRN, Rakousku a ČR v letech 1990-2014 

   Veselá, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato diplomová práce komparuje volební programy politických stran zelených Spolkové republiky Německa, Rakouské republiky a České republiky v letech 1990-2014. Jedná se konkrétně o německou stranu Svaz 90/Zelení, rakouskou ...
  • Komparace social. stran v kontextu stranických systémů České a Francouzské rep. 

   Košlíková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV