Now showing items 1-20 of 28

  • Bird diversity and life-history patterns along gradients of productivity and its variation 

   Defence status: DEFENDED
   Tószögyová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 19. 2. 2020
   Geographical variability in species richness and life-history strategies shows remarkable and well-documented patterns generated by various processes that have not yet been fully revealed. However, the pronounced correlation ...
  • Determinanty abundancí suchozemských obratlovců 

   Defence status: DEFENDED
   Kundelová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Abundance živočichů se liší mezi jednotlivými druhy, ale kolísají i v prostoru a v čase. Tyto rozdíly souvisí s biotickými i abiotickými faktory a s ekologickými vlastnostmi jednotlivých druhů. Studie zaměřené na tyto vlivy ...
  • Diversity dynamics across scales 

   Defence status: DEFENDED
   Macháč, Antonín (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   Charles University, Prague Diversity dynamics across scales Antonin Machac 2018 Abstrakt Dynamika diverzity zůstává kontroverzní. Předpokládá se, že tato dynamika může být expanzivní, takže se počet druhů napříč regiony a ...
  • Diverzita a diverzifikace ptáků: Vedou různé procesy ke stejné patrnosti? 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Vladimíra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Latitudinální gradient diverzity je jeden z nejdéle známých trendů v rozložení života na Zemi. Více než dvě stovky let se vědci snaží nalézt faktory, které stojí za jeho vznikem. K jeho vysvětlení bylo navrženo hned několik ...
  • Dominance různých skupin živočichů v terestrických ekosystémech 

   Defence status: DEFENDED
   Matysová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   There are some beliefs about the abundance and biomass of different animal groups, which persist in general awareness. At the same time, the ideas of the general public relate to the influence and importance of the animals ...
  • Faktory ovlivňující evoluční diversifikaci 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Vladimíra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Počet druhů na Zemi je odhadován na pět až deset milionů. Všechny druhy vznikly ze společného předka, který se na naší planetě objevil někdy před 3,5 miliardou let. Vznikání a zanikání druhů, specifice a extinkce jsou tedy ...
  • Habitat jako determinanta rozšíření a početnosti ptáků v čase a prostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Reif, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 10. 2008
   of the thesis The thesis focuses on various aspects of bird-habitat relationships. We found that the positive correlation between local abundance and regional distribution of birds is not a universal pattern. Its strength ...
  • Historické a klimatické determinanty druhového bohatstva živočíchov ve veľkých merítkach 

   Defence status: DEFENDED
   Tószögyová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Hory jako ostrovy 

   Defence status: DEFENDED
   Kačabová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   V této práci se zabývám ostrovní biogeografií a její aplikovatelností na izolované vrcholy hor jako na ekologický ekvivalent skutečných ostrovů1 . Pojednávám o skutečných i horských ostrovech co do způsobu vzniku a ovlivnění ...
  • Hypotéza více individuí 

   Defence status: DEFENDED
   Bohdalková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 6. 2014
   Gradienty druhového bohatství jsou často vysvětlovány variabilitou v dostupnosti energie. Pozitivní vztah mezi energií a počtem druhů organismů může být způsoben mnoha mechanismy. Jedním z nich je tzv. hypotéza více jedinců ...
  • Latitudinální gradient biodiversity a jeho závislost na rychlosti ekologických a evolučních procesů 

   Defence status: DEFENDED
   Krupička, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Nerovnoměrnost v rozložení druhového diversity na povrchu země je jedním z nejvýraznějších jevů v ekologii. Latitudinální gradient biodiverzity by se dal vysvětlit rozdílným poměrem mezi rychlostí evolučních procesů jako ...
  • Limitace druhového bohatství 

   Defence status: DEFENDED
   Szostoková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   V současné době lze v literatuře najít dvě hlavní hypotézy popisující dynamiku diverzity v čase - bounded a unbounded hypothesis. Podle bounded hypothesis je diverzita limitovaná zatímco podle unbounded hypothesis neexistují ...
  • Macroecology of European invertebrates:temporal and spatial patterns extracted from heterogeneous data 

   Defence status: DEFENDED
   Keil, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
   Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie Makroekologie evropských bezobratlých: časové a prostorové patrnosti dobývané z heterogenních dat Autoreferát dizertační práce Petr Keil Školitel: Doc. ...
  • Makroekologická analýza ekonomiky 

   Defence status: DEFENDED
   Krupička, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Abstrakt​: Brown et al. (2011) navrhli fundamentální podobnost mezi organismy a ekonomikami národních států založenou na rozvodných sítích nutných k fungování metabolismu/ekonomiky a omezeních z nich vyplývajících podle ...
  • Makroekologická analýza ekonomiky 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Krupička, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 5. 2016
   Abstract​: Brown et al. (2011) proposed a fundamental similarity between organisms and the economies of nation­states based on the distribution networks necessary for the functioning of the metabolism / economics and ...
  • Mechanisms of species-energy relationships across spatial scales 

   Defence status: DEFENDED
   Šímová, Irena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Explaining spatial variation of species richness is a central goal of ecology. Recently it has been shown that the number of species is related to energy availability. There are two major categories of hypotheses concerning ...
  • Methodological problems of the analyses of insect decline 

   Defence status: DEFENDED
   Chlup, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 6. 2021
   In recent years, several studies reporting a severe decline of insect populations across several continents turned the spotlight on the problem of insect decline. However, the reported declining parameters may vary, and ...
  • Populačné trendy afrických cicavcov 

   Defence status: DEFENDED
   Homová, Viktória (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 5. 2019
   Africký kontinent je známy svojou bohatou druhovou diverzitou (biologickou rozmanitosťou). O tom, ako dochádza k poklesu populácií afrických cicavcov sa môžeme dočítať v rôznych zdrojoch. Medzi hlavné dôvody patrí strata ...
  • Populační trendy živočichů různých taxonů a regionů na základě Living Planet Database 

   Defence status: DEFENDED
   Váňová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Analýza populačních trendů živočichů se čím dál častěji využívá nejen jako ukazatel vývoje samotných populací, ale také zprostředkovaně vypovídá o stavu biodiverzity. Ta se v posledních letech dostává do povědomí široké ...
  • Proč má většina druhů malé areály rozšíření? Příčiny variability velikostí areálů 

   Defence status: DEFENDED
   Kalendová, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 7. 2020
   Species range size is collection of all regions which the specie occupies. Every specie has different range size, the most widespread are marine species. Range size distribution is log-normal, which means that the most of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV