• Biokompatibilní beta slitiny titanu zpevněné kyslíkem 

   Defence status: RECOGNIZED
   Preisler, Dalibor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Biokompatibilní beta slitiny titanu zpevněné kyslíkem Beta-Ti slitina Ti-35Nb-6Ta-7Zr-0.7O (hm. %) vykazuje nízký modul pružnosti a vysokou pevnost díky intesticiálnímu zpevnění kyslíkem. Tyto mechanické vlastnosti jsou ...
  • Biokompatibilní beta slitiny titanu zpevněné kyslíkem 

   Defence status: DEFENDED
   Preisler, Dalibor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 6. 2018
   Biokompatibilní beta slitiny titanu zpevněné kyslíkem Beta-Ti slitina Ti-35Nb-6Ta-7Zr-0.7O (hm. %) vykazuje nízký modul pružnosti a vysokou pevnost díky intesticiálnímu zpevnění kyslíkem. Tyto mechanické vlastnosti jsou ...
  • Experimentální studium ultrajemnozrnných slitin Ti pro využití v biomedicíně 

   Defence status: DEFENDED
   Václavová, Kristína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   V předložené práci je studován vývoj mikrostruktury slitiny Ti-6Al-7Nb připravené pomocí torze za vysokého tlaku (high pressure torsion - HPT) a protlačováním pravoúhlým kanálem (equal channel angular pressing- ECAP). ...
  • Forecasting the Exchange Rate in the Czech Republic Using Non-linear Threshold Models 

   Defence status: DEFENDED
   Žák, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 8. 2. 2017
   Cílem této diplomové práce je analýza výkonnosti nelineárních prahových modelů při předpovídání směnného kurzu české koruny vůči euru. Data byla získána z webových stránek Statistical Data Warehouse Evropské centrální banky ...
  • Metastabilní beta slitiny titanu pro využití v biomedicíně 

   Defence status: DEFENDED
   Preisler, Dalibor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   V této práci byl studován vliv stárnutí a zápustkového kování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti biokompatibilní metastabilní slitiny o složení Ti-35,3Nb-7,3Zr-5,7Ta-0,7O (hm. %). Připravené stavy byly studovány ...
  • Microstructure and mechanical properties of ultra-fine grained titanium alloys 

   Defence status: DEFENDED
   Václavová, Kristína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 6. 2015
   Title: Microstructure and mechanical properties of ultra-fine grained titanium alloys Author: Bc. Kristína Václavová Department / Institute: Department of Physics of Materials Supervisor of the master thesis: PhDr. RNDr. ...
  • Microstructure and mechanical properties of ultra-fine grained titanium alloys 

   Defence status: RECOGNIZED
   Václavová, Kristína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 5. 2017
   Název práce: Mikrostruktura a mechanické vlastnosti ultrajemnozrnných slitin titanu Autor: Bc. Kristína Václavová Katedra / Ústav: Katedra fyziky materiálů Vedoucí diplomové práce: PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. Abstrakt: ...
  • Microstructure and Texture of Titanium Prepared by Powder Metallurgy 

   Defence status: DEFENDED
   Kozlík, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 6. 2018
   Komerčně čistý titan byl připraven jako objemový materiál pomocí práškové metalurgie, konkrétně pomocí kryogenního mletí a sintrování elektrickým prou- dem, s cílem připravit ultrajemnozrnný materiál se zvýšenou pevností. ...
  • Mikrostruktura a mechanické vlastnosti slitiny Ti15Mo připravené metodou ECAP 

   Defence status: DEFENDED
   Terynková, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   V bakalářské práci byly studovány mechanické vlastnosti a mikrostruktura slitiny Ti-15Mo připravené pomocí protlačování lomeným kanálem (equal channel angular pressnig - ECAP) a jejich závislost na počtu průchodů lomeným ...
  • Modeling of government spending and endogenous tax rates in New Keynesian models : the case of Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Zelený, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 28. 6. 2012
   Problematika fiskální politiky je v literatuře dlouhodobě zanedbávána v kontextu vzájemné závislosti fiskální politiky a ostatních klíčových maroekonomických veličin. Předkládaná diplomová práce tudíž analyzuje funkčnost ...
  • Morfologie a tvrdost částic titanového prášku připraveného kryogenním mletím 

   Defence status: DEFENDED
   Ibragimov, Ilya (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 2. 2018
   The effect of cryogenic milling on morphology and microhardness of titanium powder was investigated. Initial powder of commercially pure titanium was subjected to cryogenic milling in liquid argon (LAr) using two different ...
  • Phase transformations in ultra-fine grained titanium alloys 

   Defence status: DEFENDED
   Bartha, Kristina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Název práce: Fázové transformace v ultra-jemnozrnných slitinách titanu Autor: Kristína Bartha Katedra / Ústav: Katedra fyziky materiálů Vedoucí disertační práce: PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D., Katedra fyziky materiálů ...
  • Předpovídání inflace pomocí Bayesovské vektorové autoregrese 

   Defence status: DEFENDED
   Chuchel, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
  • A simulation based analysis of price elasticity of demand 

   Defence status: DEFENDED
   Kubišta, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   i Abstract In this work, we describe a novel methodology to analyse the price elasticity of demand. This method combines an artificial neural network that serves as the model of the behaviour of the customers and a subsequent ...
  • Titan a slitiny titanu připravené kryogenním mletím 

   Defence status: DEFENDED
   Kozlík, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Ultrajemnozrnné materiály jsou v současnosti intenzivně zkoumány, neboť vykazují ve srovnání s hrubozrnnými materiály lepší mechanické vlastnosti. Kryogenní mletí je jednou z metod, které umožňují tyto materiály vyrobit. ...
  • Vliv obsahu molybdenu na fázové transformace v binárních slitinách Ti-Mo 

   Defence status: DEFENDED
   Valešová, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 7. 2020
   Název práce: Vliv obsahu molybdenu na fázové transformace v binárních slitinách Ti-Mo Autor: Veronika Valešová Katedra: Katedra fyziky materiálů Vedoucí bakalářské práce: PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D., Katedra fyziky ...
  • Wealth inequality in dynamic stochastic general equilibrium models 

   Defence status: DEFENDED
   Troch, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   in Czech Ve své diplomové práci navrhuji model, který popisuje ekonomickou nerovnost. Model kombinuje dva přístupy, které byly tradičně používány k popisu nerovnosti - zaprvé obsahuje dvě třídy agentů, které se liší ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV